Sunteți pe pagina 1din 3

ARTICOLUL ÎN LIMBA ENGLEZĂ

Articolul este de trei feluri:


1. Articol hotărât
2. Articol nehotărât
3. Articol zero

Articolul Hotărât
Are în mod invariabil forma “THE” dar se pronunţă cu ‘I’ când:
1. cuvântul începe cu o vocală: the orange
2. cuvântul începe cu ‘H’ aspirat: the hour
3. se doreşte evidenţierea unui cuvânt

• Observaţie
‘U’ dacă face singur silabă este considerat consoană iar dacă nu face singur silabă este
considerat vocală.

• Utilizarea Articolului Hotărât


• Când substantivul a fost menţionat anterior
Yesterday I read a book. The book was good.
• Cu unicităţi
The Sun, The Moon, The sky, The Earth, The Bible
• înaintea unui substantiv care este particularizat (prin pronume relativ)
This is the boy who wants to get married.
• înaintea unui substantiv urmat de prepoziţie
The capital of France
• înaintea unui substantiv singular folosit ca reprezentant al unei clase
The elephant is a big animal.
• înaintea unui substantiv comun urmat de unul propriu care-l identifică
The writer Eminescu ...
• în faţa numelor de ţări formate din mai multe state
The UK The USA
Excepţie de la această regulă fac: The Netherlands, The Argentina, The Congo, The Sudan,
The Yemen
• Pentru arhipelaguri în general şi pentru un singur oraş: The Hague
The Philippines
• Pentru lanţurile muntoase dar nu şi pentru vârfuri
The Alps, The Carpathians, Everest
• Pentru dealuri, podişuri, câmpii, deşerturi
The Sahara desert
• Pentru toate apele inclusiv canalele dar cu excepţia lacurilor
• Pentru dinastii
• Pentru substantive proprii nume de familie la plural
The Browns
• Pentru o singură stradă: The High Street
• Pentru hoteluri, restaurante, cinematografe, teatre
• Pentru clădiri şi monumente celebre
• înaintea numelor de persoane particularizate
The John I see is not the John I know.
• Pentru nume de vapoare, trenuri, avioane
The Titanic
• înaintea adjectivelor substantivizate
The reach, the poor
• înaintea numelor de naţionalităţi când sunt privite ca un întreg
The English
• înaintea documentelor şi perioadelor istorice
The Magna Cartha, The Middle Ages
• înaintea instrumentelor muzicale precedate de “PLAY”
I play the piano
• înainte instituţiilor de învăţământ urmate de “OF”
The University of Iowa
• Pentru parcuri, clădiri, grădini, institu]ii se articuleză dacă sunt formate din
ADJECTIV + SUBSTANTIV şi nu se articulează dacă sunt formate din 2 substantive
• Se articulează ziarele dar revistele nu se articulează

ARTICOLUL NEHOTĂRÂT
Are forma ‘A’ sau “AN”. Când se doreşte să se atragă atenţia se citeşte “EI” (`ntocmai ca
litera alfabetului).

• Utilizarea Articolului Nehotărât


• Când un substantiv a fost menţionat pentru prima oară înaintea unui substantiv
numărabil la singular considerat a fi reprezentantul unei clase
A driver is a man who drives car.
• înaintea verbelor “TO BE” sau TO BECOME” când sunt urmate de:
1. sex - She is a woman.
2. meserie - He is a doctor.
3. naţionalitate - I am a English man.
4. religie - I am a catholic.
5. apartenenţă politică - I am a republican.
Excepţie de la acestă regulă fac funcţiile dobândite temporar şi care nu pot fi îndeplinite
decât de o singură persoană.
You are elected capitan of the team.
• înaintea lui “LITTLE” şi “FEW” cărora le dă sens pozitiv
Few people know me. (aproape nimeni nu mă cunoaşte)
A few people know me. (câţiva mă cunosc)
• Este folosit cu sensul de “ONE”
• înaintea lui “MRS”, “MR”, “MISS” + SUBSTANTIV PROPRIU când nu se
cunoaşte persoana
A Mr White wants to see you.
• Cu expresii care reprezintă măsurători (viteză, greutate ... etc) caz în care poate fi
înlocuit cu “PER”
1.5 $ a kilo 200m an hour once a week
• înaintea unui substantiv în apoziţie
John, a friend of mine is here.
• înaintea lui “AS”
I was dresed as a pirat
I give this book as a present.
• în propoziţiile exclamative după “WHAT”, “SUCH”, “SO”.
How can be so good a writer.

ARTICOLUL ZERO

Nu se articulează următoarele entităţi:


• Momentele zilei (anumite momente)
noon, night, midday, midnoon, midnight
• Mijloacele de locomoţie precedate de “BY”
by car, by bus, by train
Mijloacele de locomoţie se pot articula dacă sunt precedate de “WITH” sau “IN”
in the car
• Abstracţiunile
• Apoziţia
doctor Brown, inspector Cook, Qeen Elizabeth
• Zilele săptămânii, lunile anului, sărbătorile, mesele zilei, anotimpurile, mâncarea
• Structurile paralele
face to face, arm in arm,, hand in hand
• ştiinţele, obiectele de studiu, limbile
• Structurile continue
from begining to end, from sunrise to sunset