Sunteți pe pagina 1din 34

Interacţiuni între medicamente utilizate în

dermatologie

şi
medicamente utilizate în tratamentul
afecţiunilor cardiovasculare

Conf. univ. dr. Robert Ancuceanu


Facultatea de Farmacie
UMF„Carol Davila“ Bucureşti
OMS: bolile cardiovasculare sunt cea mai importantă
cauză de mortalitate la nivel mondial

Numărul anual al deceselor de cauze cardiovasculare >


cel al deceselor de orice altă cauză

Statistic: probabilitate
ridicată ca pacientul cu
afecţiuni dermatologice
să sufere de co-
morbidităţi
cardiovasculare

Risc relativ crescut de


interacţiuni
http://www.medstorerx.com/wp-
content/uploads/2013/03/cardiovascular-facts_3.jpg medicamentoase
Psoriazis: morbiditate cardiovasculară mărită
(risc cu cca. 25% mai mare faţă de populaţia generală)

Studiu pe 1200 de pacienţi (cu psoriazis): 2/3 foloseau co-


medicaţie pentru alte afecţiuni cronice

18,5% 11,6% 30% 15%


Cele mai utilizate trei grupe erau destinate
afecţiunilor cardiovasculare:
 diuretice
 inhibitori ai enzimei de conversie a
angiotensinei
 anticoagulante orale
Interacţiunile
medicamentoase
Reacţii
15% 25% adverse

Interacţiuni
medicamentoase

Cunoaşterea şi înţelegerea potenţialului de


interacţiune  reducerea numărului de reacţii
adverse  mai bună siguranţă a pacientului şi o
mai bună calitate a actului medical
I. Glucocorticoizi de uz sistemic
II. Antihistaminice antialergice

Majoritatea relativ sigure, fără interacţiuni cu


medicaţia cardio-vasculară:
Loratadină, desloratadină
Cetirizină, levocetirizină
Clorfeniramină
Clemastină

2 excepţii:
• Prometazina
• Bilastina
Antihistaminice antialergice

Hipotensiune

Prelungire QT
Aritmii

Creşterea Cmax
(bilastină) cu
cca. 50%
III. Antipsoriazice

Numai la entităţile chimice (utilizate tradiţional în


tratamentul psoriazisului)
 Metotrexat
 Ciclosporină

Medicamentele biologice (anticorpi monoclonali,


proteine himerice) – nu s-au identificat interacţiuni:
 Adalimumab
 Etanercept
 Infliximab
 Golimumab
 Certolizumab
 Ustekinumab
Metotrexat

Literatură: ar potenţa efectul anticoagulantelor orale printr-


un mecanism puţin înţeles, dar probabil de natură
multifactorială, fiind necesară monitorizarea INR cel puţin
săptămânal până la stabilizarea acestuia
Karalliedde L, Clark SFJ, Collignon U, Karalliede J. Adverse Drug Interactions: A
Handbook for Prescribers. Boca Raton, CRC Press, 2010, p. 323

Nici RCP-ul din România sau UK, nici prescribing information


din SUA nu menţionează un asemenea efect advers

Relevanţa clinică - îndoielnică.


IV. Antibiotice

Majoritatea au potenţialul de a interacţiona cu warfarina


 efectul anticoagulant
Perturbarea dezvoltării florei intestinale saprofite
cu diminuarea producţiei endogene de vitamină
K
Reducerea absorbţiei vitaminei K prin
malabsorbţie indusă de antibiotice

Creşterea sensibilităţii receptorilor hepatici la


Mecanisme
anticoagulantele cumarinice

Interacţiuni de deplasare a anticoagulantelor


orale de pe albuminele plasmatice

Inhibarea metabolizării anticoagulantelor


orale (inhibarea izozimelor CYP450)
IV. Antibiotice

Vârsta
Starea generală a pacientului Principalii factori
Contextul infecţios şi inflamator al de risc
pacientului

Din cauza contextului, este dificil să se discrimineze între


contribuţia factorului infecţios şi a celui terapeutic în
perturbările de coagulare observate la asocierea antibioticelor cu
anticoagulantele orale
Cotrimexazol Riscurile cele mai ridicate

Macrolide

Fluoroquinolone Cele cu spectru


îngust mai sigure
Peniciline
decât cele cu
spectru larg
Ceftriaxonă,
Cefalosporine
cefamandol
Carbapeneme

