Sunteți pe pagina 1din 12

Tip constructiv ET 300iP

Intensitatea MMA 17 A
maxima a
TiG 12 A
curentului
Imax
Eficiență la MMA 86 %
curent
TiG 83%
maxim
Tensiunea de 400 v
alimentare
Sectiunea cablului de 4 x 2,5 mm2
rețea
Siguranță fuzibilă 16 A

Greutate 26,6 kg

Dimensiuni [LxBxH] 460x200x320


mm

Sursa de sudura și parametrii caracteristici


Panoul de comandă

Descrierea elementelor de comandă


1 Buton de comutare în curent continuu și 12 Indicator de curent de fundal
curent pulsatoriu
2 Afișaj 13 Frecvența impulsurilor
3 Selectarea metodei de sudură: TiG, HF, 14 Indicator de descreștere
LiftArc și MMA
4 Setare indicator 15 Indicator de post flux pentru gaz
5 Funcționare în 2 timpi sau 4 timpi (doar 16 Comutare între parametrii de pe grafic
pentru TiG)
6 Activarea și dezactivarea unității de 17 Indică:
comandă de la distanță s – secunde pentru pre-flux si post-flux
gaz, creștere și descreștere
% - echilibrul impulsurilor
Hz – frecvența impulsurilor
7 Buton rotativ de setare a datelor 18 Valoare setată și de măsurare a
curentului/valoare de măsurare a
tensiunii.
8 Indicator de pre flux pentru gaz 19 Buton pentru selectarea parametrilor,
selectare indicată prin (18). Utilizat și
pentru accesarea funcțiilor ascunse.
9 Indicator de creștere 20 Indicator de supraîncălzire.
10 Indicator de curent continuu sau curent 21 Indicator funcţie VRD (tensiune redusă
pulsatoriu circuit deschis).
11 Echilibru impulsurilor

Imaginea de ansamblu a statie de retopire WiG

Poziționarea probei pe masa de lucru

Imaginea unei probe retopite local

Imaginea probelor retopite local la valorile curentului specificat


Curentul (I) 60 A
Tensiunea arcului (Ua) 9.5 V
Viteza de deplasare (V) 10 cm / min
Distanta electrod piesă (L) 1.5 mm
Pasul între rânduri (P) 3 mm
Temperatura de preîncălzire (T) 210 ⁰C
Energia liniară

Ciclograma curentului de 60 A și parametrii de regim

Curentul (I) 80 A
Tensiunea arcului (Ua) 9.9 V
Viteza de deplasare (V) 10 cm / min
Distanta electrod piesă (L) 1.5 mm
Pasul între rânduri (P) 3 mm
Temperatura de preîncălzire (T) 210 ⁰C
Energia liniară

Ciclograma curentului de 80 A și parametrii de regim

Curentul (I) 90 A
Tensiunea arcului (Ua) 10 V
Viteza de deplasare (V) 10 cm / min
Distanta electrod piesă (L) 1.5 mm
Pasul între rânduri (P) 3 mm
Temperatura de preîncălzire (T) 210 ⁰C
Energia liniară

Ciclograma curentului de 90 A și parametrii de regim


Parametrii calculati /
Recoacere
Tratament

MDE după 165 minute de


61.665
atac [µm]

Valoarea maximă conform


curbei de regresie 70,179
polinomiale [µm]

Valoarea minimă conform


curbei de regresie 66.615
polinomiale [µm]

Eroarea standard de
0.594
estimare (sxy)

-a-
Parametrii calculati / Retopire 60
Tratament A
70
Valori medii
MDE după 165 minute de
Adâncimea medie de eroziune MDE [µm]

62.111 Curba de regresie interval de toleran?a 99% 52,682


atac [µm]
Valoare maxima
54.222
Valoare minima
Valoarea maximă conform
ym i 46.333
curbei de regresie 55,738
YmB( xc) 38.444 polinomiale [µm]
YmBS( xc)

YmBI( xc)
30.556 Valoarea minimă conform
22.667
curbei de regresie 49,037
polinomiale [µm]
14.778
Eroarea standard de
6.889 1,117
estimare (sxy)
1
0 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 180
xi xc

