Sunteți pe pagina 1din 5

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAŞOV

FACULTATEA DE DREPT

TRATATUL DE PACE

– DREPT INTERNAȚIONAL UMANITAR–

Autori:
ISTRATI ROMAN
An. III

BRAŞOV
2020
TRATATUL DE PACE. ISTRATI ROMAN

CUPRINS

Introducere……………….…………………………………………………………………..………….…………………………...…… 3

1. Noțiune………………………………......................…………………….……………………………….…………….….. 3

1.1. Elementele unui tratat………..………………….…………………….……………………………..…..……. 3

1.2. Negocierea.........……..……………………………………………….…………………….....…………..……. 3

2. Rolul ONU……….....................…………………………………………….…...………………….…………….….. 3

3. Cele mai cunoscute tratate de pace în istoria modernă………..…………………..……. 4

4. Primul tratat de pace din istorie…..........................................…..…….......……. 4

5. Tratatul de la București (1918)..............................................…..…….......……. 4

Concluzii……………………………………………….…………………………………………………………………. 4

Bibliografie…………………………….…………………………………………………………………….....….… 5

2
TRATATUL DE PACE. ISTRATI ROMAN

Introducere

1. Noțiune

Un tratat de pace este un acord între două sau mai multe entități aflate în
conflict, de obicei țări sau guverne, care pune capăt în mod oficial stării de război
dintre cele două părți. Tratatul de pace diferă de armstițiu, care este un acord
pentru oprirea ostilităților, de capitulare, în care o armată este de acord să depună
armele, sau o încetare a focului, în care părțile cad de acord să înceteze luptele
temporar sau pe termen nelimitat.

1.1. Elementele unui tratat

Există o serie de prevederi care pot fi incluse într-un tratat, iar conținutul
acestuia depinde, în mod normal, de natura conflictului căruia trebuie să pună
capăt. Unele dintre aceste prevederi ar putea să fie:
๏ Modificarea sau confirmarea oficială a liniei de frontieră;
๏ Stabilirea de mijloace pentru rezolvarea unor viitoare dispute;
๏ Acces la anumite resurse naturale, facilitați industriale sau portuare;
๏ Statutul refugiaților;
๏ Rezolvarea unor probleme financiare;
๏ Definirea unor practici interzise între părțile contractante;
๏ Validarea, anularea sau prelungirea unor tratate deja existente.

1.2. Negocierea
Tratatele sunt negociate sau ratificate pe teritoriul unor state neutre în
conflictul căruia se încearcă să i se pună capăt. Delegații din statele neutre pot
participa la semnarea tratatului ca martori, sau pot să devină, la rândul lor,
semnatari ai tratatului de pace. În cazul unor conflicte ample, care au implicat mai
multe state, tratatul de pacecapătă un caracter internațional. Un asemenea
conflict poate fi încheiat și prin semnarea unor serii de tratate de pace bilaterale .

2. Rolul ONU1

După fondarea ONU la incheierea celui de-al Doilea Război Modial, această
organizație a încercat sa acționeze ca un forum pentru rezolvarea conflictelor
internaționale și este, de multe ori, negociatorul principal și gatantul tratatului de
pace.
Numărul mare de tratate și obligații internaționale ale statelor membre ale ONU
sunt factori care încearcă să controleze comportamentul în caz de război și să facă
de neutilizat opțiunea războiului total

1 Ce este Organizația Națiunilor Unite? https://europa.eu/youth/eu/article/63/3008_ro

3
TRATATUL DE PACE. ISTRATI ROMAN

3. Cele mai cunoscute tratate de pace ale istoriei moderne

Unele dintre cele mai cunoscute tratate de pace sunt:

๏ Pacea Westfalică reprezintă, în fapt, o serie de tratate de pace. Acestea sunt


considerate ca primul exemplu de diplomație modernă, care a implicat pentru
prima oară sistemul statelor naționale.Războaiele care au urmat acestui tratat
au încetat să mai fie războaie religioase, permițând puterilor protestante și
catolice sa se alieze. A fost o modificare amplă pe scena politică;
๏ Tratatul de la Paris din 1815, semnat dupăînfrângerea lui Napoleon Bonaparte
în bătălia de la Waterloo;
๏ Tratatul de la Versailles, care a pus capăt în mod oficial Primului Război
Mondial.
๏ Tratatul de Pace de la Paris (1947) ,

4. Primul tratat de pace din istorie2

Primul tratat de pace cunoscut a fost cel dintre hitiți și egipteni, după bătălia de
la Kadesh. Bătălia a avut loc într-o zonă care este astăzi pe teritoriul Siriei.
Ambele părtți nu-și mai permiteau să continuie lupta, fiind amenințate de către
alte forțe. Sfătuitorii celor doi lideri au reușit să-i convingă să pună capat lupte și
să semneze un tratat de pace.
Textul tratatului a fost înregistrat în doua versiuni, una scrisă cu hieroglife
egiptene, iar alta cu cuneiforme akkadiene. Ambele versiuni au supravețuit până în
zilele noastre. Această formă bilingvă este recunoscută si în zilele noastre la
semnarea tratatelor.

5. Tratatul de la București(1918)

Cunoscut și Pacea de la Buftea-București, a fost un tratat de pacesemnat de


România la 7 mai 1918, cu Imperiul German si Austro-Ungaria, în decursul Primului
Război Mondial. Tratatul preliminar de pace a fost semnat în data de 20 februarie/5
martie 1918, la Buftea.3

Concluzii

În concluzie putem spune ca tratatele de pace sunt niște acte convenite în


comun de forțele aflate în starea de război pentru a conveni la un numitor comun
și de a atinge pace între ele. Aceste tratate de pace au salvat o mulțime de vieți ,
și mențin pacea până în prezent

2Primul tratat de pace din istorie. https://www.istorie-pe-scurt.ro/povestea-primului-tratat-


de-pace-din-istorie/
3Horia Vladimir Ursu, Tratele de pace ale Romaniei (1918-1929) București, editura C.H.
Beck

4
TRATATUL DE PACE. ISTRATI ROMAN

BIBLIOGRAFIE

- Doctrină -

! Horia Vladimir Ursu, Tratele de pace ale Romaniei (1918-1929) București,


editura C.H. Beck

- Alte documente -

! Primul tratat de pace din istorie. https://www.istorie-pe-scurt.ro/povestea-primului-


tratat-de-pace-din-istorie/

! Ce este Organizația Națiunilor Unite? https://europa.eu/youth/eu/article/63/3008_ro