Sunteți pe pagina 1din 3

Ocrotirea pers fizice : la minori se realizeaza prin parinti prin instituirea tutelei prin darea in

plasament

Alienatii si debilii mintali a caror ocrotirea se realizeaza prin punerea sub interdictie si prin institutia
tutelei si curatelei

Persoanele aflate in situatii deosebite a caror ocrotire se realizeaza prin

Cod civil partea 1 titlu 3 art 104-186

Legi speciale cum ar fi legea 487 pe 2002 legea sanatatii mintale si a protectiei persoanelor cu
tulburari psihice

Legea 272 pe 2004 privind promovarea drepturilor copilului

Legea 273 pe 2004 privind procedura adoptiei

Ocrotirea minorilor

Autoritatea parinteasca def este un ansamblu de dr si obligatii atribuite parintilor pana la majoratul
sau emanciparea copiilor pentru a asigura educarea ,sanatatea securitatea si moralitatea ( def legala
cea din art 483 al 1 cc )

Sediul materiei priv autoritatea parinteasca e in codul civil de la 483 pana la 502 ,503 la 507

Legea 272 pe 2004 privind protectia si promovarea dr copilului

Trasaturi:

1. Autoritatea parinteasca este instituita in scopul de a proteja copilul minor


2. Autoritatea parinteasca apartine ambilor parinti
Obs: dr si obligatiile din continutul autoritatii parintesti nu sunt transmisibile prin calea
mostenirii legale sau testamentare
3. Autoritatea parinteasca se exercita numai in interesul superior al copilului
4. Autoritatea parinteasca este de ordine publica in sensul ca dispozitiile legale care o
regelemnteaza au caracter imperativ parintii neavand dr sa renunte la autoritatea
parinteasca si nici sa o delege unui tert decat in conditii speciale.
Autoritatea parinteasca este supusa controlului societatii .
Fundamentele autoritatii parintesti
In primul rand autoritatea parinteasca se bazeaza pe nevoia naturala de protectie a copilului .
Autoritatea parinteasca poarta in nat sa juridica semnul finalitatii sale . in al doilea rand
autoritatea parinteasca este temporara se exercita pana la emancipare sau majorat si este
avolutiva in sensul ca ea se transforma odata cu varsta copilullui.
Al doilea fundament este acela potrivit cu care autoritatea parinteasca se bazeaza pe vocatia
fireasca a parintilor de a isi proteja copiii.
Principiile fundamentale
1. Se refera la rel dintre parinti si copii
2. Relatiile dintre parinti
3. Se refera la relatiile dintre copiii acelorasi parinti
1.Copilul datoreaza respect parintilor sai indiferent de varsta sa ( art 485 cc)
2.Principiul care guverneaza relatiile dintre parinti e egalitatea intre mama si tata in ceea
ce priveste executarea autoritatii parintesti
3.Principiul este cel al egalitatii tuturor copiilor ( nu se fc nicio distinctie intre copilul din
casatorie sau din afara casatoriei si nici intre copilul firesc sau cel adoptat)
Principiile privind exercitarea autoritatii parintesti
1. Principiul exercitarii autoritatii parintesti numai in interesul superior al copilului cu
respectul datorat persoanei acestuia .Nevoia de dezvoltare fizica, psihologica, de
educatie si sanatate ,de securitate si stabilitate precum si nevoia de apartenenta la o
familie .Trebuie avuta in vedere Opinia copilului in functia de varsta si gradul de
maturitate. Istoricul copilului in sensul de a se avea in vedere situatiile de abuz
,neglijare,exploatare precum si prevenirea unor situatii de risc care pot interveni in
viitor . Capacitatea parintilor sau a pers care urmeaza sa se ocupe de copii de a
raspunde nevoilor acestora. Mentinerea rel personale cu pers fata de care copilul s a
atasat .
2. Al doilea principiu e principiul independentei patrimoniale intre parinti si copii. ( art
500 cc ) .Parintii au dr si indatorirea de a administra bunurile copilului precum si de a
l reprezenta in actele juriidice civile sau de a incuviinta aceste acte( art 501 al 1 cc) .
3. Principiul cel potrivit cu care autoritatea parinteasca se exercita sub controlul statului
(statul trb sa asigure creara mecanismelor necesare in ceea ce priveste protectia si
promovarea dr copilului.)
Obs . acestor principii trb sa li se adauge regulile consacrate in art 6 din legea 272 pe
2004 privind protectia si apararea dr copilului
Continutul autoritatii parintesti
Autoritatea parinteasca are o latura personala care se refera la ocrotirea persoanei
copilului si o latura patrimoniala
Latura personala continutul e regasit in art 487 cc
Latura patrimoniala se refera la administrarea bunurilor copilului se refera si la
reprezentarea legala a minorului subb 14 ani si la incunviintarea actelor civile a
minorului sub 14 ani
Administrarea simpla legata de exercitarea in comun asta inseamna ca exercitarea
patrimoniului minorului se fc in comun de catre ambii parinti si o intalnim in situatia
in care minorul se afla in familie. Aceasta administrare are loc numai pana la maj civil
al minorului.
Administrare concurenta a tatalui si a mamei situatie in care exista o prezumtie de
consimtamant a fiecaruia dintre parinti in ceea ce priveste actele pe care le fc sau le
incuviinteaza .
Administrarea sub control judecatoresc a bunurilor copilului, administrarea se fc de
catre parinti si instanta de tutela ( art 799 al 1 cc ). Judecatorul este cel care
apreciaza daca actul ce urmeaza sa se incheie este in interesul copilului ( acte de
dispozitie ,partajul)
Acte pe care parintii nu le pot incheia nici cu incuviintarea instantei de tutela :
1. Cumpararea de bunuri de la copii ( art 147 cc )
2. Constituirea parintilor in cesionari de credite dr sau actiuni impotriva copiilor lor.
Donatiile facute de parinti in numele minorului inafara de darurile si donatiile potrivit
starii lor materiale.Sanctiunea este nulitatea relativa a actului juridic .

Limitele si controlul ...astfel toate bunurile minorului sunt supuse administrarii de


catre parinti cu urm exceptii ;

1. Bunurile dobandite de minor cu titlu gratuit ( aceste bunuri nu sunt administrate


de catre parinti in cazul in care testatorul sau donatorul a stipulat altfel)
Obs in ceea ce priveste bunurile lasate prin testament copilului rezerva
succesorala se sustrage vointei autorului astfel incat aceste bunuri pot fi
administrate de catre parinti
2. Veniturile dob de catre copii prin munca indeletnicirile artistice sau sportive sau
referitoare la profesia lor ( art 42 cc ) minorii pot sa dispuna singuri de aceste
venituri astfel dobandite .

Exercitarea autoritatii parintesti . Conditii:

1. Capacitatea deplina de ex a parintelui dublata de putinta de a si exercita vointa


( lipsa putintei inseamna acele situati in care uni dintre parinti este declarat
mort, pus sub interdictie ,decazut din ex dr parintesti )
2. Beneficiarul dr si indatoririlor ce intra in continutul autoritatii parintesti nu poate
fi decat copilul care fie nu a implinit varsta de 18 ani fie nu s a emancipat

Modalitati de exercitare :

De catre ambii parinti

S-ar putea să vă placă și