Monobactame

Tetracicline

Altele
Monitorizarea
funcţiei renale
Daptomicină Statine Necesară prudenţă

Inductor potent al Prudenţă şi


Rifampicină enzimelor ajustarea
CYP450 tratamentului

Antiaritmice (ex. disopiramidă, chinidină, tocainidă, propafenonă,


mexiletină)
Anticoagulante cumarinice
Beta-blocante (propranolol, bisoprolol)
Blocante ale canalelor de calciu (diltiazem, verapamil, nifedipină,
nicardipină, nimodipină)
Heterozide cardiotonice (digoxină)
Losartan
Eplerenonă
Statine metabolizate de CYP3A4 (lovastatină, simvastatină, rosuvastatină)
Aminoglicozide Diuretice de ansă

Risc crescut de ototoxicitate


V. Antifungice
Itraconazol

Inhibă lanosterol-demetilaza fungică, dar această


enzimă aparţine familiei CYP450

Potent inhibitor al enzimelor


CYP450 umane, în special al
fracţiunii CYP3A4

Predispus la interacţiuni cu
substraturile CYP3A4
Itraconazol:
Contraindicaţii
Dihidropiridine,
Disopiramida, chinidina verapamil – asociere
(clasă Ia) permisă, dar cu prudenţă
Dronedaronă (clasă III)

Felodipină, lecarnidipină, În nicio circumstanţă nu


nisoldipină trebuie co-administrate, iar în
cazul administrării succesive
Ivabradină este necesar să existe o pauză
Ranolazină de cel puţin 2 săptămâni

Eplerenonă La atorvastatină doar


prudenţă
Simvastatină, lovastatină
Itraconazol:
Utilizare nerecomandată

Utilizarea concomitentă este


de evitat, cu excepţia
Tamsulosin situaţiilor în care beneficiile
depăşesc riscurile potenţiale,
Rivaroxaban cu monitorizarea clinică a
pacientului, ajustarea dozelor
Aliskiren şi, dacă este cazul,
monitorizare farmacocinetică
Itraconazol:
Utilizare cu prudenţă

Cmax şi ASC crescute cu


468% şi 224% la asociere
Nadolol
Creşterea de cca. 7 ori a
Derivaţi cumarinici concentraţiei plasmatice a
Dabigatran S-warfarinei, nu şi a
Cilostazol izomerului R

Digoxină
Creşterea conc. plasm.
prin inhibarea Pgp
Fluconazol:
Contraindicaţii

Risc de prelungire QT şi
Chinidina ASC
torsades de pointes
Fluconazol:
Utilizare cu prudenţă

Voriconazol

Hidroclorotiazida ASC fluconazol cu 40%


RA
CCBs

Warfarină Risc hemoragic

Statine metab. CYP3A4


(simvastatină, lovastatină) Monitorizarea pacientului şi a CK

Statine metab. CYP2C9


(fluvastatină)
Griseofulvina

Inductor enzimatic care poate reduce concentraţia plasmatică a


medicamentelor metabolizate de fracţiunea CYP3A4
 simvastatină, lovastatină
 multe blocante ale canalelor de calciu (diltiazem,
verapamil, nifedipină, felodipină, amlodipină,
lercanidipină, nitrendipină, nisoldipină)
 propranolol, salmoterol
 amiodaronă, dronedaronă
 cilostazol
 clopidogrel
 eplerenonă
 warfarina
Amfotericina B

Toxicitatea heterozidelor
Hipopotasemie
cardiotonice
Q1. Cât de mare este contribuţia
interacţiunilor medicamentoase la
reacţiile adverse ale medicamentelor?

a) Peste 50%
b) 25-50%
c) 15-25%
d) Sub 5%
e) Sub 1%
Q2. Care din următoarele afirmaţii este
adevărată?

a) Glucocorticoizii reduc eficacitatea anticoagulantelor


orale
b) Glucocorticoizii reduc efectul hipokaliemiant al
diureticelor
c) Glucocorticoizii reduc eficacitatea heterozidelor
cardiotonice
d) Glucocorticoizii reduc efectul antihipertensivelor
e) Glucocorticoizii cresc eficacitatea diureticelor
Q3. Care este principalul risc la
asocierea ciclosporinei cu nifedipina?

a) Hiperkaliemie
b) Hiperplazie gingivală
c) Miotoxicitate
d) Imunostimulare excesivă
e) Edem la nivelul membrului inferior
Q4. Majoritatea antibioticelor au
potenţialul de a interacţiona cu:

a) Warfarina
b) Digoxina
c) Diureticele de ansă
d) Verapamilul
e) Disopiramida
Q5. Cu care dintre următoarele
medicamente este contraindicată
asocierea fluconazolului:

a) Hidroclorotiazidă
b) Chinidină
c) Blocante ale canalelor de calciu
d) Warfarină
e) Statine metabolizate de CYP2C9
http://s.mcstatic.com/thumb/858745/5081421/4/flash_player/0/1/thats_
all_folks.jpg