Timpul de atac [min]


-b-
Parametrii calculati / Retopire 80
Tratament A

MDE după 165 minute de


36,113
atac [µm]

Valoarea maximă conform


curbei de regresie 38,282
polinomiale [µm]

Valoarea minimă conform


curbei de regresie 33,377
polinomiale [µm]

Eroarea standard de
0.818
estimare (sxy)

-c-
Parametrii calculati / Retopire 90
Tratament A

MDE după 165 minute de


24.843
atac [µm]

Valoarea maximă conform


curbei de regresie 28.666
polinomiale [µm]

Valoarea minimă conform


curbei de regresie 22.309
polinomiale [µm]

Eroarea standard de
1.059
estimare (sxy)

-d-
Banda de dispersie și valorile parametrilor
30 statistici pentru setul de probe supus tratamentului de: a – recoacere
Valori medii
pentru detensionare; b – retopire WiG 60 A; c - retopire WiG 80 A; d – retopire WiG 90 A
Adâncimea medie de eroziune MDE [µm]

26.556 Curba de regresie interval de toleran?a 99%


Valoare maxima
23.111
Valoare minima
19.667

16.222

12.778

9.333

5.889

2.444

1
0 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 180

Timpul de atac [min]


0.6
70
800.4
5070
0.7
0.85
Puncte experimentale
[µm]
Puncte
Puncte experimentale
experimentale
Puncte
Puncte experimentale
experimentale
Puncte experimentale
[µm]
45.833
0.367
0.642
64.167
Puncte experimentale
Puncte experimentale
[µm/min]

0.333 Curba de mediere


[mg/min]
41.667
0.583 Puncte Curbadedemediere
Curba
Curba mediere
[µm/min]

5658.333
0.48
eroziune

experimentale
[mg/min]
eroziune

0.68
640.3
37.5 Puncte experimentale
52.5 Curba de mediere
0.525 Mmax = 94,426 [mg] V
[mg]

0.267
33.333 Curba de mediere
[mg]

0.467
46.667
0.36
42
eroziune

0.233
29.167
eroziune
erodatade

0.408
40.833
0.51
eroziunii

480.2
25 -a-
erodata
medie
medie
eroziunii

0.35
35
0.167
20.833
28
0.24
0.292
29.167
de

Puncte experimentale
de

0.133
16.667
Adancimea

MDEmax = 61,665 [µm] MDER


Masa
Adancimea

0.34 Puncte experimentale


Viteza

0.233
32
23.333 Puncte experimentale
Viteza
Masa

0.1
12.5
Viteza

Puncte experimentale
0.175
0.12
14 Puncte experimentale
Viteza

17.5
0.067
8.333 Puncte experimentale
0.117
11.667
0.033
4.167
0.17
Curba de mediere
Curba de mediere -c-
16
0 0.058
05.833
00 Curbele de variație a parametrilor cavitaționali, pentru set
0 0 0015
15 30
30
3030 45 60
60
6060 757590 120
90 9090 105
120 150
135135150180
150
105 120120 180
150165 165
180 180
00
00 30
30
Timpul
60
60
de
Timpuldeatac
Timpul
Timpul deatac
90
90
[min]
deatac [min]
atac
120
[min]
[min]
120 150
150 180
180 dentesionare :
0 0
0 0 15 15 30 30 45 45 60 60 75 75 90 90105105120120135135150150165165180180 a – Pierderi masice cumulate; b – Viteza de eroziune; c – Adânci
Variatia
Variatia
Variatia vitezei
Variatia Timpul
vitezei adancimii
Timpul
adancimii decu
cude
adancimii
adancimii cutimpul
atac
atac
cu
timpul timpul
[min]
timpuldede
[min] de
atac
de
atac
Timpul
Timpul dede atac
atac [min]
[min] pătrundere a eroziunii

1.25
0.8
120 80
Adancimea medie de eroziune [µm]

Puncte experimentalePuncte
Puncte experimentalePuncteexperimentale
experimentale
Viteza de eroziune [µm/min]

