Sunteți pe pagina 1din 32

D11

Fişa tehnică D11 03/2009

D11 Knauf - Tavane din plăci de gipscarton


Knauf D111 - Tavane din plăci de gipscarton - schelet de susţinere din lemn
Knauf D112 - Tavane din plăci de gipscarton - schelet de susţinere metalic din CD 60/27
Knauf D113 - Tavane din plăci de gipscarton - schelet de susţinere metalic din CD 60/27 montat la acelaşi nivel
Knauf D116 - Tavane din plăci de gipscarton - schelet de susţinere metalic din UD 50/40 + CD 60/27

Nou:
■ Opţiuni de design pentru protecţia la foc
■ Clasă de rezistenţă la foc: F30-F90 de jos în sus şi de sus în jos

Copyright by Knauf Gips KG W62 S01 Stand 03 04 Seite 1


D11 - Tavane
Tavanedin
dinplăci
plăcidedegipscarton
gipscarton
Baze ale
Baze aledimensionării
dimensionării

Dimensionarea scheletului de susţinere


1. Calcularea greutăţii tavanului fals / tavanului suspendat în funcţie de grosimea placării
În funcţie de grosimea placării, exprimată în mm (axa x), greutatea per suprafaţă unitară a tavanului fals / tavanului suspendat,
inclusiv schelet de susţinere metalic şi element de suspendare, este calculată pe axa y în punctul de intersecţie cu diagonala marcată

[ kg/m² ] greutatea tavanului fals / tavanului suspendat


Clasa de încărcare [ kN/m² ] y
65

60
0,50 < p ≤ 0,65 *)
55

50

45

0,30 < p ≤ 0,50 40

35

30

25
0,15 < p ≤ 0,30
20

15
≤ 0,15
11.5 x
*) pentru tavanele cu o greutate 10 45
≥ 0,50 kN/m2, de încărcare 9.5 12.5 15 18 20 25 30 33 40 43 [ mm ]
în conformitate cu standardul
)

)
5)

15)

DIN 18168. 20)


+15

+18
12.

grosimea placării
(2x

(2x
(18

(25
(2x

2. Luarea în considerare a încărcărilor suplimentare


Încărcările suplimentare aferente izolaţiei necesare pentru protecţia la foc şi izolaţiei care nu asigură protecţia la foc (0,05 kN/m2 = max. 5 kg/m2),
precum şi încărcările suplimentare aferente sistemului de montare a tavanului pe mai multe niveluri (0,15 kN/m2 = max. 15 kg/m2) cresc valoarea
greutăţii totale per suprafaţă unitară a tavanului suspendat / tavanului fals şi trebuie să fie luate în considerare la determinarea clasei de încărcare.
Punctul de intersecţie stabilit la punctul 1 trebuie să fie translatat în paralel în funcţie de procentul de încărcare suplimentară în direcţia axei y (în sus).
3. Determinarea clasei de încărcare
Clasa de încărcare (kN/m2) poate fi stabilită cu ajutorul greutăţii totale per suprafaţă unitară a tavanului fals / tavanului suspendat calculată
la punctele 1 şi 2 de mai sus.

4. Dimensionarea scheletului de susţinere


În funcţie de cerinţele de protecţie la foc şi clasa de încărcare, sunt menţionate următoarele distanţe: a b c

fără protecţie la foc 1) cu protecţie de sus în jos


cu protecţie la foc de jos în sus 2) cu protecţie la foc de jos în sus şi de sus în jos
distanţa interax elemente a
distanţa interax elemente a
de suspendare/ ancorare cu dimensiuni normale în conformitate de suspendare/ ancorare
distanţa interax rigle / c cu standardul DIN 18181 montare în conformitate
profile portante distanţa interax rigle / c cu exigenţele
profile portante
de protecţie la foc
distanţa interax rigle / b 1) pas de fixare a plăcilor admis conform distanţa interax rigle / b
profile de montaj standardul DIN 18181 profile de montaj
2) în funcţie de izolaţia
pentru protecţia la foc Elemente de suspendare şi îmbinare selectate în funcţie de
exigenţele de protecţie la foc; ţineţi cont de măsurile suplimentare
În mod normal, utilizaţi piese de suspendare cu o capacitate portantă de menţionate la pagina 5 şi pagina 10 din prezenta fişă tehnică.
0,25 kN. La o clasă de încărcare > 0,30 kN/m2 utilizaţi piese de suspendare
cu o capacitate portantă de 0,40 kN.

2
D11 - Tavane
Tavane din
dinplăci
plăcidedegipscarton
gipscarton
Plăci de
de gipscarton
gipscartonKnauf
Knauf/ Pas dede
/ Pas fixare a plăcilor
fixare / Fixarea
a plăcilor plăcilor
/ Fixarea plăcilor

Plăci Knauf
Tip placă Proprietăţi Caracteristici fizice ale clădirii Aplicaţii
generale complexe
Prelucrare Calitatea Protecţie Izolare Rezistenţă Calitate Şliţuri Suprafeţe
uşoară îmbinărilor la foc fonică mecanică şi suprafeţei frezate modelate
stabilitate
Knauf Diamant (placă foarte rezistentă) GKFI *)
Knauf Fireboard de tip A1(placă specială, rezistentă la foc)
KNAUF Piano (izolare fonică) GKB
KNAUF Piano de tip F (izolare fonică) GKF / GKFI *)
Placă Knauf rezistentă la foc GKF / GKFI *)
Placă masivă Knauf GKF / GKFI *)
Placă masivă AFK Knauf GKF / GKFI *)
Placă de gipscarton Knauf GKB / GKBI *)
nepotrivite potrivite mai potrivite cele mai potrivite
*) Plăcile GKBI şi GKFI (cu miez impregnat) sunt cele mai potrivite pentru încăperile cu un grad ridicat de umezeală.

Placă Knauf 4AK GKF cele patru muchii aplatizate


pentru suprafeţe de calitate superioară armarea marginilor frontale şi a celor longitudinale cu bandă de armare a rosturilor
montare transversală

Pasul admis de fixare a plăcilor conform standardului DIN 18181 toate dimensiunile în mm

Grosimea plăcii Distanţa maximă interax dintre profilele de montaj / rigle b


fără cu rezistenţă la impact D112 / D113
protecţie la foc protecţie la foc Element de prindere universal / Piesă de suspendare Nonius
12,5 / 2x12,5 500 un singur strat două straturi
15 550 distanţa interax între ≥ 2x12,5
profilele de montaj / rigle
18 600 250 500
conform instrucţiunilor de la
20 Placă masivă / Placă masivă cant AFK 600 paginile 6 – 9. Teste / Certificate de încercare:
25 Placă masivă 800 PZ 46/902 967-2 + anexă

Fixarea plăcilor Knauf cu şuruburi autofiletante TN distanţa dintre şuruburi 170 mm


Placare Schelet de susţinere din metal penetrare minimă ≥ 10 mm Schelet de susţinere din lemn pătrunderea minimă ≥ 5 dn
Grosime în mm Grosime schelet metal s ≤ 0,7 mm (dn= diametru nominal)
≤ 15 TN 3,5 x 25 mm TN 3,5 x 35 mm
18 - 25 TN 3,5 x 35 mm TN 3,5 x 45 mm
2x 12,5 TN 3,5 x 25 mm + TN 3,5 x 35 mm TN 3,5 x 35 mm + TN 3,5 x 45 mm
2x 15 TN 3,5 x 25 mm + TN 3,5 x 45 mm TN 3,5 x 35 mm + TN 3,5 x 55 mm
18 + 15 TN 3,5 x 35 mm + TN 3,5 x 45 mm TN 3,5 x 45 mm + TN 3,5 x 55 mm
2x 20 / 25 + 18 TN 3,5 x 35 mm + TN 3,5 x 55 -

Placări cu mai multe straturi de plăci

În cazul placărilor multistrat, fiecare strat se va monta


cu rosturile decalate conform schemei de montaj.
Primul rând de plăci
Fiecare strat de plăci se va presa pe schelet şi se va fixa.
1200

La montarea primului strat de plăci, distanţele dintre


lăţimea plăcii

Al doilea rând de plăci


mijloacele de fixare pot fi mărite cu maximum 500 mm
1200

(pentru o grosime a plăcilor de 25 + 18 mm / 2 x 20 mm,


lăţimea plăcii

cu maximum 300 mm conform schemei


1200

de montaj de la pagina 22), dacă al doilea strat


se va fixa şi el într-un timp scurt (în cadrul unei zile
1200

de lucru). În cazul placărilor multistrat, este suficientă


umplerea rosturilor primului strat fără o prelucrare
ulterioară de finisare a rostului.

