Sunteți pe pagina 1din 3

Aprilie 2021

METODE DE RECRUTARE
ȘI SELECȚIE

C onform unui articol publicat de


Harvad Business Review,
Au fost postate reclame, iar solicitanții
au aplicat. Apoi a venit sarcina de
intreprinderile nu au făcut niciodată sortare a solicitanților. Aceasta a
atât de mult angajări ca astăzi. Nu au inclus teste de abilități, verificări de
cheltuit niciodată atât de mulți bani referință, poate teste de personalitate
făcând asta. În cea mai mare parte a și de IQ și interviuri extinse pentru a
epocii post-al doilea război mondial, afla mai multe despre ele ca oameni.
marile corporații au început să William H. Whyte, în The
angajeze în acest fel: experții în Organization Man, a descris acest
resurse umane au pregătit o analiză proces ca fiind desfășurat cu o
detaliată a posturilor pentru a săptămână înainte ca candidatului
determina ce sarcini necesita postul câștigător să i se ofere postul. Marea
și ce atribute ar trebui să aibă un majoritate a deschiderilor fără nivel
candidat bun. Apoi au făcut o de intrare au fost completate din
evaluare a postului pentru a interior.
determina modul în care postul se Abordarea de astăzi nu ar putea fi mai
încadrează în organigramă și cât ar diferită. Datele recensământului
trebui să plătească, mai ales în arată, de exemplu, că majoritatea
comparație cu alte locuri de muncă. persoanelor care au primit un nou loc
de muncă anul trecut nu căutau unul:
cineva a venit și i-a recrutat.

https://hbr.org/2019/05/your-approach-to-hiring-
is-all-wrong#expanding-the-pool
WHAT IS BEST: INTERNAL OR
Companiile încearcă să-și umple
”pâlnia” de recrutare cu cât mai mulți EXTERNAL RECRUITMENT
candidați posibil, în special
„candidați pasivi”, care nu doresc să DRIVES?
facă schimbări. Deseori angajatorii
fac reclame la locuri de muncă care
nu există, sperând să găsească Nici una nu este mai bună decât
persoane care ar putea fi utile mai cealaltă. Ambele sunt argumente pro
târziu sau într-un context diferit. și contra, în funcție de afacerea
despre care e vorba și de jobul care
Multe companii - aproximativ 40%, trebuie ocupat. Deci, care este
potrivit cercetărilor efectuate de Korn diferența? Pe scurt, recrutarea internă
Ferry - au externalizat mult, dacă nu este atunci când obțineți candidați
chiar tot procesul de angajare către pentru a ocupa un rol din cadrul
„externalizatori ai procesului de forței de muncă existente. Recrutarea
recrutare”, care la rândul lor folosesc externă este atunci când ieșiți în afara
adesea subcontractanți. companiei dvs. pentru a atrage
Subcontractorii cercetează LinkedIn oameni pe care nu i-ați mai întâlnit.
și social media pentru a găsi
potențiali candidați. Uneori îi Recrutarea internă poate economisi
contactează direct pentru a vedea timp enorm, deoarece nu există un
dacă pot fi convinși să aplice pentru o interviu prelungit și un proces de
funcție și să negocieze salariul pe integrare. Dezavantajul este că a
care sunt dispuși să-l accepte. păstra totul aproape de casă poate
(Recrutorii primesc plăți de stimulare împiedica idei noi, inovație și
dacă negociază suma.) Pentru a diversitate.
angaja programatori, de exemplu,
acești subcontractanți pot scana site- Recrutarea externă aduce idei noi, o
uri web pe care programatorii le-ar abordare nouă și energie reînnoită.
putea vizita, urmăresc din cookie-uri Dar este un proces costisitor și care
și alte măsuri de urmărire a consumă mult timp. Candidații
utilizatorilor pentru a identifica cine trebuie să fie obținuți, intervievați,
sunt. , și apoi examinandu-le profilul evaluați și verificați înainte de a lua o
de angajat și activitatea acestuia. decizie de angajare.

