Sunteți pe pagina 1din 2

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi

Biblioteca
Compartimentul Referinţe şi cercetare bibliografică

BIBLIOGRAFIE TITLURI DOCUMENTE ELECTRONICE

Domeniul: Ingineria produselor alimentare


Vedete de subiect: industrie alimentară ; industrie agroalimentară ; biochimie ; biochimie alimentară ;
biotehnologie ; tehnologia produselor alimentare ; carne ; lapte ; cereale ; panificaţie ; legume ; fructe ; vin ;
băuturi alcoolice ; alimente ; zahăr ; uleiuri vegetale ; aditivi alimentari ; alimentaţie publică ; bere ;
gastronomie ; ambalare şi ambalaje ; utilaje pentru industria alimentară ; conservarea alimentelor ; controlul
produselor alimentare ; zootehnie ; industria peştelui ; protecţia consumatorului ; protecţia mediului
Nr. titluri: 45

1. Bioanalytical methods for life sciences : Immunochemical methods, applied bioanalytical


methods in medicine, food control and environmental protection : [CD-ROM]
2. Biotehnologii în protecția mediului : curs [Resursă electronică]
3. Cercetări biotehnologice de obținere a bioetanolului din deșeuri lignocelulozice
agroindustriale : rezumatul tezei de doctorat [CD]
4. Cercetări biotehnologice de obținere a unui aliment funcțional pe bază de pseudocereale :
rezumatul tezei de doctorat [CD]
5. Cercetări privind calitățile tehnologice ale unor soiuri de orz pentru bere cu perspectivă
pentru cultivare în Bărăganul de Nord Est : teză de doctorat și rezumat [CD]
6. Cercetări privind caracterizarea reologică a brânzeturilor cu pastă filată : teză de doctorat
[și] rezumat [CD]
7. Cercetări privind fortificarea pâinii cu minerale și vitamine : teză de doctorat [CD-ROM]
8. Cercetări privind influența tratamentelor frigorifice asupra unor indicatori de calitate ai
coagulului proteic din lapte de capră : teză de doctorat [și] rezumat [CD]
9. Cercetări privind influența unor sisteme de sărare asupra caracteristicilor tehnologice și
reologice ale mușchiului Biceps femoris de porc : rezumatul tezei de doctorat [CD]
10. Cercetări privind investigarea cazurilor speciale de transfer de căldură în industria
alimentară : rezumatul tezei de doctorat [CD]
11. Cercetări privind obținerea preparatelor din carne cu folosirea unor sisteme naturale
microîncapsulate : teză de doctorat [și] rezumat [CD]
12. Cercetări privind obținerea unor alimente funcționale vegetale : probiotice vegetale : teză de
doctorat și rezumat [CD]
13. Cercetări și contribuții privind asigurarea calității și inocuității produselor de panificație :
teză de doctorat și rezumat [CD]
14. Compendiu de analiză senzorială a alimentelor [CD-ROM]
15. Contribuții la evaluarea riscului de contaminare a alimentelor și apei cu reziduuri ale
produselor farmaceutice : rezumatul tezei de doctorat [CD]
16. Contribuții privind evaluarea performanței de mediu a unor biocombustibili pentru
motoarele Diesel : teză de doctorat [și rezumat] [CD]
17. Ecoetichetarea\\ASRO, [2008]\ [CD-ROM]
18. Extracția și caracterizarea compușilor bioactivi din alge marine : rezumatul tezei de doctorat
[CD]
19. Fitotehnie : cereale și leguminoase pentru boabe : îndrumător de lucrări practice [Resursă
electronică]
20. Fundamentals of biofilm research\\CRC Press, ½2007\ [CD-ROM]
21. Iazuri de decantare : managementul riscului [CD]
22. Indicatori de diferențiere ai tratamentelor termice aplicate în industria laptelui : rezumatul
tezei de doctorat [CD]
23. Influența tehnicilor de procesare la presiuni înalte asupra sistemului ambalaj - produs
alimentar : teză de doctorat și rezumat [CD]
24. Lucrările simpozionului științific studențesc : [agronomie, horticultură, medicină veterinară,
zootehnie] Iași, 2006 [CD-ROM]
25. Metode avansate de detecție și identificare a originii unor produse vegetale folosite în
industria alimentară : teză de doctorat și rezumat [CD]
26. Metode matematice în biotehnică și ingineria mediului [CD]
27. Multilanguage glossary of keywords specific to bioanalytical methods for life sciences [CD-
ROM]
28. Obținerea, caracterizarea și evaluarea potențialului antimicrobian al unor compuși
bioconservanți obținuți prin biotransformarea unor lipide din surse vegetale : rezumatul tezei
de doctorat [CD]
29. Optimizarea tehnologiei de obținere a vinurilor albe prin biotehnologii moderne în podgorii
de referință (reprezentative) ale României : rezumatul tezei de doctorat [CD]
30. Posibilități de îmbunătățire a calității vinurilor roșii produse în podgoria Murfatlar prin
aplicarea unor procedee biotehnologice moderne pentru procesarea strugurilor și a
mustului : rezumatul tezei de doctorat [CD]
31. Prevalența și persistența bacteriei Listeria monocytogenes în industria produselor din carne :
teză de doctorat și rezumat [CD]
32. Procese de bioconversie pentru obținerea unor compuși organici biologic activi : teză de
doctorat și rezumat [CD]
33. Protecția la poluarea produsă de motoarele termice : curs [Resursă electronică]
34. Protecția la poluarea sonoră și prin vibrații [Resursă electronică]
35. Simpozionul științific internațional "Oportunități și perspective în producția animală" = The
International Scientific Symposium "Opportunities and perspectives in animal production"
36. Sticle roșii ecologice pe bază de rubin de cupru [CD]
37. Studii privind aplicarea încălzirii ohmice pentru unele produse agroalimentare de origine
vegetală : rezumatul tezei de doctorat [CD]
38. Studii privind autentificarea și caracterizarea prin tehnici moderne a mierii de albine din
România : teză de doctorat și rezumat [CD]
39. Studii privind calitatea alimentației într-o colectivitate a municipiului Focșani : rezumatul
tezei de doctorat [CD]
40. Studii privind influența fermelor energetice marine și a structurilor offshore asupra
hidrodinamicii costiere : teză de doctorat [și] rezumat [CD]
41. Studiul comparativ al metodelor de accelerare a procesului de maturare a brânzeturilor cu
pastă filată : rezumatul tezei de doctorat [CD]
42. Studiul în culturi de celule a virulenței unor tulpini de Listeria monocytogenes întâlnite în
industria produselor lactate : rezumatul tezei de doctorat [CD]
43. Sugar technologists manual : chemical and physical data for manufacturers and users [CD-
ROM]
44. Tehnologii și echipamente pentru protecția mediului în procese metalurgice [Resursă
electronică]
45. Utilizarea fenoloxidazelor sintetizate de streptomicete selecționate în procese de
bioconversie a compușilor xenobiotici : teză de doctorat și rezumat [CD]

31.12.2015 Întocmit,
Bibliotecar,
Lenuţa Ursachi