3
D11 - Tavane
D11 Tavane din
dinplăci
plăcidedegipscarton
gipscarton
Distanţa perimetrică
Distanţa perimetricădintre
dintreelementele scheletului
elementele de susţinere
scheletului / Înălţimea
de susţinere construcţiei
/ Înălţimea construcţiei

Distanţa perimetrică dintre elementele scheletului şi margine reprezentări schematice, exemple toate dimensiunile în mm
Varianta 1 îmbinare neportantă (îmbinarea nu susţine încărcările tavanului)
fără fixarea perimetrală a profilului UD de perete
fixarea profilului UD vine ca ajutor la montaj/ în cazul cerinţelor de protecţie la foc şi izolare fonică; elementele de ancorare corespunzătoare tipului de perete
se vor dispune la interax de cca. 1 m
cca. 100 *) cca. 150 cca. 150 cca. 100 *) cca. 150
b a c a

cca. 100 *) cca. 100 *)

Varianta 2 îmbinare portantă


Pasul pentru fixarea profilului UD de perete ≤ 600 mm (elemente corespunzătoare tipului de perete)
Profilele portante/ de montaj trebuie să fie introduse min. 20 mm în profilele UD portante.
Distanţele maxime admise (piesele de suspendare, profilele portante/de montaj) sunt specificate în tabelul aferent fiecărui sistem.

b b a a c c a a
≥ 20
≥ 20 ≥ 20

distanţa dintre şuruburi ≤ 170 mm


este necesară fixarea plăcilor cu cca. 100 *) cca. 100 *) cca. 100 *)
ajutorul şuruburilor de profilul UD

Toate piesele de îmbinare a tavanelor din plăci de gipscarton pot fi montate conform
100 170 170 Observaţii
opţiunii 1 sau 2. Paginile următoare prezintă în detaliu îmbinările plăcilor conform:
Varianta 1 D111, D112, D116
Varianta 2 D113

este recomandată a = distanţa între piesele de suspendare (pas de fixare rigle/ profile portante)
b
Profil UD 28x27

fixarea suplimentară a Profil CD 60x27


plăcilor de profilul UD c = distanţa între riglele/ profile portante (pas de fixare rigle / profile de montaj)
cu ajutorul şuruburilor b = distanţa între rigle / profile de montaj (pas de fixare a plăcilor)
*) ieşire maximă în consolă a placării

Înălţimea construcţiei = suma dintre înălţimea elementelor de suspendare, înălţimea scheletului de susţinere şi grosimea placării
Sistem Elemente de suspendare Schelet de susţinere
cu piesa Nonius - partea superioară cu tirant Tavan
sub
tavan
min. mm

min. mm

min. mm

min. mm

min. mm
min. mm

mm mm
mm

Colier Piesă de susp. Piesă de Piesă de susp. Piesă de Piesă de susp. Element Piesă Riglă / înălţime
Nonius Nonius suspendare rapidă cu ancoră suspendare rapidă pt. lemn de prindere de susp. Profil totală
partea inferioară combinată şi opritor combinată universal directă bxh mm
- max. 180 50x30 + 50x30 60
D111 - - - - - -
110 - 50x30 + 40x60 90
1 60x27 27
D112 130 130 130 110 110 110 max. 180
- 60x27 + 60x27 54

D113 - 130 130 110 110 110 max. 180 - 60x27 27


UA 50x40 +
D116 130 - - - - - - - 67
CD 60x27
Exemplu de calcul D112 cu piesă de suspendare Nonius partea inferioară (130 mm), rigle/ profile portante + rigle/ profile de montaj (54 mm) şi placare
(2 x 12,5 mm) = 209 mm. Înălţime necesară de construcţie pentru tavanul suspendat de cca. 210 mm.

4
D11 - Tavane
Tavanedin
dinplăci
plăcidedegipscarton
gipscarton
Piese de
Piese de suspendare,
suspendare,Clase
Clasedede
capacitate portantă
capacitate conform
portantă standardului
conform DIN 18168-2
standardului DIN 18168-2

Tavan sub tavan

Piesă de fixare directă pentru CD 60x27 ancorare la tavanul cu protecţie la foc


Şurub universal Knauf
FN 4,3x35 / FN 4,3x65
conform ABP P-VHT-1802/05-FN

Clasa de capacitate portantă de 0,25 kN (25 kg)

Piesă de susp. rapidă Piesă de suspendare Piesă de susp. rapidă suspendat cu ancorare la tavanul cu rosturi din lemn
cu ancoră şi opritor combinată pentru lemn tirant cu buclă Şurub cu cap înecat
Knauf FN 5,1x35
pentru CD 60x27 pentru CD 60x27 pentru rigle din lemn conform ABZ Z-9.1-251

ancorare la tavanul din beton


Bolţ de ancoraj Knauf
conform ABZ Z-21.1-1519

Clasa de capacitate portantă de 0,40 kN (40 kg)

Piesă de suspendare ancorare la tavanul cu rosturi din lemn


directă pentru profile CD 60x27 / rigle 50x30 mm 2 şuruburi TN 3,5x35 de la Knauf
120 mm / 200 mm

în spaţiile cu goluri sau


1 şurub FN 5,1x35 în centru
conform ABZ Z-9.1-251
Tăiaţi şi îndoiţi elementul
de prindere universal
în funcţie de înălţimea ancorare la tavanul din beton
de suspendare
0 mm Bolţ de ancoraj Knauf
necesară m/5 conform ABZ Z-21.1-1519
60 m

Colier Nonius pentru profile CD 60x27 pentru profile UA 50x40 / riglă 50x30 mm
fixate în părţile
Îndoiţi colierul Nonius în jurul profilului laterale cu şuruburi suspendat cu
şi fixaţi-l în poziţie autofiletante Piesă de suspendare Nonius
TN 3,5x25 – partea superioară
şi
Piesă de suspendare Nonius
135 mm

– partea inferioară
125 mm

(protecţie împotriva alunecării)

Utilizaţi elementul de prindere Nonius


dacă acest lucru este necesar

Piesă de suspendare Nonius Element de prindere Piesă de suspendare


– partea inferioară universal combinată
pentru profile CD 60x27 pentru profile CD 60x27 pentru profile CD 60x27

ancorare la tavanul din lemn


Şurub cu cap înecat
Knauf FN 5,1x35
conform ABZ Z-9.1-251

Fixaţi elementele de prindere


în profilul CD 60x27 cu ajutorul şuruburilor ancorare la tavanul din beton
(şuruburi autoperforante LN 3,5x9 mm) pt: Bolţ de ancoraj Knauf
protecţie la foc de sus în jos pentru protecţie la foc conform ABZ Z-21.1-1519
protecţie la foc de jos şi de sus Fixaţi elementul de prindere universal
şi / sau în profilul CD 60x27 cu ajutorul şuruburilor
încărcare totală a tavanului ≥ 0,4 kN/m2 (şuruburi autoperforante LB 3,5x9,5 mm)

Măsuri suplimentare pentru: protecţie la foc de sus în jos protecţie la foc de sus în jos şi de jos în sus
Observaţie
Utilizaţi elemente de fixare corespunzătoare materialului planşeului, pentru tavane suspendate Knauf cu protecţie la foc (conform ABZ Z-21.1-1519)

5
D11
D11 - Tavane
Tavane din
dinplăci
plăcidedegipscarton
gipscarton
Tipuri de
Tipuri de planşee
planşeebrute,
brute,protecţie
protecţiela la
focfoc
de de
josjos
în sus şi deşisus
în sus de în josîn jos
sus

Tipuri de tavan I – III


Tavane cu grinzi din oţel expuse la Tavane din grinzi de beton armat
Tipul I

plenum cu un raport U/A ≤ 300 m-1şi conform DIN 1045 cu unităţi


partea superioară din panouri de beton intermediare din beton uşor
uşor conform DIN 4028 sau plăci de conform DIN 4158 sau din
beton aerat conform DIN 4223 cărămizi conform DIN 4159 şi
DIN 4160

Tavane din grinzi de beton armat Tavane din beton armat şi grinzi
conform DIN 1045 cu unităţi intermediare din oţel încastrate
din beton uşor conform DIN 4158 sau
din cărămizi conform DIN 4159 şi
DIN 4160

Tavane cu grinzi din oţel expuse la plenum cu un raport U/A ≤ 300 m -1


Tipul II

şi partea superioară din panouri de beton uşor turnat in situ conform DIN 1045,
elemente prefabricate cu un strat eficient de beton turnat in situ conform DIN 1045
sau elemente prefabricate sub formă de panouri din beton armat sau precomprimat

Tavane din plăci standard de beton armat sau precomprimat, Plăci din beton standard armat
Tipul III

dar fără elemente sau unităţi intermediare din beton uşor sau cărămizi sau precomprimat conform DIN 1045,
respectiv DIN 4227

Panouri din beton standard armat sau Tavane din beton armat cu grinzi
precomprimat conform standardului DIN şi unităţi intermediare conform
1045, respectiv DIN 4227 DIN 1045 fabricate din beton standard

Tavane din grinzi de beton armat Tavane din planşeu ciupercă armat
conform DIN 1045 fără unităţi intermediare pe două direcţii şi casetate conform
sau fără unităţi intermediare din beton standard DIN 1045 fabricate din beton standard

Protecţie la foc de jos în sus şi de sus în jos (planşeu brut)


Tavane din plăci de gipscarton în combinaţie cu planşee brute (tipurile I – III)
Sistem Knauf Tip de planşeu brut conform DIN 4102-4 Constr. sistem Knauf Izolaţie Înălţime
I II III din vată minimă
placare schelet minerală
de susţinere între Certificate de încercare
distanţa planşeul
max. între (v. pag. 7) brut
grosime profilele de şi
min. montaj placare
a

a
a

-a-
b

Clasa de protecţie la foc mm mm mm

K215 / K218 Tavane din plăci Fireboard A1cu schelet de susţinere metalic Placă Knauf Fireboard A1 (Z-PA-III 4.290)
25 nu este permisă -
20 nu este permisă 40
F90
15 nu este permisă 200
25 S 80

20 nu este permisă -
15 400 nu este permisă 40 7
F90
12,5 nu este permisă 200
20 S 80

15 nu este permisă -
F90 12,5 nu este permisă 40
15 S 80

Observaţie Pentru mai multe informaţii cu privire la distanţele dintre piesele de suspendare, riglele portante, la modul de montare şi aplicare - vezi fişa teh. K21

6
D11 - Tavane
Tavanedin
dinplăci
plăcidedegipscarton
gipscarton
Protecţie lalafoc
Protecţie focdedejos
josşişidede
sus
sus(planşeu brut)brut)
(planşeu

Tavane din plăci de gipscarton în combinaţie cu planşee brute (tipurile I - III)


Sistem Knauf Tip de planşeu brut conform DIN 4102-4 Constr. sistem Knauf Izolaţie Înălţime
I II III din vată minimă
placare schelet minerală între

Certificate de încercare
de susţinere planşeul
distanţa brut
grosime max. între (v. pag. 7) şi
min. profilele placare
de montaj

a
a
-a-
b

Clasa de rezistenţă la foc mm mm mm

Knauf D112 / D116 Tavane din plăci de gipscarton cu schelet de susţinere metalic Plăci Knauf de tip GKF A2 rezistente la foc
20 nu este permisă -
F30
15 fără / G 40
20 nu este permisă -
F30 12,5 nu este permisă 40
15 500 G 40 7
20 nu este permisă -
12.5 nu este permisă 40
F30
15 G 40
12,5 G 80
2x 15 nu este permisă -
25 (2x 12,5) nu este permisă 40
F60
20 (2x 12,5) nu este permisă 80
25 (2x 12,5) S 80
25 (2x 12,5) 400 nu este permisă -
20 (2x 12,5) resp. nu este permisă 40
F60 7
15 500 nu este permisă 80
20 (2x 12,5) (în cazul S 80
placării cu două
20 straturi de plăci) nu este permisă -
15 nu este permisă 40
F60
12,5 nu este permisă 80
15 S 80