Puncte experimentalePuncte
Puncteexperimentale
experimentale
0.6 60
Puncte experimentale
Puncte experimentalePuncte
Puncteexperimentale
experimentale
0.93890 Puncte experimentale
Curba de mediere Curba
Curbadedemediere
mediere
Curba de mediere
0.4 40
Mmax = 73,955 [mg] Vmax = Vs = 0.429 [mg/min]
0.62560

-a- 0.2 20
-b-

MDEmax = 52.388
0.31330 [µm] MDERmax = MDERs = 0.351 [µm/min]
-c- 0
0
0
0 45 45 90
90 135 135 180
-d-
180
Curbele de variație a parametrilor cavitaționali, pentru setul de probe retopite la curentul I = 60 A :
Timpul de
0 – Viteza de eroziune; de atac
atac [min]
[min]
a – Pierderi masice cumulate;0 0b 0 45
45 90
90
c – Adâncimea
135
135
medie180180de eroziune; d – Viteza de
Variatia
Variatia adancimii cu
cu timpul
timpul
pătrundere a eroziunii de
de atac
atac

Mmax = 50,58 [mg] Vmax = Vs = 0.313 [mg/min]


-a- -b-
MDEmax = 35,83 [µm] MDERmax = MDERs = 0.209 [µm/min]
-c- -d-
Curbele de variație a parametrilor cavitaționali, pentru setul de probe retopite la curentul I = 80 A :
a – Pierderi masice cumulate; b – Viteza de eroziune; c – Adâncimea medie de eroziune; d – Viteza de
pătrundere a eroziunii

65
Adancimea medie de eroziune [µm]

Detensionata
54.167 WiG 60 A
WiG[mg]
Mmax = 35,07 80 A Vmax = Vs = 0.23
43.333 WiG 90 A
[mg/min]
Curba de mediere
-a-Curba de mediere -b-
32.5
MDEmax = 24,843 [µm] Curba de mediere MDERmax = MDERs = 0.179
21.667 Curba de mediere [µm/min]
-c- -d-
Curbele de variație
10.833 a parametrilor cavitaționali, pentru setul de probe retopite la curentul I = 90 A :

a – Pierderi masice cumulate; b – Viteza de eroziune; c – Adâncimea medie de eroziune; d – Viteza de


0
0 30 pătrundere
60 a eroziunii
90 120 150 180

Timpul de atac [min]


Variatia adancimii cu timpul de atac
MDE Detensionatamax = 61,665 [µm] MDE WiG 80 A max = 35.83 [µm]

MDE WiG 60 A max = 52.388 [µm] MDE WiG 90 A max = 24.843 [µm]
-a-

0.65
MDER Detensionatamax = 0.303 [µm/min]
Detensionata MDER WiG 80 A max = 0.209 [µm/min]
WiG 60 A
WiG 80 A
MDER WiG 60 A max = 0.351 [µm/min] WiG 90 A MDER WiG 90 A max = 0.179 [µm/min]
0.52
Curba de mediere
Curba de mediere
Curba de mediere -b-
Curba de mediere
Viteza de eroziune [µm/min]

Curbele de variație a adâncimii medii pe pătrundere (a) și a vitezei adâncimii medii de pătrundere (b)
0.39

cu durata atacului cavitațional pentru suprafețele tratate pentru detensionare termică și pentru
suprafețele modificate WiG I = 60 A , I = 80 A , I = 90 A
0.26

0.13

0
0 30 60 90 120 150 180

Timpul de atac [min]


Variatia vitezei adancimii cu timpul de
0 min 5 min 15 min 30 min

45 min 60 min 75 min 90 min

105 min 120 min 135 min 150 min

165 min
Imaginea macroscopică a suprafeței probelor procesate la I = 80 A și testate cavitațional în funcție de
durata de atac
0 min 5 min 15 min 30 min

45 min 60 min 75 min 90 min

105 min 120 min 135 min 150 min

165 min

Imaginea macroscopică a suprafeței probelor procesate la I = 90 A și testate cavitațional în funcție de


durata de atac