Sunteți pe pagina 1din 1

Fișă de lucru

1. Se consideră dreptunghiul ABCD cu AB=12 cm și DB=15 cm. Aflați


lungimea segmentului AD.

2. Se consideră pătratul ABCD cu BC=8 cm. Aflați lungimea unei diagonale.

3. Fie triunghiul ABC, m(¿ A)=90 0 și AD ¿ BC, D BC. Dacă BD=9cm și


DC=16 cm, calculați AD și AB.

4. Dacă AB=3 cm, AC=4 cm și BC=5 cm, stabiliți natura triunghiului ABC.

5. Calculați tg45 0+sin300- cos600

6. În triunghiul dreptunghic ABC cu m(¿ A)=90 0 se cunoaște m(¿ C )=300 și

AB=6 cm. Aflați:

a) lungimea segmentului BC

b) lungimea segmentului AC

c) lungimea segmentului AD, unde AD ¿ BC, D BC.

(Se aplică metoda brainstorming la problema 6).