F90 15 500 nu este permisă 80 8

Observaţie Distanţele între piesele de suspendare (ancorare) şi distanţele între riglele de montaj sunt specificate în tabelele aferente sistemului în cauză.
Distanţe max. schelet simplu (numai profile de montaj) toate dimensiunile în mm

Schelet de susţinere Dist. între piesele de suspendare/ ancorare a Profil 98x15x0,6 pentru tavane plate
Clasa de încărcare kN/m²
≤ 0.15 ≤ 0.30

CD 60x27 1250 1200

Profil elastic 98x15 1000 950

Izolaţie din vată minerală conform DIN EN 13162, cap. 3.1.1 Certificare
Clasa de combustibilitate A (bazaltică) Clasa de 7 ABP P-3155/3992
S punct de topire ≥ 1000 °C , DIN 4102-17 G combustibilitate A
grosime ≥ 50 mm, densitate ≥ 40 kg/m³ 8 DIN 4102-4, capitolul 6.5.5, tabelul 99

7
D11 - Tavane
D11 Tavane din
dinplăci
plăcidedegipscarton
gipscarton
Protecţie lalafoc
Protecţie focdedejos
josînînsus şi şi
sus / sau de de
/ sau sussus
în jos
în jos

Tavane din plăci de gipscarton numai cu protecţie la foc


Cerinţe privind planşeul brut Clasa de Placare sistem
cu protecţie la foc: rezistenţă la foc Knauf schelet izolaţie
de jos în sus de susţinere necesară
nu există cerinţe specifice de protecţie tipul/clasa grosime distanţa max. pentru protecţia la foc
la foc pentru planşeu brut / acoperiş materialului min. între
de jos de sus de construcţie profilele portante/
de sus în jos
planşeul brut trebuie să se încadreze
în sus în jos rigle grosime densitate
în aceeaşi clasă de rezistenţă la foc b min. min.
ca şi tavanul suspendat mm mm mm kg/m³

Knauf D111 - Tavan din plăci de gipscarton cu schelet de susţinere din lemn

20 625
F30 Plăci
rezistente la foc 2x 12,5 500 -
GKF, A2

F60 18 + 15 500

Knauf D112 – Tavan din plăci de gipscarton cu schelet metalic de susţinere

20 625
F30
2x 12,5 500
Plăci
F60 rezistente la foc 18 + 15 500 -
GKF, A2

2x 20
F90 500
25 + 18

F30 15 500 vată minerală S


40 (60) 40 (30)
18 625 +
F30 F30 Plăci
vată minerală S
rezistente la foc 2x 12,5 500 40 (60) 40 (30)
GKF, A2 150 mm lăţime pe
F60 F60 18 + 15 500 profilele portante

2x 20
vată minerală S
F90 F90 500
2x 40 (60) 40 (30)
25 + 18

Knauf D113 – Tavane din plăci de gipscarton cu schelet de susţinere metalic montat la acelaşi nivel
vată minerală G
18 500
40 -
F30
2x 12,5 500
Plăci
rezistente la foc
F60 GKF, A2 18 + 15 400 -

F90 25 + 18 400

Izolaţie din vată minerală conform standardului DIN EN 13162, capitolul 3.1.1
Distanţele între piesele de suspendare şi distanţele între riglele portante
Clasa de
combustibilitate A (bazaltică) Clasa de Observaţie sunt specificate în tabelele aferente sistemului în cauză
S G combustibilitate A cu protecţie la foc conform indicaţiilor de la pagina 10.
punct de topire ≥ 1000 °C
conform DIN 4102-17 Test ABP P-3400/4965

8
Tavanedin
D11 - Tavane dinplăci
plăcidedegipscarton
gipscarton
Protecţie lalafoc
Protecţie focdedejos
josînînsus şi şi
sus / sau de de
/ sau sussus
în jos
în jos

Tavane din plăci de gipscarton numai cu protecţie la foc


Cerinţe privind planşeul brut Clasa de Placare sistem
cu protecţie la foc: rezistenţă la foc Knauf schelet izolaţie
de jos în sus de susţinere necesară pentru
nu există cerinţe specifice de protecţie tipul / clasa grosime distanţa max. protecţia la foc
la foc pentru planşeu brut / acoperiş materialului min. între
de jos de sus de construcţie profilele portante
de sus în jos
planşeul brut trebuie să se încadreze în sus în jos grosime densitate
b
în aceeaşi clasă de rezistenţă la foc min. min.
ca şi tavanul suspendat mm mm mm kg/m³

Knauf D113 – Tavane din plăci de gipscarton cu schelet de susţinere metalic montat la acelaşi nivel

F30 15 500

18
vată minerală S
F30 F30 Plăci 500
40 (60) 40 (30)
rezistente la foc 2x 12,5
GKF, A2

F60 F60 18 + 15 400

vată minerală S
F90 F90 25 + 18 400
2x 40 (60) 40 (30)

Plăci
F30 F30 rezistente la foc 2x 12,5 500 -
GKF, A2

Element de prindere universal


Knauf D116 – Tavane din plăci de gipscarton cu schelet de susţinere metalic din UA / CD

20 625
F30
2x 12,5 500
Plăci
F60 rezistente la foc 18 + 15 500 -
GKF, A2
2x 20
F90 500
25 + 18

F30 15 500

18 625 vată minerală S


F30 F30 40 (60) 40 (30)
Plăci
rezistente la foc 2x 12,5 500 +
GKF, A2 vată minerală S
F60 F60 18 + 15 500 40 (60) 40 (30)
150 mm lăţime pe
2x 20 profilele portante
F90 F90 500
25 + 18

Tavan sub tavan

F30
tavan cu protecţie la foc numai de jos în sus
D112, D116
F60 +
tavan fără protecţie la foc (de ex. tavan acustic cu plăci perforate Cleaneo)
≤ 0,15 kN/m²
F90

9
D11 - Tavane
D11 Tavane din
dinplăci
plăcidedegipscarton
gipscarton
Protecţie lalafoc
Protecţie focnumai
numaidedesus
susîn în
josjos
/ numai de jos
/ de jos în sus
în sus şi de
şi de sus
sus înînjos
jos

Distanţe maxime interax protecţie la foc de sus


Distanţa Distanţa interax Clasa de rezistenţă la foc Vată minerală S
între profilele piese de suspendare pentru protecţie la foc necesară pentru protecţie la foc
portante tip de sus în jos grosime densitate
c a min. min.
mm mm mm kg/m³ reprezentări grafice

Knauf D112 – Tavan din plăci de gipscarton cu schelet metalic de susţinere


150 mm
Colier Nonius, Piesă de 40 (60) 40 (30)
suspendare directă, Piesă 150 mm lăţime pe
850 750 F30 - F60 profilele portante
de suspendare Nonius
– partea inferioară 40 (60) 40 (30)

Colier Nonius, Piesă de


suspendare directă, Piesă 40 (60) 40 (30)
750 600 de suspendare Nonius
F90
40 (60) 40 (30)
– partea inferioară

Knauf D113 – Tavan din plăci de gipscarton cu schelet metalic de susţinere montat la acelaşi nivel

Element de prindere
1250 650 universal
F30 - -

Piesă de suspendare
1250 650 Nonius – partea inferioară, F30 - F60
Element de prindere 40 (60) 40 (30)
universal

Piesă de suspendare 40 (60) 40 (30)


1250 500 Nonius – partea inferioară, F90 40 (60) 40 (30)
Element de prindere
universal

Knauf D116 – Tavane din plăci de gipscarton cu schelet de susţinere metalic din UA / CD
1200 tijă filetată M8 150 mm
40 (60) 40 (30)
1200 F30 - F60 150 mm lăţime pe
800 colier Nonius profilele portante

1200 tijă filetată M8 40 (60) 40 (30)


1000 F90
800 colier Nonius

Mai multe informaţii la paginile 8 şi 9 Măsuri de construcţie suplimentare


grosime / tip placare Element de prindere la nivel îndoiţi elementele de prindere şi fixaţi-le de profilul inferior
pentru CD 60x27: cu ajutorul şuruburilor (şuruburi autoperforante LN 3,5 x 9 mm)
distanţe între profilele de montaj b
vată minerală S Piesă de suspendare Nonius fixaţi elementele de prindere de profilul CD 60x27
– partea inferioară: cu ajutorul şuruburilor (şuruburi autoperforante LN 3,5 x 9 mm)
Element de prindere universal fixaţi elementele de prindere de profilul CD 60x27
ca piesă de suspendare: cu ajutorul şuruburilor (şuruburi autoperforante LB 3,5 x 9,5 mm)
Ancorare la planşeul brut: utilizaţi elemente de ancorare aprobate
pentru bolţurile de ancoraj Knauf
(montate conform ABZ Z-21.1-1519)

10
D11 - Tavane
Tavanedin
dinplăci
plăcidede gipscarton
gipscarton
Racorduri
Racorduri

Racorduri ale pereţilor de compartimentare la tavanele suspendate reprezentări grafice

Prinderile de sistemele de tavan din plăci de gipscarton (tavan suspendat) sunt permise numai dacă se asigură că, în caz de incendiu sau
de cedare prematură a pereţilor de compartimentare, molozul rezultat nu conduce la încărcarea suplimentară a tavanului.

Variante posibile de prinderi:


Protecţie la foc de jos în sus Protecţie la foc de jos şi de sus / de sus
La tavane cu protecţie la foc de jos în sus , nu fixaţi plăcile La tavane cu protecţie la foc de jos în sus şi de sus în jos /
de gipscarton de profilul UW, dar placaţi până la tavan. de sus în jos, realizaţi un racord flexibil ce să permită o deplasare
de cel puţin 15 mm.

fără fixare racord flexibil nu fixaţi plăcile de


de profilul UW la tavan de profilul UW
BSU BSO

În cazul în care există cerinţe specifice referitoare la sistemul de compartimentare, tavanul suspendat
Indicaţie
trebuie să fie încadrat cel puţin în aceeaşi clasă de rezistenţă la foc.

