Sunteți pe pagina 1din 1

ROMÂNIA DUPĂ „MARELE RĂZBOI”

PENTRU BIBLIOTECA TA
Abonează-te pe trei luni la ediţia print a ziarului
Făclia de Cluj şi primeşti volumul
România după „Marele Război”
Provocări politico-diplomatice 1919-1920
Sună la numărul de telefon 0729.354.557 sau trimite un e-mail
la conta@ziarulfaclia.ro şi un angajat al ziarului
Făclia de Cluj te va contacta în cel mai scurt timp.

joi, 10 iunie 2021 • anul XXXII, nr. 9265 • ISSN 1843-7311 • www.ziarulfaclia.ro • 12 pagini – 2,5 lei

Se mai vaccinează
cineva?
Fără și pensii și salarii de la stat
Guvernul a aprobat, în şedinţa
de miercuri, proiectul de lege
care elimină cumulul pensiei
cu salariul la stat şi prevede
creşterea opţională a vârstei de
Cristian FOCȘANU pensionare la 70 de ani, a anunţat
premierul Florin Cîţu.
„Guvernul a aprobat proiectul de
lege pentru continuarea activităţii

d e la 1 iunie s-a dat liber la relaxare, de către persoanele care îndepli-


iar măsurile restrictive au fost date nesc condiţiile de pensionare. Este
uitării. Ușor prăfuită, normalitatea un proiect de lege care merge în
îndelung așteptată a fost scoasă de la nafta- Parlament în procedură de urgenţă
lină și întâmpinată cu bucuria de nedescris și este proiectul de lege care elimină
în cuvinte puține a revederii cuiva foarte cumulul de pensie cu salariul la stat
și, în același timp, prevede creșterea
drag. Ușor de explicat și de înțeles în ega- opţională a vârstei de pensionare la
lă măsură frenezia și euforia. Petreceri fără 70 de ani”, a precizat Cîţu, într-o
reguli. Regulile sanitare aproape că nu mai conferinţă de presă, la Palatul Vic-
sunt respectate. Cu alte cuvinte, s-a lăsat toria.
garda jos. Mesajul transmis de autorități
continuare în pagina a 8-a
a fost receptat greșit, de genul „pericolul a
trecut, putem să ne facem de cap”. Precau-
ție, prevenție, siguranță, prudență sunt cu-
vinte care nu mai fac parte din vocabularul
multor români, care au sentimentul/impre-
Ziua Eroilor va fi marcată la Cluj-Napoca Cîţu, reacție la
o decizie a Curţii
sia că pandemia s-a încheiat. S-a deschis se-
Cu prilejul Zilei Eroilor, în de flori la mormintele și monumen- onului 55 Comunicaţii și Informa- de Apel Cluj
municipiul Cluj-Napoca, tele eroilor. La Cluj-Napoca se vor tică „Napoca”). La aceeași oră vor
zonul nunților. Am impresia că relaxarea a depune jerbe, la ora 12, în Cimitirul fi depuse coroane de flori la Monu-
început prea devreme, deși România nu și-a precum şi în alte localităţi din
atins ținta de vaccinare. Toată această peri- judeţul Cluj se vor desfăşura, Eroilor de pe Calea Turzii. Detașa- mentul Rezistenţei Anticomuniste
oadă, de la 1 iunie, ne arată cât de ușor poa- joi, ceremoniale militare şi mentul de onoare va fi constituit din municipiul Cluj-Napoca, unde
te scăpa situația e sub control. Echilibrul religioase în memoria celor care din instrumentiștii Muzicii Mili- garda la monument va fi asigurată
pe care l-am recâștigat trecând prin filtrul au căzut la datorie. tare a comandamentului Diviziei de militari ai Batalionului 7 Arun-
restricțiilor se poate rupe foarte ușor. Dar 4 Infanterie „Gemina”, militari ai cătoare Proiectile Reactive „Gene-
pe fondul acesta nu știu dacă ați constatat Prefectura Cluj, în colaborare Regimentului 317 ISR „Vlădeasa” ral Vasile Danacu”). Începând ccu
