Sunteți pe pagina 1din 1

UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘ TI

FACULTATEA DE PSIHOLOGIE Ș I Ș TIINȚ ELE EDUCAȚ IEI


SPECIALIZAREA: MANAGEMENT EDUCAȚ IONAL
DISCIPLINA: METODE DE CERCETARE

GRILĂ DE OBSERVARE

Comunicarea managerului în contextul consiliului profesoral

Indicatori observaționali:

 prezintă evenimentele de interes general care vizează instutiția;


 ascultă părerile participanților la consiliu profesoral;
 prezintă informările și noutățile primite de la forururile superioare;
 răspunde întrebărilor adresate de către cadrele didactice participante;
 folosește un ton adecvat în timpul sedințelor;
 folosește un limbaj potrivit, civilizat în comunicările sale.

Scala de evaluare:

 Nominală: 1= Da, 0 = Nu.

Masterand: Bratu Ioana

S-ar putea să vă placă și