Există multe tipuri diferite de metode


de recrutare pe care organizațiile le
folosesc pentru a atrage cel mai bun
personal. Nu fiecare loc de muncă
8 METODE DE RECRUTARE
are aceleași cerințe și fiecare
companie are nevoi diferite. Asta IMPORTANTE ȘI DES ÎNTÂLNITE:
înseamnă că angajatorii trebuie să
utilizeze tactici de angajare care să se 1. Publicitate directă
potrivească mediului lor și să facă Plasarea de anunțuri de locuri de
apel la candidații pe care îi caută. muncă pe site-ul dvs. de carieră,
forumuri de locuri de muncă, rețele
Diverse tipuri de metode de recrutare sociale și publicații din industrie este
pot fi utilizate în cadrul aceleiași o modalitate excelentă de a găsi
afaceri, în funcție de rol și de mulți candidați. De asemenea, oferă
departament. De exemplu, dacă vă expunere la brandul angajatorului
ocupați de producție, veți avea roluri dvs. și crește reputația companiei
de proiectare, tehnică, marketing, dvs. Dezavantajul este că publicitatea
vânzări, finanțe, administrare și externă poate fi foarte scumpă.
artizan pe care să le îndepliniți de la
intrare la nivel executiv. Nu puteți De asemenea, dacă nu vizați bine
utiliza aceleași metode de angajare plasarea anunțurilor dvs., puteți
pentru a găsi cei mai buni candidați atrage solicitanți nepotrivi sau primiți
în fiecare divizie. prea puține aplicații.
2. Baze de date ale grupului Angajații interni sunt identificați
pentru a ocupa roluri deschise. O
de talente promoție înseamnă că persoana se
Ar trebui să căutați întotdeauna în deplasează pe scară și i se acordă
bazele de date ale grupului de mai multe responsabilități și, de
talente pentru solicitanții și candidații asemenea, o creștere a salariului. Un
care nu au fost angajați, dar au fost transfer nu implică de obicei
suficient de adecvați pentru a responsabilități mai mari sau mai
economisi. Majoritatea deciziilor de mulți bani și este o mișcare
angajare implică luarea de decizii orizontală.
între cel puțin doi sau trei candidați. Personalul poate fi transferat în
același rol într-o altă ramură sau
Când apare un nou post vacant, regiune sau poate ocupa o poziție
căutați în grupul de talente similară într-un departament sau
competențe și experiență similare. Ai
putea economisi mult timp.
7. Agenții de recrutare
Puteți externaliza procesul de
3. Recomandări ale angajare către o agenție de recrutare.
angajaților Agențiile gestionează recrutarea
Majoritatea companiilor au un fel de ciclului complet în numele dvs. Deși
program de recomandare a costul utilizării unei agenții este
angajaților. Recomandările ridicat, vă eliberează timpul pentru a
angajaților sunt o combinație de vă concentra pe chestiuni mai
recrutare internă și externă. presante. Agențiile de recrutare sunt
Personalul existent este încurajat să o opțiune excelentă pentru posturi
trimită persoanele pe care le greu de ocupat și pentru companiile
cunoaște pentru locuri de muncă care nu au resurse interne de resurse
vacante. umane pentru a se concentra pe
angajare.
Valoarea este că este rentabilă, De asemenea, puteți contracta un
rapidă și puteți avea încredere că recrutor extern pentru a lua contact
angajații nu vor trimite candidați cu anumite persoane pe care ați dori
nepotrivi. De asemenea, noul angajat să le atrageți la compania dvs. S-ar
va ști deja mai multe despre putea să știți despre un candidat
organizația dvs. decât un angajat pasiv care se va potrivi perfect rolului
extern. dvs., dar lucrează pentru opoziția dvs.
Deci nu doriți să faceți contact direct.
4. Angajații Boomerang Un recrutor de căutare executiv, sau
Recrutarea angajaților anteriori un ”headhunter”, ar fi alegerea
câștigă popularitate. Cunoscuți ca perfectă.
angajați bumerang, aceștia sunt
oameni care au lucrat bine la o 8. Stagii de
companie, dar apoi au plecat în practică/internship
condiții bune din nenumărate motive. Oferirea de stagii de practică sau
internship-uri este un mod excelent
Angajatorii văd valoarea recrutării lor, de a cunoaște punctele forte ale
deoarece își cunosc abilitățile, iar indivizilor și poate fi considerat un
angajatul știe și se încadrează în interviu de lucru. În perioada de
cultura companiei. Aducerea la bord contact, managerii de linie și angajați
a unui angajat bumerang reduce pot evalua potențialul de a identifica
timpul de angajare, elimină riscul stagiari și ucenici care pot fi
unei angajări proaste și reduce costul perfecționați și dezvoltați pentru a
pe angajare. ocupa roluri viitoare.
Viitorii lideri trebuie să înceapă de
5. Promoții și transferuri undeva și toți vor fi angajați într-o
Promoțiile și transferurile nu sunt poziție de bază pentru început.
chiar același lucru, dar conceptul Programele de stagii și ucenicie bine
este același. gestionate sunt un teren fertil pentru
recunoașterea viitorului talent și a
liderilor.

S-ar putea să vă placă și