Sunteți pe pagina 1din 2

1.

Medicina socială se preocupă cu:


2. Scopul medicinei sociale este reducerea:
3. Rolurile medicinii sociale sunt:
4. Importanța Medicinei sociale în pregătirea viitorilor medici
5. Domeniile principale ale medicinii sociale
6. Criteriile de definire a sănătății individuale sunt:
7. Obiectivele principale ale sănătății publice
Selectați indicatorii stării de sănătate a populației:
8. Sănătatea (după OMS) este ...
9. Sănătatea omului se formează sub influența următorilor factori:
10.Demografia este...
11.Tipuri de populație sunt:
12.Selectați ,,evenimentul demografic”:
13.Selectați ,,fenomenul demografic”:
14.Statistică vitală este o sursă importantă de date despre:
15.Documente statistice utilizate pentru culegerea datelor şi informațiilor în
demografie:
16.Caracteristicile recensământului
17.Selectați indicator care caracterizează ,,Statica populației”:
18.Densitatea populației este:
19.Populaţia activă este:
20.Tipurile de populație în funcție de metoda de stabilire:
21.Îmbătranirea populaţiei este:
22.Selectați grupele de indicatori care caracterizează ,,Mișcarea naturală a
populației”
23.Selectați indicatorii care caracterizează ,,Dinamica populației”
24.Selectați valoarea ce corespunde nivelului mediu al natalității generale (la o
1000 de locuitori):
25.Selectați indicatorii specifici de reproducere a populației:
26.Stuctura mortalității generale a populației după cauze de deces
27.Structura mortalității infantile după cauze de deces
28.Mortalitatea infantilă este ...
29.Mortalitatea maternă este …
30.Pentru a calcula fertilitatea generală este necesar de:
31.Pentru a calcula mortalitatea perinatală este necesar de:
32.Pentru a calcula mortalitatea generală este necesar de:
33.Numiți factori care influențează natalitatea și fertilitatea populației:
34.Selectați valoarea ce corespunde nivelului jos al mortalității generale a
populației (la o 1000 de locuitori):
35.Selectați indicatorii care caracterizează mișcarea migratorie a populației:
36.Selectați indicatorii, care caracterizează creșterea / descreșterea numărului
de locuitori în timpul unui an calendaristic:
37.Analiza morbidităţii: obiectivele
38.Criteriile pentru a caracteriza bolile în studiile de morbiditate
39.Tipurile de morbiditate sunt:
40.Incidența este …
41.Prevalența este…
42.Afecțiunea patologică este:
43.Selectați grupele de boli care influențează mai frecvent sănătatea populației
44.Analiza morbidității să realizează în funcție de:
45.Unitatea de observare în studii de morbiditate:
46.Metode de studierea morbidității
47.Rata de incidența depinde de:
48.Selectați funcțiile documentului ,,Certificat de concediu medical”
49.Selectați funcțiile documentului ,,Adeverința medicală”
50.Enumerați factorii ce influențează creșterea incidenței
51.Enumerați factorii ce influențează scăderea incidenței
52.Enumerați factorii ce influențează creșterea prevalenței
53.Enumerați factorii ce influențează scăderea prevalenței
54.Numiți gradele de reducere a vitalității:
55.Incapacitatea de muncă poate fi:
56.Handicap este notiunea:
57.Reducerea vitalității se clasifică:
58.Selectați cauzele concediului medical
59.Numiți indicatori care reflectă morbiditatea ITM:
60.Structura reducerii vitalității temporare după forme nozologice:
61.Consiliul Național pentru Determinarea Dizabilității este:
62.Noțiunea de bază ale expertizei pentru determinarea dizabilității este:
63.Cauzele de apariție a dizabilității
64.Selectați grade de dizabilitate
65.Structura dizabilității primare populației adulte după cauze