Sunteți pe pagina 1din 1

Fișă de lucru

1.Suma a două numere a și b este 4 iar diferența dintre dublul numărului a și


numărul b este 8. Aflați numerele.

2. Aflați un număr știind că 20% din el este 1,6.

3. Rezolvați în R inecuațiile:

a) |x-2|≤3

b) 3(2x-1) ¿ 5(x+1)

4. În urmă cu 8 ani vârsta tatălui era de 3 ori mai mare decât vârsta fiului. Dacă
vârsta tatălui este în prezent 35 ani, aflați câți ani are fiul în prezent.

5. Media aritmetică a două numere este 16,5. Aflați cele două numere știind că
unul dintre ele este de 2 ori mai mare decât celălalt.