Îmbinări la pereţi pentru asigurarea protecţiei la foc


Tavanele suspendate în conlucrare cu planşeele tip I – IV, precum şi tavanele suspendate cu protecţie la foc de jos în sus şi/sau de sus în jos
cu o rezistenţă la foc de la F30 până la F90, pot avea racorduri la pereţi de compartimentare daca au aceeaşi rezistenţă la foc.
Suprafaţa peretelui trebuie să fie plană în zona de îmbinare. Este posibil să fie necesare anumite pregătiri pentru nivelare.
Îmbinarea cu tavanul suspendat trebuie să fie fixă şi acoperită.

Vată minerală
Ştraif din placă Knauf Placă rezistentă la foc punct de topire ≥ 1000 °C

Placă rezistentă la foc Placă rezistentă la foc


Placă rezistentă la foc
Pastă de umplere a rosturilor Pastă de umplere
Pastă de umplere a rosturilor a rosturilor
a
F30 / F60: a ≥ 10 mm
BSA 1 F90: a ≥ 20 mm BSA 2 BSA 3

Ştraifuri din placă Knauf

Placă rezistentă la foc Placă rezistentă la foc


Pastă de umplere a rosturilor

BSA 5 BSA 6

11
D11 - Tavane
Tavane din
dinplăci
plăcidedegipscarton
gipscarton
Tavane montate
Tavane montatepe
pemai
maimulte
multeniveluri
niveluri

Tavan fără protecţie la foc sub un tavan cu protecţie la foc


distanţa interax a elementelor de suspendare
la tavanul fără protecţie la foc 1 tavan cu protecţie la foc
a D112, D116 - Tavan din plăci de gipscarton
Informaţiile referitoare la protecţia la foc - v. pag. 8 - 9
1
F30 - F90 numai de jos în sus
Teste / Certificate de încercare - vezi pagina 8
2
2 tavan fără protecţie la foc
clasă de încărcare ≤ 0,15 kN/m²

e
nt
exemplu: tavan acustic cu plăci perforate Cleaneo

rta
c (montare conform cu fişa tehnică Knauf D12)

po
ile
în cazul tavanelor metalice, înălţimea de

f
ro
suspendare trebuie să fie de minimum 150 mm.

xp
ra
te
in
ţa
an
st
di

b b
distanţa interax profile de montaj
toate dimensiunile în mm
1 Distanţa interax a tavanului cu protecţie la foc 2 Distanţe interax maxime ale tavanului fără protecţie la foc
În cazul scheletului de susţinere al tavanului cu protecţie la Distanţa interax Distanţa între piesele Distanţa interax
foc, luaţi în considerare încărcarea suplimentară a tavanului profil portant de suspendare *) profil de montaj
suspendat (tavan fără protecţie la foc încadrat în clasa
c clasa de încărcare a b
de încărcare ≤ 0,15 kN/m²) v. pagina 2 -„Dimensionarea
scheletului de susţinere” ≤ 0.15
Distanţele interax a profilelor tavanului cu protecţie la foc 800 800 **) 500
sunt menţionate în specificaţiile tavanului în cauză (pentru tavanul acustic cu
1000 400 / 500
(de ex. D112), luând în considerare încărcarea suplimentară plăci perforate Cleaneo,
a tavanului fără protecţie la foc. 1200 400 / 500 vezi fişa tehnică D12)

*) Fixaţi numai de profilele de montaj ale tavanului cu protecţie la foc.


**) Fixaţi alternativ din două în două profilele de montaj de tavanul cu prot. la foc dacă dist. între profilele de montaj (ale tavanului cu prot. la foc) este de 400 mm
Fixaţi fiecare profil de montaj de tavanul cu protecţie la foc dacă distanţa între profilele de montaj (ale tavanului cu protecţie la foc) este de 500 / 600 mm

Detalii sc. 1:5


Knauf D112-D112 Tavan Knauf montat pe mai multe niveluri

Piesă de suspendare Nonius


Profil portant CD 60x27 – partea superioară

Profil portant CD 60x27 Clemă Nonius


Plăci Knauf Colier Nonius cu o capacitate
GKF portantă de 0,40 kN pentru CD 60x27
1

Suspendare alternativă:
piesă de fixare directă
2

vezi pagina 5 şi fişa tehnică D12


Tavane acustice
cu plăci perforate Cleaneo
Element de prindere universal pentru CD 60x27
Placă Knauf Şurub universal Knauf FN 4,3x35 / FN 4,3x65
(conform ABP P-VHT-1802/05-FN)

Indicaţii încărcările max. la tavanul fără protecţie la foc: 100 N

12
Tavanedin
D11 - Tavane dinplăci
plăcidedegipscarton
gipscarton
Izolare fonică
Izolare fonicăconform
conformDIN
DIN4109 anexa
4109 1 şi12şi 2
anexa

Coeficientul de izolare fonică - transmisie longitudinală R L,w,R


Tavane din plăci de gipscarton (fără perforaţii) Placare Coeficienţi nominali de izolare fonică
Înălţime de suspendare 400 mm longitudinală R L,w,R în dB
fără vată strat de vată minerală
minerală pe întreaga suprafaţă
Exemple de aplicare mm ≥ 40 mm ≥ 80 mm

Racordul peretelui de placare simplă


compartimentare la tavanul ≥ 12,5 mm 46 47 48
suspendat, placare continuă

placare dublă
53 54 54
≥ 2x 12,5 mm

Racordul peretelui de placare simplă


compartimentare la tavanul ≥ 12,5 mm 48 52 54
suspendat, placare separată

placare simplă
55 57 57
≥ 2x 12,5 mm

≥ 400 mm
Racordul peretelui de
compartimentare la tavanul
suspendat, placare separată placare simplă
cu un strat de amortizare ≥ 12,5 mm 60
a zgomotului *) ≥ 400 mm

Racordul peretelui de
compartimentare la planşeul
masiv, cu separare a tavanului placare dublă
suspendat la nivelul placării ≥ 2x 12,5 mm 55 63
şi construcţiei

Separare plenum printr-un strat


de amortizare a zgomotului
din plăci de gipscarton placare simplă
≥ 12,5 mm 65

Racordul peretelui de
de compartimentare
la planşeul masiv placare simplă
(placarea până la planşeu ≥ 12,5 mm 65
este eficientă ca strat separare
a spaţiului liber).

*) strat de izolare fonică din vată minerală conf. DIN EN 13162, valoarea rezistenţei la trecerea aerului r ≥ 8 kPa s/m³

Observaţie În cazul în care înălţimea de suspendare depăşeşte 400 mm, este necesară reducerea acestor valori cu 1 dB.

13
D111 -Knauf - Tavane
Tavane din plăci
din plăci de gipscarton
de gipscarton
Schelet de
Schelet desusţinere
susţineredin
dinlemn
lemn

Profile portante şi profile de montaj / Piesă de suspendare directă

cca. 250 a
distanţa interax elemente de suspendare
(ancorare)

15 a.
cc
0
)
mm
30
0x
(5
e
nt
rta
c
po
le
ig
xr
ra
te
in
ţa
an
st
cca.

di
100
b b
Varianta 1
distanţa interax rigle de montaj (50x30 mm)
vezi pagina 4

Distanţa maximă interax


fără protecţie la foc cu protecţie la foc de jos în sus toate dimensiunile în mm Elemente îmbinare profile
Distanţa interax c Distanţa interax a Riglă portantă / Riglă de montaj
rigle portante piese de suspendare / ancorare
Clasa de încărcare kN/m² (vezi pagina 2)
1)
≤ 0,15 ≤ 0,30 ≤ 0,50

500 1200 950 800

600 1150 900 750

2)
700 1050 850 700

800 1050 800 -

2)
900 1000 800 - Fixarea profilelor de montaj 50x30 mm
de profilele portante 50x30 mm cu ajutorul
1000 950 - - şuruburilor autofiletante Knauf TN 4,3x55
conform ABZ nr. Z-9.1-251

1100 900 - - Informaţii suplimentare cu privire la montaj


fără protecţie la foc:
1200 900 - - distanţa interax între riglele de montaj pag. 3
cu protecţie la foc:
1) se folosesc piese de suspendare cu o capacitate portantă de 0,40 kN distanţa interax între riglele de montaj
2) nu este valabilă pentru distanţa interax de 800 mm între riglele de montaj şi tipul de placă / grosimea placării pag. 8

Indicaţii Puteţi solicita o dimensionare a scheletului de susţinere al tavanului în funcţie de aplicaţia proprie (de ex. pentru diferite dimensiuni ale riglelor).

