Sunteți pe pagina 1din 2

Instituția Publică Gimnaziul Ciobanovca

s. Ciobanovca
Disciplina: Fizica

Numele, prenumele:______________________________ clasa:______________

Punctajul acumulat:______________ nota:________________

I. Încercuieşte răspunsul corect


1.Instrumentul de măsura pentru masă este: 1p
a)cântarul b)ceasul c)rigla
2.Unitatea de măsură pentru volum este: 1p
a)metrul b)metrul cub c)metrul pătrat
3.Este un fenomen fizic: 1p
a)fierberea b)temperature c)termometrul
4.Andreea este la croitor.Croitorul strânge acele cu gămălie împrăştiate cu ajutorul: 1p
a)făraşului b)magnetului c)lingurii
II.Asociază termenii din coloana stângă cu termenii corespunzători din coloana dreaptă: 1p

a)timpul 1.elastic de prins părul

b)temperatura 2.mişcare

c)viteza 3.încălzire

d)deformarea 4.secunda

III.Completează spațiile libere cu denumirea transformării de stare de agregare corespunzătoare,


alese din următoarea listă: vaporizare, condensare, topire, solidificare. 4p

SOLID LICHID VAPORI

VAPORI LICHID SOLID

IV. Completează spațiile libere: 10 p


a )50cm + 250mm + 15 dam+ 10dm = …………….m
b) 300 g + 5000 mg + 10 hg +1 tonă = ………….kg

V. Completează spațiile libere din următorul text: 5 p


Ieri m-am simțit foarte rău. Mama a luat din trusa medicală un ………………………….pentru
a-mi măsura………………………El indica 38……………… Atunci mama a pregătit un ceai.
A pus apă să................................., a pus apoi un plic cu ceai, a turnat peste zaharul care s-
a ...............................
VI. Determină volumul manualului de fizică. (3,0p)
VII. Scrieți un eseu în volum de 10 – 15 fraze la tema: ”Poluarea mediului ambient și
metode de combatere a poluării”.

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ .

S-ar putea să vă placă și