că a scăzut ritmul vaccinării. Există o opi- cu Divizia 4 Infanterie „Gemina”, și Batalionului 55 Comunicaţii și ora 9,30 va avea loc un ceremonial
nie generală că vaccinarea nu mai are sens autorităţile administraţiei locale, Informatică „Napoca”). Tot la ora militar la Monumentul Eroilor din
în condițiile în care, potrivit informațiilor, Asociaţia Naţională a Veteranilor 12 vor fi depuse coroane de flori la Al Doilea Război Mondial și locali-
numărul de cazuri scade de la o zi la alta. de Război - filiala Cluj, Asociaţia Monumentul Eroului Aviator Trai- tatea Someșul Rece.
continuare în pagina a 12-a „Cultul Eroilor” vor organiza slujbe an Dîrjan. Aici, garda la monument Cosmin PURIȘ
de pomenire și depuneri de coroane va fi asigurată de militari ai Batali- continuare în pagina a 4-a Prim-ministrul Florin Cîţu a
declarat că va fi atacată decizia
Curţii de Apel Cluj, care a decis
Investiții majore ce generează confort în orașul Huedin anularea în parte a Hotărârii de
Guvern care privește condiţio-
narea participării la evenimente
Interviu cu dr. Mircea Moroșan, primarul orașului de dovada vaccinării. Întrebat,
miercuri, în cadrul unei con-
Rep: Dle primar, Mircea Moroșan, proiect pe care l-am avut în program de la ferinţe de presă, dacă decizia
pentru toate administrațiile publice lo- primul meu mandat ca primar al orașului Curţii de Apel Cluj va influenţa
cale 2020 a fost unul din anii ce trebuie Huedin: „Finalizarea distribuției gazu- politica măsurilor de relaxare,
uitat din cauza pandemiei, însă ați avut lui metan pe teritoriul orașului Huedin”, premierul a răspuns că decizia
puterea de a realiza proiectele așteptate un proiect în valoare totală de aproape 2 respectivă va fi atacată. „Nu va
de multe decenii de locuitorii acestui milioane de euro. Acest mare proiect al schimba, nu va influenţa. Vom
oraș. Va rugăm, pentru început, să fa- aducerii gazului în Huedin, singura zonă ataca această decizie și credem
ceți o retrospectivă nu doar a importan- urbană din județul Cluj fără gaz, care in- că vom câștiga”, a spus premi-
ței, ci și a dimensiunii acestor investiții fluențează negativ dezvoltarea economică, erul. Potrivit presei centrale,
ce sporesc considerabil confortul civic. a fost unul din visele mele de când mi-am Curtea de Apel Cluj a decis,
Mircea Moroșan: Anul 2020 afost un asumat responsabilitatea de a contribui la luni, anularea în parte a Hotă-
an extrem de greu pentru toată lumea îmbunătățirea confortului în acest oraș, rârii de Guvern care privește
în contextul pandemiei cu coronavirus. care iată, cu mari eforturi, în mare măsură condiţionarea participării la
Noi, la Huedin, am avut totuși parte și de s-a finalizat. diverse evenimente de prezen-
o  mare bucurie. Am reușit să finalizăm Interviu realizat de Dumitru VATAU tarea de către participanţi a do-
penultima parte a  celui mai important continuare în pagina a 7-a vezii vaccinării sau a unui test
negativ la COVID-19.

Redacția ziarului „Făclia de Cluj” – str. Clinicilor nr. 33 (stațiile Agronomia - str. Moților)
Mică și mare publicitate: • ORAR: luni-vineri orele 8-16, duminică orele 15-17
• Tel/fax: 0264-450.707 • e-mail: publicitate@ziarulfaclia.ro, 0788-476.727 • reclama@ziarulfaclia.ro, 0788-307.324