14
D111 -Knauf - Tavane
Tavane din plăci
din plăci de gipscarton
de gipscarton
Schelet de
Schelet desusţinere
susţineredin
dinlemn
lemn

Fixare directă / Piesa de suspendare directă Piesa de suspendare rapidă pentru lemn
Capacitate portanta 0,40 kN (40 kg) Capacitate portantă 0,25 kN (25 kg)

Îmbinarea plăcilor - longitudinal 2 x Şurub


autofiletant
TN 3,5x35

Îmbinarea plăcilor Îmbinarea plăcilor


- transversal - longitudinal

Rigla portantă 40x60 mm (bxh) alternaţi partea de fixare


Îmbinarea plăcilor - transversal

Detalii sc. 1:5


D111-A1 Îmbinarea plăcilor cu finisaj uscat D111-D2 Îmbinarea plăcilor cu finisaj uscat

Riglă de montaj Piesă de suspendare directă pt Şurub pentru lemn TN 4,3x55


50x30 (bxh) rigle de lemn, fixare pe rigla de lemn Riglă din lemn, dispusă la cerinţe de
Placă Knauf cu 2x şurub autofiletant TN 3,5x25 protecţie la foc, conform pag. 11
Bandă de separaţie Bolţ ancoraj tavane K 6x35 Tencuială sau finisaj uscat umplut cu mortar
Riglă portantă în zona de îmbinare pentru protecţia la foc
Fixare cu element de ancorare corespunzatoare
ex. Knauf diblu filetat "L" 8/80, pas de fixare: 1 m

D111-B1 Îmbinarea plăcilor - longitudinal D111-C1 Îmbinarea plăcilor - transversal

Riglă portantă Knauf Uniflott Placă de gipscarton Knauf Fixare cu elemente de


Riglă de montaj Şurub autofiletant TN 3,5x45 Şurub autofiletant TN ancorare coresp. mat.
50x30 (bxh) Knauf Uniflott + Bandă de armare suportului
Placă masivă 20 mm
a rosturilor din hârtie Riglă portantă
Riglă de montaj 50x30 (bxh)

15
D112 Knauf
D112 - Tavane
- Tavane din placi
din plăci de gipscarton
de gipscarton
Schelet de
Schelet desusţinere
susţineremetalic
metalic

Profile portante + profile de montaj / suspendate

cca. 250 a
Distanţa interax elemente de suspendare
(ancorare)

15 ca.
c
0
nt
rta
po
ile
of
c
pr
ax
er
nt
i
ţa
an
st
Di
cca.
100
b b
Varianta 1
Distanţa interax profile de montaj
vezi pagina 4

Distanţa maximă interax


fără protecţie la foc cu protecţie la foc de jos în sus toate dimensiunile în mm Elemente prindere profile
Distanta interax c Pas de fixare a doar tavan Profil portant / Profil de montaj
profil portant sub Element de prindere în cruce
Clasa de incarcare kN/m² (vezi pag. 2) tavan F90 pentru CD 60x27
1) 1)
< 0,15 < 0,30 < 0,50 < 0,65
se îndoaie la 90°
500 1200 950 800 750
la montaj

600 1150 900 750 700

700 1100 850 700


2)
650 alternativă 2 x element de prindere cu ancoră
pentru CD 60x27
se îndoie la montaj
2)
800 1050 800 700 -

900 1000 800 - -

1000 950 750 - -


Informaţii suplimentare cu privire la montaj
2)
1100 900 750 - - fără protecţie la foc:
distanţa interax a profilelor de montaj pag. 3
1200 900 - - - cu protecţie la foc:
distanţa interax între profilele de montaj
1) se folosesc piese de suspendare având capacitate portantă 0,40 kN şi tipul de placă pag. 7-8
2) nu sunt valabile pentru distanţa interax de 800 mm între profilele de montaj dist. max. interax (protectie la foc de sus in jos) pag. 10

Puteţi solicita o dimensionare a scheletului de susţinere al tavanului în funcţie de aplicaţia proprie.


Indicaţii
Se recomandă dimensionarea scheletului de susţinere luând în considerare un posibil tavan suplimentar (≤ 0,15 kN/m2).

16
D112 Knauf - Tavane
- Tavane din plăci
din plăci de gipscarton
de gipscarton
Schelet de
Schelet desusţinere
susţineremetalic
metalic

Piesă de suspendare directă 0,40 kN Piesă de suspendare Nonuis 0,40 kN

Imbinarea placilor - longitudinal

Îmbinarea plăcilor - transversal Îmbinarea plăcilor - longitudinal


Alternativă: Piesă de suspendare combinată (Kombihänger)
Colier Nonius 0,40 kN - agăţată cu tirant cu buclă 0,25 kN
Piesă de suspendare Nonius 0,40 kN - agăţată cu piesa Nonius-Hänger - partea
Imbinarea placilor - transversal
Piesă de suspendare rapidă pt. CD 0,25 kN superioară 0,40 kN

Detalii sc. 1:5


D112-A2 Îmbinare la perete D112-D2 Îmbinare la perete

Placă Knauf Profil de montaj CD 60x27 Elemente de prindere cu ancoră


Bandă Profil portant CD 60x27 Profil UD 28x27 dispus la cerinte pentru protectie
de separaţie la foc conform pag. 11
Piesă de suspendare directă pt CD, fixată
de profilul portant cu şuruburi LN 3,5x9 mm Fixare cu dibluri/ bolturi conform materialului
peretelui, pas de fixare cca. 1 m

D112-B2 Îmbinarea plăcilor - longitudinal D112-C2 Îmbinarea plăcilor - transversal

Bolţ ancoraj 6x35 Placă de gipscarton Knauf Şurub autofiletant TN Piesă de suspendare directă pt CD
Profil portant CD 60x27 Şurub autoperforant TN Knauf Uniflott + Bandă Profil de montaj CD 60x27
Knauf Uniflott de armare a rosturilor Element de prindere în cruce pt CD 60x27

Placă de gipscarton Knauf 4AK Reprezentare schematică

Pastă de umplere Pastă de umplere


a rosturilor + Bandă de a rosturilor + Bandă de
armare a rosturilor armare a rosturilor
Plăci de gipscarton Knauf având canturile AK
montare transversală (decalarea rosturilor nu este necesară)
pastă de umplere a rosturilor cu bandă de armare
Îmbinarea plăcilor cu cele 4 muchii aplatizate

17
D112 Knauf - Tavane
- Tavane din plăci
din plăci de gipscarton
de gipscarton
Schelet de
Schelet desusţinere
susţineremetalic
metalic

Detalii sc. 1:5


D112-A1 Îmbinare la perete D112-D3 Îmbinare la perete

cca. 150 mm c cca. 250 mm a

Clema Nonius Element de susp. Nonius


- partea superioară
Element de suspendare Nonius
- partea inferioară Clemă Nonius

Piesă de încrucisare dublă Element de susp. Nonius


pentru CD 60x27 - partea inferioară
Profil portant CD 60x27

Bandă de separaţie Profil de montaj CD 60x27 Profil de montaj CD 60x27


Fixare cu element de ancorare Element de prindere în cruce
corespunzatoare, pas de fixare cca. 1 m Profil portant CD 60x27
Tencuială sau finisaj uscat umplut cu mortar Placă de gipscarton Knauf
în zona de îmbinare pentru protecţia la foc Profil UD 28x27 dispus la cerinţe de
protecţie la foc, conform pag. 11

D112-B4 Îmbinarea plăcilor - longitudinal D112-C4 Îmbinarea plăcilor - transversal

Bolţ ancoraj Knauf


Tirant cu bucla
Tirant cu buclă Piesa de suspendare
rapida
Piesă de suspendare Element de prindere
rapidă cu ancoră pt. CD 60x27
Element de prindere
în cruce pt. CD 60x27

Placă Knauf Profil portant CD 60x27


Profil de montaj Placă Knauf Knauf Uniflott + Profil de montaj CD 60x27
Profil portant CD 60x27 Surub autofiletant TN Banda de armare
Knauf Uniflott a rosturilor din hartie

D112-B5 Îmbinarea plăcilor - longitudinal D112-C1 Îmbinarea plăcilor - transversal

Bolţ ancoraj Knauf Element de susp. Nonius


Elem. de susp. Nonius - partea superioară
- partea superioara
Colier Nonius
Clemă Nonius pentru CD 60x27
Element de prindere Clemă Nonius
Colier Nonius în cruce pt. CD 60x27
pentru CD 60x27
Element de prindere
cu ancora pt. CD

Profil de montaj Knauf Uniflott


Surub autofiletant TN 3,5x35 Placă Knauf Profil portant CD 60x27
Profil portant CD 60x27
Placă masivă cant AFK 20 mm Şurub autofiletant TN Profil de montaj CD 60x27

18
D112/D113 Knauf
D112/D113 - Tavane
- Tavane din plăci
din plăci de gipscarton
de gipscarton
Schelet de
Schelet desusţinere
susţineremetalic
metalic

Detalii sc. 1:5


D112-A5 Racord flexibil la perete D112-D5 Racord flexibil la perete
Varianta 1 Varianta 2

Piesă de suspendare
Clemă Nonius Nonius - partea superioară
Piesă de suspendare Nonius Clemă Nonius
- partea inferioară
Piesă de suspendare
Element de prindere în cruce Nonius - partea inferioară
pentru CD 60x27

Elem. de prindere Profil de montaj CD 60x27 Placă Knauf


cu ancora pt CD Profil de montaj CD 60x27
Placă Knauf Profil portant CD 60x27 Bandă de armare a rosturilor din hârtie
Ştraif din placă Knauf rezistentă la foc Şurub autofiletant TN
Bandă de separaţie Placă cu şliţ frezat în V

Racord flexibil la perete cu protecţie la foc F 30.

D112-B6 Racord rigid la perete D113-B4 Racord rigid la perete sistem W112

Diagonala de rigidizare
cu fanta longitudinala

Bandă de Vata minerală introdusă în profiele Knauf Uniflott +


separaţie grosime strat ≥ 40 mm Banda de separatie
Chit de etanşare Profil UW Diblu pentru spatii cu goluri
Şurub cu cap înecat FN

Profil UW

Placare separată la nivelul zonei de îmbinare: Pentru mai multe informaţii cu privire la racordul pereţilor de compartimentare
coeficient nominal de izolare fonică longitudinală R L,w,R 52 dB la tavanele suspendate cu protecţie la foc - vezi pagina 11.

