Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DE LECŢIE

Data : 10.03.2021
Clasa a III-a
Unitatea de învăţământ: ColegiulNational „Spiru Haret”
Propunator: Diaconescu Ionuta
Aria curriculară: Arte
Disciplina: Arte vizuale și abilități practice
Unitatea de învăţare: Prietenii mei (Tehnici de lucru)
Subiect: Peisaj de primăvară - colaj
Tipul lecţiei: Evaluare
Competenţe specifice:
1.1 Recunoașterea unor mesaje comunicate prin imagini în contexte familiare
2.3 Valorificarea elementelor de limbaj plastic în compoziții tematice

Obiective operaţionale:

-cognitive
O1: să enumere caracteristici ale anotimpului primăvara
O2: să decupeze, rupă, mototolească hârtia de ziar
O3: să respecte ordinea etapelor de lucru
O4: să asambleze elementele componente ale colajului respectând tema
O5 : să analizeze lucrările, ţinând cont de finalizare, corectitudine, aspect estetic

-psiho-motorii
OPM1: să mânuiască cu dexteritate materialele de lucru
OPM2: să menţină o poziţie corectă în bancă în timpul lucrului

-afective
O.A. Dezvoltarea sensibilităţii artistice a elevilor.

Resurse: umane – 23 elevi


temporale – 45 de minute
Strategii didactice:
- Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, observaţia, analiza,
exerciţiul, Turul galeriei.
- Mijloace didactice: lucrare model, ziare, bloc de desen, lipici, creioane colorate, foarfece, laptop, CD.
- Forme de organizare: frontal, individual
Forme și tehnici de evaluare: observarea directă, inter-evaluarea, proba practică.
Bibliografie:
1. Cojocariu, V.M. - Teoria şi metodica instruirii, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2002
2. ***Curriculum Naţional – Curriculum pentru învăţământul primar, M.E.C.T.S, 2012
3. Jenei, G., Bârlovan, A., Lăutaş, R. - Sunt meşter mare! – Colaje pentru copii cu vârste între 6 şi 10 ani”, Editura Erc Press,
Bucureşti, 2006
4. Stan, L., Stan, I. - Abilităţi practice.Ghid metodologic, clasele I-IV, Editura Aramis, 2002.
Momentele lecţiei
Elemente de conţinut Strategii didactice Evaluare

Metode Mijloace Forme de


organizare

1. Momentul Se asigură condiţiile necesare pentru buna desfăşurare a conversaţia frontal


organizatoric lecţiei: aerisirea sălii de clasă, pregătirea materialului
didactic, organizarea colectivului de elevi.
Se vor prezenta imagini cu anotimpul primăvara,
2. Captarea atenţiei conversaţia imagini frontal Observarea
canalizând apoi firul discuției spre personajul textului “O
directă
zi de primăvară” de la ora de Limba română. exerciţiul

Repetarea tehnicilor de lucru învăţate (ruperea hârtiei)


3. Reactualizarea conversaţia frontal
Se poartă discuţii referitoare la lucrările realizate în orele
cunoștințelor
trecute, la materialele şi tehnicile de lucru utilizate.
Se anunță tema lecției – “Colaj de primăvară”. Se enunță
4. Anunţarea temei conversaţia individual Aprecieri
obiectivele.
şi enunţarea verbale
pe grupe
obiectivelor
Prezentarea materialului de lucru şi intuirea acestuia
5. Dirijarea învățării ziare
Se intuiesc materialele de pe băncile elevilor (foarfece,
lipici, ziare, carioci și creioane colorate, foi de bloc de
desen ).
Se prezintă lucrarea model. lucrarea
Se explică, pe lucrare, etapele de lucru: -decuparea liberă explicația
model
a ziarului, ruperea, mototolirea acestuia; lipirea
elementelor pe foaia de bloc de desen, asamblarea
colajului).
Executarea lucrării de către elevi
-Încălzirea musculaturii fine a mâinii prin diferite exerciţiul
exerciții observația
-ajutarea elevilor care întâmpină dificultăți Activitatea
-oferirea unor indicaţii individuale, suplimentare; practică
CD
- observaţii asupra modului de lucru
-corectarea poziției corpului în timpul lucrului laptop
-încetarea lucrului;
5. Analiza Exerciţiul frontal Inter-
-reformularea obiectivelor;
rezultatelor și evaluarea
-organizarea expoziţiei şi analiza lucrărilor; Turul galeriei individual
elaborarea
Se vor analiza lucrările în funcţie de anumite cerinţe:
concluziilor
dacă a decupat, a rupt, a mototlit estetic hârtia de ziar,
dacă a asamblat corect piesele; dacă lucrarea este
executată îngrijit;
Se formulează câteva concluzii referitoare la modul în
6. Aprecieri finale conversația Notarea
care elevii au participat la lecţie.

S-ar putea să vă placă și