Sunteți pe pagina 1din 4

FISA DE POST – PROGRAMATOR AJUTOR

1. Denumirea compartimentului:

DEPARTAMENTUL SOFTWARE

2. Denumirea postului:

PROGRAMATOR AJUTOR

3. Numele si prenumele salariatului:

4. Se subordoneaza:

Administratorului si Sefului de departament

5. Numele sefului ierarhic:

6. Subordoneaza:

Nu este cazul

7. Drept de semnatura:

Intern: Nu este caul

Extern: Nu este cazul

8. Relatii functionale:

Programatorul ajutor colaboreaza cu:


- ceilalti angajati ai firmei;

9. Pregatirea si experienta:

NIVEL DE STUDII:

superioare (profil Automatica, Cibernetica, Informatica)

CURSURI DE PREGATIRE:

Programare, Baze de date, Analiza sistemelor, Internet


EXPERIENTA:
IN SPECIALITATE: nu este necesara
PE POST: preferabil minim o luna

CUNOSTINTE NECESARE:
- Medii de programare Visual Studio
- Baze de date SQL, Access
- Internet HTML, JAVA Script
- Retele de calculatoare (MS)
- Management de proiect
- Cunostinte solide operare MS Office
- Limba engleza la nivel mediu (scris, citit)

APTITUDINI SI DEPRINDERI NECESARE:


- Gandire tehnica analitica
- Aptitudine generala de invatare
- Aptitudini de comunicare
- Planificare si organizare a operatiilor si activitatilor
- Acordare si transmitere de informatii
- Culegere, clasificare si interpretare a informatiilor
- Acordare de consultanta si consiliere

CERINTE PENTRU EXERCITARE:


- Inteligenta de nivel superior
- Atentie concentrata si distributiva
- Flexibilitate mentala
- Initiativa
- Echilibru emotional
- Capacitate de a lucra cu oamenii
- Rezistenta mare la stres
- Usurinta, claritate si coerenta in exprimare

CARACTERISTICI DE PERSONALITATE:

perseverenta, orientare spre rezolvare sarcini, putere de concentrare, interes pentru documentare si
solutionarea problemelor, spirit practic, informarea, ajutorarea si dezvoltarea altora, tact,
amabilitate, ambitie, incredere in sine.

10. Responsabilitati si sarcini:

1. Elaboreaza si intretine aplicatii software si baze de date


- Proiecteaza scheme logice si diagrame pentru structurarea cerintelor proiectului in secvente logice
- Elaboreaza module de cod in limbaje de programare folosind medii de dezvoltare integrate
- Configureaza aplicatiile necesare, testeaza aplicatiile si modifica programele
- Proiecteaza si modifica structura bazelor de date prin codarea descrierii datelor folosind sisteme de
gestiune a bazelor de date relationale
- Intretine dictionarele de date introducand si modificand definitii
2. Ofera asistenta utilizatorilor pentru folosirea proiectelor software dezvoltate
- Pregateste documentatia necesara utilizatorilor
- Asigura asistenta utilizatorilor prin demonstratii practice si prezentari
3. Dezvolta baza de cunostinte de specialitate a compartimentului
- Se documenteaza permanent pe teme de specialitate (studiaza carti si reviste in domeniu,
documentatia in format electronic, participa in liste de discutii pe temele de interes)
- Colecteaza, structureaza si analizeaza informatiile
- Intocmeste rapoarte tehnice
- Asigura accesul celorlalti membri ai echipei la informatiile colectate
4. Asigura buna functionare a echipamentelor din dotare
- Asigura mentenanta echipamentelor prin respectarea instructiunilor de utilizare, raportarea la
departamentul Service a eventualelor defectiuni intervenite
- Asigura buna functionare a programelor instalate prin respectarea procedurilor legate de protectia
impotriva virusilor informatici, mentinerea configuratiei software

RESPONSABILITATILE POSTULUI:
Legat de activitatile specifice, raspunde de:
- Buna functionare a sistemului informatic de la locul sau de munca
- Respectarea temenelor de executie si a cerintelor de proiectare
- Calitatea solutiilor informatice oferite
- Respectarea standardelor de calitate impuse prin specificatiile proiectelor
Legat de disciplina muncii, raspunde de:
- Imbunatatirea permanenta a pregatirii sale profesionale si de specialitate
- Pastrarea confidentialitatii informatiilor si a documentelor legate de firma
- Utilizarea resurselor existente exclusiv in interesul firmei
- Respectarea prevederile normativelor interne si procedurile de lucru privitoare la postul sau
- Adopta permanent un comportament in masura sa promoveze imaginea si interesele firmei
- Se implica in vederea solutionarii situatiilor de criza care afecteaza firma

11. Responsabilitati pe linie de protectia muncii


1. Sa-si insuseasca si sa respecte normele si instructiunile de protectie a muncii si masurile de
aplicare a acestora;
2. Sa utilizeze corect echipamentele tehnice, substantele periculoase si celelalte mijloace de
productie;
3. Sa nu procedeze la deconectarea, schimbarea sau mutarea arbitrara a dispozitivelor de
securitate ale echipamentelor tehnice si ale cladirilor, precum si sa utilizeze corect aceste
dispozitivie;
4. Sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca orice defectiune tehnica sau alta
situatia care constituie un pericol de accidente sau imbolnavire profesionala;
5. Sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca in cel mai scurt timp posibil
accidentele de munca suferite de persoana proprie sau de alti angajati;
6. Sa opreasca lucrul la aparitia unui pericol iminent de producere a unui accident si sa
informeze de indata conducatorului locului de munca;
7. Sa refuze intemeiat executarea unei sarcini de munca daca aceasta ar pune in pericol de
accidentare sau imbolnavire profesionala persoana sa sau a celorlalti participanti la procesul
de productie;
8. Sa utilizeze echipamentul individual de protectie din dotare, corespunzator scopului pentru
care a fost acordat;
9. Sa coopereze cu angajatorului si / sau angajatii cu atributii specifice in domeniul securitatii
si sanatatii in munca, atata timp cat este necesar, pentru a da angajatorului posibilitatea sa se
asigure ca toate conditiile de munca sunt corespunzatoare si nu prezinta riscuri pentru
securitate si sanatate la locul de munca;
10. Sa coopereze cu angajatorul si / sau cu angajatii cu atributii specifice in domeniul
securitatii si sanatatii in munca, atata timp cat este necesar, pentru realizarea oricarei sarcini
sau cerinte impuse de autoritatea competenta pentru prevenirea accidentelor si bolilor
profesionale;
11. Sa dea relatii la solicitarea organelor de control si de cercetare in domeniul protectiei
muncii.

12. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora:


Sanctiunile aplicate pentru nerespectarea sarcinilor de serviciu conform rigorilor prevazute in
fisa de post sunt descrise in Regulamentul intern (ROI).

Data semnarii:

Numele si semnatura titularului postului,     

     A P R O B A T

S-ar putea să vă placă și