D112-A3 Îmbinare la perete cu rost vizibil D112-A4 Îmbinare la perete cu rost vizibil

cca. 150 mm c cca. 150 mm c

Clemă Nonius
Piesă de suspendare Nonius Clemă Nonius
- partea inferioară Piesă de suspendare
combinată pt. CD 60x27
Element de prindere în cruce
pentru CD 60x27 Element de prindere în cruce

Profil portant CD 60x27


Profil de montaj CD 60x27 Profil de colţ Profil de montaj CD
(dacă este necesar) Profil portant CD
Profil de colţ (dacă este necesar)
Profil UD 28x27 opţional pt. ajutor la montaj
ex: Profil UD 28x27x48
Fixare cu dibluri/ bolţuri conform materialului
peretelui, pas de fixare cca. 1 m

19
D113 Knauf
D113 – Tavane
– Tavane din plăci
din plăci de gipscarton
de gipscarton
Schelet de
Schelet desusţinere
susţineremetalic
metalicmontat
montatla acelaşi nivelnivel
la acelaşi

Profile portante utilizate ca profile longitudinale şi profile de montaj utilizate ca profile transversale / suspendate

a a
Distanţa interax Distanţa interax
(piesă de suspendare /ancorare) (piesă de suspendare /ancorare)

20
12
<
le
na
di
itu
ng
lo
c
ile
of
pr
ax
er
i nt
ţa
an
st
b b b Di Varianta 2
Pentru tavane D113 cu profil UD
Distanţa interax profilele de montaj pe întreaga suprafaţă, v. pagina 4

Distanţe interax maxime între elementele scheletului de susţinere


fără protecţie la foc cu protecţie la foc de jos în sus toate dimensiunile în mm Asamblarea profilelor
Distanţa interax Distanţa interax a Distanţa interax Elemente de prindere la acelaşi nivel
profilele piese de suspendare profile
longitudinale Clasă de încărcare kN/m² (v. pagina 2) transversale Element de prindere la nivel
1) pentru CD 60x27
c ≤ 0,15 ≤ 0,30 ≤ 0,50 b

1100 650 - 500


1250
- - 650 400
pentru măsuri suplimentare de protecţie la foc
de sus în jos, vezi pagina 10
1) utilizaţi piese de suspendare cu capacitate portantă de 0,40 kN

Element de prindere universal utilizat ca piesă de suspendare Element de prindere universal


pentru CD 60x27
se îndoaie
la montaj
Piesă de suspendare cu element de
prindere universală pentru CD 60x27.
În caz de protecţie la foc se va utiliza
împreună cu Nonius - partea superioară,
eventual se îndoaie
având capacitate portantă de 0,40 kN.
elementul este furnizat fără îndoituri
îndoiţi grosier, în funcţie de utilizare
la montaj, se ajustează corect pe profil

Informaţii suplimentare privind construcţia


cu protecţie la foc:
distanţa interax între profilele transversale
şi tipul / grosimea placării pag. 8 şi 9
distanţa interax maximă a profilelor
(cu protecţie la foc de sus în jos) pag. 10

Indicaţii Puteţi solicita o dimensionare a scheletului de susţinere al tavanului în funcţie de aplicaţia proprie.

20
D113 Knauf – Tavane
- Tavane din de
din plăci plăci de gipscarton
gipscarton
Schelet de
Schelet desusţinere
susţineremetalic
metalicmontat
montatla acelaşi nivelnivel
la acelaşi

Element de prindere universal 0,40 kN Piesă de suspendare Nonius 0,40 kN

Piesa de suspendare Piesă de susp.


Nonius - partea superioară Nonius - partea
cu superioară
Piesa de suspendare
Nonius - partea inferioară Element de
profil transversal, lungime 1.190 mm Piesă de susp. prindere Nonius
Îmbinarea plăcilor – longitudinal ca element Clemă Nonius
de prindere
universal, agăţată Piesă de susp.
Nonius - partea
cu piesa de susp. superioară
Nonius - partea
Îmbinarea plăcilor – transversal superioară
Variante de suspendare:
Piesă de suspendare rapidă cu ancoră 0,25 kN
Piesă de suspendare Nonius 0,40 kN
Piesă de suspendare combinată Îmbinarea plăcilor – longitudinal
profil longitudinal, continuu agăţată cu tirant cu buclă 0,25 kN Piesă de suspendare ca element de prindere
Îmbinarea plăcilor – transversal agăţată cu piesă de suspendare Nonius universal, agăţată cu piesa de suspenadare
- partea superioară 0,40 kN Nonius - partea superioară 0,40 kN

Detalii, scara 1:5


D113-A2 Îmbinare la perete (capacitate portantă) D113-D2 Îmbinare la perete (capacitate portantă)

< 1170 mm a
până la axa profilului longitudinal distanţa interax între piesele de suspendare

Profil transversal CD 60x27


Element de prindere la nivel
Profil transversal CD 60x27, lungime 1.190 mm pentru CD 60x27

Prinderea cu şuruburi a plăcilor pe profilul UD Profil UD 28x27 Profil longitudinal CD 60x27


necesită o distanţă între şuruburi ≤ 170 mm Prinderea cu şuruburi a plăcilor pe profilul UD
Element de prindere adecvat pentru substrat, necesită o distanţă între şuruburi ≤ 170 mm
distanţa interax ≤ 600 mm Element de prindere adecvat pentru substrat,
Tencuială sau finisaj uscat umplut cu mortar distanţa interax ≤ 600 mm
în zona de îmbinare pentru protecţie la foc

distanţa interax între profilele transversale

D113-B2 Îmbinarea plăcilor – longitudinal D113-C2 Îmbinarea plăcilor – transversal

Element de prindere la nivel Placă Knauf


Plăci Knauf Profil transversal CD 60x27, pentru CD 60x27 Şurub autofiletant
Înşurubaţi elementul de lungime 1.190 mm Profil transversal CD 60x27 Knauf Uniflott +
prindere universal pe profilul Profil longitudinal CD 60x27
longitudinal cu şuruburi Profil transversal CD 60x27, Bandă de armare
Bolţ de ancoraj al tavanului Knauf lungime 1.190 mm
autoperforante LN 3,5x9
c c
distanţa interax între profilele longitudinale distanţa interax între profilele transversale

21
D112/D113 Knauf
D112/D113 – Tavane
- Tavane din plăci
din plăci de gipscarton
de gipscarton
Clasă de
Clasă de rezistenţă
rezistenţălalafoc
focF90
F90 -numai
numaidedejos
josînîn
sus
sus

D112 F90 numai de jos în sus v. pag. 8 schemă de montaj dimensiuni în mm

Placare GKF

Distanţa interax profile de montaj


500 500 500 500 500 500
25 + 18 mm

cca. 100
Primul strat

Al doilea strat
sau

Primul strat
Placă masivă
2x 20 mm GKF 25 mm,
lăţime de 625 mm

Şuruburi de fixare
Al doilea strat
Şuruburi Distanţa
autofiletante între Placă rezistentă la foc
Knauf şuruburi GKF 18 mm,
Primul lăţime de 1.250 mm
strat: TN 3,5x35 300 mm*)
Al doilea
strat: TN 3,5x55 170 mm c c c c
cca.150 Distanţa interax piese de
*) sunt necesare cel puţin 3 şuruburi pentru fiecare placă Distanţa interax profile portante v. pag.18 suspendare, v. pag. 16

D113 F90 numai de jos în sus v. pag. 8 schemă de instalare dimensiuni în mm

Distanţa interax profile transversale


Placare GKF

400 400 400 400 400 400 400 400


25 + 18 mm Primul strat
Al doilea strat
Placă masivă GKF 25 mm,

Primul strat
lăţime de 600 mm
(montată cu profil
longitudinal în partea
centrală)
Şuruburi de fixare
Şuruburi Distanţa Al doilea strat
autofiletante între Placă rezistentă la foc
Knauf şuruburi
GKF 18 mm,
Primul
strat: TN 3,5x35 300 mm*) lăţime de 1.200 mm
Al doilea
strat: TN 3,5x55 170 mm 1250 1250 1250 Distanţa interax piese de
*) sunt necesare cel puţin 3 şuruburi pentru fiecare placă < 1220 suspendare, v. pag. 20
Distanţa interax profile longitudinale
Detalii, scara 1:5
D112F90vu-D2 Îmbinare la perete D112F90vu-B1 Îmbinarea plăcilor – longitudinal

Profil portant Piesă de suspendare Nonius - partea


CD 60x27 superioară, fixată pe profilul portant cu
şurub autoperforant LN 3,5x9 mm

Profil UD 28x27, utilizat la protecţia la foc, v. pag. 11


Profil de montaj CD 60x27 Placă masivă GFK 25 mm
Element de prindere adecvat stratului suport
pas de fixare cca. 1 m Şurub autofiletant TN 3,5x55 Placă rezistentă la foc GKF 18 mm
Knauf Uniflott

D113F90vu-D3 Îmbinare la perete (capacitate portantă) D113F90vu-B3 Îmbinarea plăcilor – longitudinal

a
distanţa interax între piesele de suspendare
Element de prindere adecvat stratului Profil transversal CD 60x27
suport, pas de fixare ≤ 625 mm

Prinderea cu şuruburi a plăcilor pe profilul UD


necesită o distanţă între şuruburi ≤ 170 m Profil transversal CD 60x27, Placă masivă GFK 25 mm
lungime 1.190 mm Placă rezistentă la foc GKF 18 mm
400 mm
Distanţa interax profile transversale Profil longitudinal CD 60x27 Şurub autofiletant TN 3,5x35

22
D11 Knauf – Tavane
- Tavane din de
din plăci plăci de gipscarton
gipscarton
Îmbinare lalaperete/
Îmbinare perete/Preluarea
Preluarearosturilor structurale
rosturilor structurale

Detalii, scara 1:5 toate dimensiunile sunt exprimate în mm

D111-D8 Îmbinare la perete cu rost flexibil D112-D4 Îmbinare la perete cu rost flexibil
Tavan cu protecţie la foc Tavan cu protecţie la foc

Profil portant CD 60x27


Tirant cu buclă Profil de montaj
2 x Şurub autofiletant Piesă de suspendare Element de
Knauf TN 3,5x35 rapidă pentru structuri prindere cu
Riglă portantă ancoră
din lemn, alternaţi
40x60 (bxh) partea de prindere

Ştraif din placă de gipscarton Knauf GKF


Profil de colţ (dacă este necesar)
Profil UD 28x27x0,6
Ştraif din placă de gipscarton Knauf GKF Element de prindere adecvat pentru stratul suport,
Profil de colţ (dacă este necesar) pas de fixare cca. 1 m
Riglă din lemn 30x50 (bxh) Tencuială sau finisaj uscat umplut cu mortar
Element de prindere adecvat pentru stratul suport, în zona de îmbinare pentru protecţie la foc
pas de fixare cca. 1 m
≥ 25 ≥ 25
≤ 20 mm ≥ 20 mm ≤ 20 mm ≥ 20 mm

D111-C3 Preluarea rosturilor structurale D112-C3 Preluarea rosturilor structurale


Tavan cu protecţie la foc Tavan cu protecţie la foc

Placă Knauf GKF Ştraif din placă de gipscarton


profil de colţ 23x13 Knauf GKF lipit pe o parte Ştraif din placă de gipscarton
(dacă este necesar) cu Fugenfüller Leicht Knauf GKF lipit pe o parte cca. 100 mm
cu Fugenfüller Leicht
> 25 > 25 Profil de colţ 23x13 >25 >25 >25
>a a (dacă este necesar) a a >a
a ≤ 20 mm a ≤ 20 mm

D113-C4 Preluarea rosturilor structurale


Tavan cu protecţie la foc

Ştraif din placă de gipscarton Piesă de suspendare rapidă pentru CD 60x27


cca. 100 mm
Knauf GKF lipit pe o parte Profil CD 60x27 continuu
cu Fugenfüller Leicht >25 >25 >25
Profil de colţ 23x13
a a >a a ≤ 20 mm
(dacă este necesar)

23
D116 Knauf
D116 – Tavane
- Tavane din de
din plăci plăci de gipscarton
gipscarton
Schelet de
Schelet desusţinere
susţinereformat
formatdindin
profile UAUA
profile / CD/ CD

Profile portant UA + Profile de montaj CD/ suspendate

cca. 250 a
distanţa interax piese de suspendare
(ancorare)

15 a.
cc
0
e
nt
ta
or
ep
fil
ra c
ro
xp
te
in
ţa
an
st
di
cca.
100
b b
Varianta 1
distanţa interax profile de montaj vezi pagina 4

Distanţele maxime între elementele scheletului de susţinere


fără protecţie la foc cu protecţie la foc de jos în sus dimensiuni în mm Element de îmbinare a profilelor
Distanţa interax Distanţa interax a Profil portant UA/profil de montaj CD
profile portante piese de suspendare Doar tavan
Colier Nonius (0,40 kN) sub tavan Element de prindere în cruce pentru profile UA
Clasă de încărcare kN/m² (v. pag. 2) F90
c ≤ 0,15 ≤ 0,30 ≤ 0,50 ≤ 0,65

500 2600 2050 1600 1200

600 2450 1950 1300 1000 Se îndoaie la 90°


2) înainte de montaj
700 2300 1850 1100 850
2)
800 2200 1650 1000 -

900 2150 1450 - - Informaţii suplimentare privind construcţia


1000 2050 1300 - - fără protecţie la foc:
distanţa interax profile de montaj pag. 3
1100 2000 1200
2)
- - cu protecţie la foc:
distanţa interax profile transversale
şi tipul / grosimea placării pag. 7 şi 8
1200 1950 - - - distanţa maximă interax profile
(cu protecţie la foc de sus în jos) pag. 10
1300 1900 - - -

1400 1850 - - -

1500 1750 - - -
1) distanţa interax între piesele de suspendare este de maximum 1.700 mm
2) nu este valabil pentru distanţe între profilele de montaj de 800 mm

Puteţi solicita o dimensionare a scheletului de susţinere al tavanului în funcţie de aplicaţia proprie.


Indicaţii
Se recomandă dimensionarea scheletului de susţinere luând în considerare un posibil tavan suplimentar (≤ 0.15 kN/m²).

24
D116 Knauf – Tavane
- Tavane din de
din plăci plăci de gipscarton
gipscarton
Schelet de
Schelet desusţinere
susţinereformat dindin
format profile UAUA
profile / CD/ CD

Detalii sc. 1:5


D116-A1 Îmbinare la perete D116-D1 Îmbinare la perete

cca. 150 mm c cca. 250 mm a

Piesă de suspendare
Piesă de suspendare Nonius – partea superioară
Nonius – partea superioară
Colier Nonius Colier Nonius
pentru UA 50x40 pentru UA 50x40
Clemă Nonius Clemă Nonius
Element de prindere în cruce Profil portant UA 50x40
pentru UA 50x40
Profil portant
UA 50x40

Profil de montaj CD 60x27 Şurub autofiletant TN


Profil UD 28x27 Placă Knauf Profil UD 28x27, recomandat pt ajutor la montaj,
Pastă de umplere a rosturilor + Bandă de separaţie necesar la protecţie la foc, conform informaţiilor
de la pagina 11
Element de prindere adecvat pentru stratul suport, Pastă de umplere a rosturilor + Bandă de separaţie
pas de fixare cca. 1 m
cca. 100 mm

D116-B1 Îmbinarea plăcilor – longitudinal D116-C1 Îmbinarea plăcilor – transversal

Bolţ de ancoraj Knauf


Bolţ de ancoraj Knauf
Piesă de suspendare Piesă de suspendare
Nonius – partea superioară Nonius – partea superioară
Colier Nonius
Clemă Nonius pentru UA 50x40
Colier Nonius Profil portant UA 50x40 Clemă Nonius
pentru UA 50x40 Element de prindere în cruce
Element de prindere în cruce pentru UA 50x40
pentru UA 50x40

placă Knauf
Profil de montaj Plăci Knauf Profil de montaj şurub autofiletant TN
CD 60x27 Şurub autofiletant TN CD 60x27
Knauf Uniflott + bandă de armare
Profil portant UA 50x40 Knauf Uniflott

cca. 200 mm

Prelungirea profilelor UA cu
profile UW 50x40
Profil UW 50x40x0,6
Şurub autoperforant LB 3,5x16 Profil de montaj CD 60x27
Profil UA 50x40x2,0

25
D11 Knauf – Tavane
- Tavane din de
din plăci plăci de gipscarton
gipscarton
Detalii speciale
Detalii speciale

Detalii sc. 1:5


Ecran de separare aplicare conform fişei tehnice Knauf D16

Uniflott
Şurub autofiletant TN Chit de etanşare
Profil UW
Bolţ de ancoraj Knauf
pas fixare cca. ≤ 1,0 m

Înălţime -H-
Placă Knauf Ecran de separare
Înălţime -H- Placă Knauf
Profil montant CW Knauf m mm
Termoizolaţie ≤ 1,40 12,5
Profil UW
≤ 1,00 2x 12,5
Dacă pasul de fixare al bolţului de ancoraj
este redus cu 50%, înălţimile permise pot
fi dublate.
Şurub Placă Knauf
autofiletant TN prindeţi cu nituri profilul UW de profilul CW

≤ 250 mm ≤ 250 mm

Tavan cu montare în unghi de 45° aplicare conform fişei tehnice Knauf D19

Element de îmbinare multiplă


pentru CD 60x27

Element de îmbinare
multiplă cu adaptor
în unghi de 135°
CD 60x27

Adaptor al elementului de
Şurub autofiletant Şurub îmbinare multiplă
TN 3,5x25 autofiletant TN
adaptor, ex. unghi de 135°
Placă Knauf cu îmbinare de colţ
în unghi de 45°

Element de îmbinare multiplă


Placă Knauf cu adaptor în unghi de 135° vezi fişa tehnică D19
(reduceţi dimens. elementului de îmbinare, dacă este necesar)
Plăci de ecranare LaVita aplicare conform fişei tehnice Knauf K736
Ecranare: unde electromagnetice de înaltă frecvenţă / câmpuri electrice alternative de joasă frecvenţă

Conducţie
şi derivaţie

Placă de separaţie LaVita Acoperirea rosturilor Partea conductivă


Legare la masă prin egalizarea potenţialului transversale cu
Placă de ecranare LaVita 12,5 mm Placă de ecranare
Şurub cu cap înecat FN 4,3x35, Placă de derivaţie LaVita, LaVita
prindere pe montantul CW conectare conductivă în sensul
Placă de separaţie LaVita longitudinal al plăcilor
Partea conductivă de ecranare LaVita
Placă de ecranare LaVita 12,5 mm

Referinţe pentru Fişele tehnice: D12 Knauf – Tavane acustice cu plăci Cleaneo / D15 Knauf - Tavane pe grinzi din lemn /
informaţii suplimentare D16 Knauf - Elemente încorporate pentru tavane (ex: trape de vizitare, corpuri de iluminat, ecrane de separaţie)

26
D11 Knauf – Tavane
- Tavane din de
din plăci plăci de gipscarton
gipscarton
Necesar de
Necesar demateriale
materialepentru
pentrusuprafaţa etalon
suprafaţa etalon

Suprafaţa etalon pentru calculul necesarului de materiale, fără pierderi şi deşeuri din tăiere
Descriere Unitate Cantitate, valoare medie
Text înclinat = produsul nu este furnizat de Knauf de măsură D111 D113
(UM) 1 2 1 2 3
Racordul la perete
Profil UD 28x27; lungime 3 m m 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Pentru fixarea profilului de perete - elem. de ancorare coresp. tipului de perete
buc. 0,4 0,4 0,7 0,7 0,7
ex.: bolţul de ancoraj Knauf (pentru planşee din beton armat)
Schelet de susţinere
Bolţul de ancoraj Knauf (pentru beton armat) 1,2
alt. buc. 1,3 2 0,7 1,2
element de prindere aprobat -
Piesă de suspendare directă pentru CD 60x27 - - 0,7 1,2 1,2
2 şuruburi autoperforante LN 3,5x9 mm (prindere pe profile CD) - - 1,4 2,4 2,4
alt. buc.
Piesă de suspendare directă pentru rigle din lemn 50x30 1,3 2 - - -
2 şuruburi autofiletante TN 3,5x25 mm (înşurubare pe riglă) 2,6 4 - - -
sau
Tirant cu buclă 1,3 2 0,7 1,2 -
Piesă de suspendare rapidă cu ancoră şi opritor pentru CD 60x27 - - 0,7 1,2 -
alt.
Piesă de suspendare combinată pentru CD 60x27 buc. - - 0,7 1,2 -
alt.
Piesă de suspendare rapidă pentru structuri din lemn 1,3 2 - - -
2 şuruburi autofiletante TN 3,5x35 mm (înşurubare pe riglă) 2,6 4 - - -
sau
Piesă de suspendare Nonius - partea superioară - - 0,7 1,2 1,2
Clemă Nonius - - 0,7 1,2 1,2
Piesă de suspendare Nonius - partea inferioară pentru CD 60x27 - - 0,7 1,2 1,2
2 şuruburi autoperforante LN 3,5x9 mm (înşurubare pe profile CD) - - - - 2,4
alt.
Piesă de suspendare combinată pentru CD 60x27 - - 0,7 1,2 -
alt. buc.
Element de prindere universal (ca piesă de suspendare) - - 0,7 1,2 -
M 6 / 16 - - 0,7 1,2 -
2 piese de suspendare Nonius - partea superioară - - 1,4 2,4 -
Element de prindere Nonius - - 0,7 1,2 -
2 cleme Nonius - - 1,4 2,4 -
2 şuruburi autoperforante LB 3,5x9,5 mm - - - 2,4 -
Profil CD 60x27x0,6; lungime 4 m m - - 0,8 0,8 0,8
Element de îmbinare multiplă (conectare longitudinală pe profile CD) buc. - - 0,2 0,2 0,2
Profil CD 60x27x0,6; lungime 1,19 m m - - 1,9 1,9 1,9
Element de prindere la nivel pentru CD 60x27 - - 1,5 1,5 1,5
4 şuruburi autoperforante LN 3,5x9 mm (înşurubare pe profil CD) buc. - - - - 6
alt.
Element de prindere universal 3 3 -
Riglă portantă 50x30 mm m 1,2 1,5 - - -
Riglă de montaj 50x30 mm m 2,1 2,1 - - -
Şurub autofiletant Knauf TN 4,3x55 mm (fixarea riglelor de montaj de rigl. port.) buc. 2,5 3,2 - - -
Vată minerală (vezi specificaţiile privind protecţia la foc, pag. 6 - 10) m² cf nec cf nec cf nec cf nec 1
Plăci Knauf (vezi informaţiile de mai jos) m² 1 2 1 2 1
Prinderea cu şuruburi (pentru fixarea plăcilor de gipscarton Knauf)
Şuruburi TN 3,5 x 25 mm - - 27 9 27
autofiletante TN 3,5 x 35 mm buc. 17 9 - 27 -
Knauf TN 3,5 x 45 mm - 17 - - -
Prelucrarea rosturilor
Bandă de separaţie cu o faţă autoadezivă - Trenn-Fix 65 m 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Pastă de umplere a rosturilor Knauf Uniflott; sac 5 kg sau 25 kg kg 0,3 0,5 0,3 0,5 0,35
Pastă de umpl. a rost. (şpăcluire cu maşina) Knauf Jointfiller Super; sac 20 kg kg 0,4 0,6 0,4 0,6 0,45
Bandă de armare a rosturilor m 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45

D111 D113
1 Standard 1 Standard
Plăci Knauf GKB / GKBI 12,5 mm Plăci Knauf GKB / GKBI 12,5 mm
≤ 0,15 *) piesă de susp: 1.000 mm; riglă port.: 900 mm; riglă de mon.: 500 mm ≤ 0,15 *) piesă de susp: 1.100 mm; profil port: 900 mm; profil de mon: 500 mm

2 Standard F30 numai de jos în sus 2 Standard F30 numai de jos în sus
Plăci Knauf GKB / GKBI, respectiv GKF / GKFI 2x 12,5 mm Plăci Knauf GKB / GKBI, respectiv GKF / GKFI 2x 12,5 mm
≤ 0,30 *) piesă de susp: 850 mm; riglă port.: 700 mm; riglă de montaj: 500 mm ≤ 0,30 *) piesă de susp: 650 mm; profil port: 1.250 mm; profil de mon: 500 mm

3 F30 numai de sus în jos


*) clasă de încărcare, kN/m² **) necesar doar pentru protecţie la foc Plăci Knauf GKF / GKFI 15 mm
cf. nec. = conform necesar ≤ 0,30 *) piesă de susp: 650 mm; profil port: 1.250 mm; profil de mon: 500 mm

27
D11 -Knauf – Tavane
Tavane din de
din plăci plăci de gipscarton
gipscarton
Necesar de
Necesar demateriale
materialepentru
pentrusuprafaţa etalon
suprafaţa etalon

Descriere Unitate Cantitate, valoare medie


Text înclinat = produsul nu este furnizat de Knauf de măsură D112 D116
1 2 3 4 1 2 3
Îmbinare la perete
Profil UD 28x27x0,6; lungime 3 m m 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Element de prindere adecvat pentru substrat
buc. 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
De ex. bolţul de ancoraj Knauf pentru beton armat
Scheletul de susţinere
Bolţul de ancoraj Knauf (pentru beton armat)
alt. buc. 1,2 1,5 2,1 2,4 0,7 1 1,4
element de prindere aprobat
Element de prindere universal pentru CD 60x27 1,2 1,5 2,1 2,4 - - -
buc.
2 şuruburi autoperforante LN 3,5x9 mm (prindere pe profile CD) 2,4 3,0 4,2 4,8 - - -
sau
Tirant cu buclă - - - - -
Piesă de suspendare rapidă cu ancoră şi opritor pentru CD 60x27 buc. 1,2 1,5 - - - - -
alt.
Piesă de suspendare combinată pentru CD 60x27 - - - - -
sau
Piesă de suspendare Nonius - partea superioară 1,2 1,5 2,1 2,4 0,7 1 1,4
Clemă Nonius 1,2 1,5 2,1 2,4 0,7 1 1,4
Piesă de suspendare Nonius - partea inferioară pentru CD 60x27 1,2 1,5 2,1 2,4 - - -
buc.
2 şuruburi autoperforante LN 3,5x9 mm (înşurubare pe profile CD) - - 4,2 4,8 - - -
alt.
Piesă de suspendare combinată pentru CD 60x27 1,2 1,5 2,1 - - - -
alt.
Colier Nonius pentru CD 60x27 1,2 1,5 2,1 2,4 - - -
Colier Nonius pentru UA 50x40 buc. - - - - 0,7 1 1,4
Profil CD 60x27x0,6, lungime 4 m m 3,2 3,2 3,5 3,5 2,1 2,1 2,1
Element de îmbinare multiplă (conectare longitudinală pe profile CD) buc. 0,6 0,6 0,7 0,7 0,4 0,4 0,4
Profil UA 50x40x2,0 m - - - - 1,1 1,1 1,1
Profil UW 50x40x0,6 (pentru extinderea profilelor UA) m - - - - 0,04 0,04 0,04
Element de prindere în cruce pentru CD 60x27 2,3 2,3 2,9 2,9
alt. buc. 4,6 4,6 5,8 5,8 - - -
2 elemente de prindere în ancoră pentru CD 60x27
Element de prindere în cruce pentru UA 50x40 buc. - - - - 2,3 2,3 2,3
Vată minerală (vezi specificaţiile privind protecţia la foc, pag. 6 - 10) m² cf nec cf nec cf nec 1,2 cf nec cf nec 1,2
Plăci Knauf (consultaţi informaţiile de mai jos) m² 1 2 2 2 1 2 2
Prinderea cu şuruburi (pentru fixarea plăcilor de gipscarton Knauf)
Şuruburi TN 3,5 x 25 mm 17 9 - - 17 9 -
autofiletante TN 3,5 x 35 mm buc. - 17 13 13 - 17 13
Knauf TN 3,5 x 55 mm - - 21 17 - - 21
Îmbinare
Bandă de separaţie Trenn-Fix 65 m 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Pastă de umplere a rosturilor Knauf Uniflott; sac 5 kg sau 25 kg kg 0,3 0,5 0,8 1 0,3 0,5 0,8
Pastă de umpl. a rost. (şpăcluire cu maşina) Jointfiller Super; sac 20 kg kg 0,4 0,6 - - 0,4 0,6 -
Bandă de armare a rosturilor m 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45

D112 D116
1 Standard F30 sub planşeu brut de tip II-III 1 Standard
Plăci Knauf GKB / GKBI, respectiv GKF / GKFI 12,5 mm Plăci Knauf GKB / GKBI 12,5 mm
≤ 0,15 *) piesă de susp.: 950 mm; profil portant: 1 m; profil de montaj: 500 mm F30 sub planşeu brut de tip II-III
Plăci Knauf GKF / GKFI 12,5 mm
2 Standard ≤ 0,15 *) piesă de susp: 2.050 mm; profil portant:1 m; profil de montaj: 500 mm
Plăci Knauf GKB / GKBI 2x 12,5 mm
F30 numai de jos în sus / F60 sub planşeu brut de tip I-III 2 Standard
Plăci Knauf GKF / GKFI 2x 12,5 mm Plăci Knauf GKB / GKBI 2x 12,5 mm
≤ 0,30 *) piesă de susp.: 750 mm; profil portant: 1 m; profil de montaj: 500 mm F30 numai de jos în sus / F60 sub planşeu brut de tip I-III
Plăci Knauf GKF / GKFI 2x 12,5 mm
3 F90 numai de jos în sus ≤ 0,30 *) piesă de susp:1.300 mm; profil portant:1 m; profil de montaj: 500 mm
Plăci Knauf GKF / GKFI (plăci solide) 2x 20 mm
≤ 0,50 *) piesă de susp.: 750 mm; profil portant: 1 m; profil de montaj: 500 mm 3 F90 numai de jos în sus şi de sus în jos
Plăci Knauf GKF/GKFI (plăci solide) 2x 20 mm
4 F90 numai de jos în sus şi de sus în jos ≤ 0,50 *) piesă de susp: 800 mm; profil portant:1 m; profil de montaj: 500 mm
Plăci Knauf GKF / GKFI (plăci solide) 25 + 18 mm
≤ 0,50 *) piesă de susp.: 750 mm; profil portant: 1 m; profil de montaj: 500 mm
*) clasă de încărcare kN/m² cf. nec. = conform necesar

28
D11 - Tavane din plăci de gipscarton
Date Tehnice

29
D11 - Tavane din plăci de gipscarton
Date tehnice

30
D11 - Tavane din plăci de gipscarton
Fixarea încărcărilor punctuale, prelucrarea rosturilor, prelucrarea suprafeţelor

31
D11 - Tavane din plăci de gipscarton
Notes
Notes