Sunteți pe pagina 1din 24

Numele și Prenumele: Cîșlaru Mălina -Elena

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei


Specializarea: Pedagogia Învăţământului Primar şi Preşcolar
Anul universitar: 2020-2021
Anul III, sem. II
Grupa: IV

TEME-EDUCAȚIE MUZICALĂ ȘI
DIDACTICA EDUCAȚIEI
MUZICALE
TEST DE CONTROL 1 (timp de lucru 3 ore)
1.Concepeţi o activitate de educaţie muzicală pentru perioada prenotaţiei utilizând un joc didactic în vederea formării
deprinderilor melodice – 2,5 puncte

Clasa: pregătitoare B
Disciplina: Muzică și mișcare
Subiectul lecției: Elemente de limbaj muzical - Interpretarea
Tipul activității: formare de priceperi și deprinderi
Scopul lecției: Dezvoltarea deprinderilor muzicale de interpretare a cântecelor în colectiv, pe grupe sau individual, respectând diferite tehnici de
interpretare
Competenţe specifice:
Muzică și mișcare:
1.4. Receptarea cântecelor cu un ambitus cuprins între DO1-La, cu o structură ritmico-melodică asemănătoare cântecelor din folclorul copiilor
2.1. Cântarea în colectiv, asociind mişcarea sugerată de text
3.1. Manifestarea liberă, adecvată, pe muzică, apelând la diverse forme de exprimare
Obiective operaționale
O1: să execute corect exercițiile de intonație pentru omogenizarea vocii, păstrând ritmul, durata, înălțimea sunetelor;
O2: să execute corect elemntele de tehnică vocală (respirație, emisie, dicție);
O3: să interpreteze cântecele individual, dialogat sau în grup, respectând diferite tehnici de interpretare;
O4: să exprime prin mișcare plăcerea de a cânta creată de muzică;
O5: să audieze fragmente muzicale pentru a sesiza nuanțele cântecelor
Resurse
I. Metodologice
Strategii didactice
Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, jocul didactic, exercițiul, problematizarea
Mijloace de învăţământ: imagini cu grupuri de oameni care cântă, instrumente muzicale, imagine cu un trenuleț, fişe de lucru, creioane colorate,
carioci, cd-player
Forme de organizare: frontal, pe grupuri, individual.

II. Forme și tehnici de evaluare: observare sistematică, aprecieri verbale


III. Bibliografice:
Programa școlară pentru clasa pregătitoare, disciplina Muzică și mișcare, ediția 2013
Georgeta Aldea, Didactica educației muzicale în învățământul primar, Editura Didactică și Pedagogică, București, 2005
www.didactic.ro

Desfășurarea activității

Strategii didactice
Nr Momentele Ob Conţinutul instructiv-educativ Evaluare
crt lecției op. Metode şi Mijloace Forme de
procedee de organizare
învățământ
Capacitatea
1. Moment Organizarea clasei pentru buna desfășurare a lecției Conversa Frontal de
organizatoric O1 de muzică și mișcare. ția organizare
Se organizează colectivul de elevi prin asigurarea
liniştii şi disciplinei în sala de clasă. Capacitatea
Se pregătesc materialele didactice necesare de
desfăşurării lecţiei. concentrare
a atenției
Captarea Pentru ce oră ne-am pregătit? Imagini cu
2. atenţiei Ce este cântecul? grupuri de
De ce cântă oamenii? Cu ce cântă ei? oameni care Capacitatea
Cu ce mai cântă oamenii în afară de vocea lor? cântă de
Ce instrumente muzicale cunoașteți? Frontal a răspunde
La ce instrument v-ar plăcea să cântați? la întrebări
Se prezintă imagini cu Corul Madrigal, Corul de Imagini cu
copii Radio (Anexa nr.1) și imagini cu diferite diferite
instrumente muzicale (Anexa nr.2). instrumente
O1 muzicale
3. Anunțarea Astăzi, vom interpreta cântece îndrăgite de voi. Vom
temei și a repeta, de asemenea, și modurile de interpretare: în
obiectivelor cor, pe grupe, pe grupe cu solist, acompaniindu-ne cu
percuție corporală.
Dacă veți răspunde corect la sarcini și veți cânta
frumos, spre sfârșitul lecției veți realiza împreună
trenulețul cu instrumentele muzicale preferate de voi.
O2

4. Exerciții de Exerciții pregătitoare


cultură Ţinuta corectă
vocală Cer elevilor să adopte o poziţie corectă: spatele
drept, rezemat de scaun, cu mâinile pe genunchi, Explicația
picioarele sprijinite pe podea. Frontal Capacitatea
de a
- Ce trebuie să facem pentru a ne pregăti vocea pentru Demon executa
cânt? strația corect
exercițiile
1. Exerciţii de respiraţie de
O2 Exercițiul respirație
1. Umflarea balonului pentru petrecere - expirație; cerute
1. „Stingeți toate lumânările de pe tort” – inspirație
puternică și expirație forțată, prin scoaterea aerului Frontal
din plămâni;
3. „Suflăm să răcim ceaiul fierbinte”- inspirație lungă, Jocul Capacitatea
profundă și expirație controlată, cu buzele apropiate; didactic de a
4. „Ne încălzim mâinile înghețate de ger”- inspirație muzical respecta
lungă și expirarea lentă a aerului cald; regulile
5. Bătaia vântului (vâjjjj!!!) – inspirație profundă și jocului
expirarea lungă, însoțită de sunetul scos de vânt;
Capacitatea
6.Joc didactic muzical: „Ce frumos miroase floarea!” Explicația Frontal de
O2 Mirositul florilor – mimarea gestului de aduce o pronunțare
floare la nas, inspirație lungă, profundă, controlare clară,
cu expirarea aerului în timpul rostirii propoziției „Ce Demon sincroniza
frumos miroase floarea!”- de trei ori strația tă în grup,
a
II. Exerciţii de dicţie: (fiecare exercițiu se va Exercițiul cuvintelor,
pronunța mai întâi rar, apoi din ce în ce mai rapid – indiferent
ritmul poate fi accelerat de trei-patru ori); de ritmul
recitării
O1
1.Trenul pleacă de la gară Frontal
Și străbate-ntreaga țară,
Tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, Capacitatea
Tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, de a intona
cântecele
O3 2.Am o căsuță mică ( lent, repede, trist, vesel, mut) în diferite
Exercițiul nuanțe sau
Bilețele cu moduri
III. Coșulețul cu surprize sarcini
5. Consolidarea Copiii vor extrage din coşulet câte un bilețel pe
cunoștințelor O4 care este scrisă o sarcină.

Sarcini de lucru

1. „Ceata lui Pițigoi” Exercițiul


Veți interpreta tare și repede strofele iar refrenul mai
lent și mai încet.

2. „Melcul supărat”
Veți interpreta în nuanțe de lent și trist prima strofă
și mai repede strofa a doua.
Pe grupe Capacitatea
4.„ În pădurea cu alune” Exercițiul de a
Veți cânta pe roluri, iar refrenul îl veți interpreta în rezolva
colectiv. corect
sarcinile
3. „Dacă vesel se trăiește” date
Veți interpreta cântecul cu ajutorul percuției
corporale (bătăi din palme, bătăi cu palmele pe Frontal
genunchi, bătăi ușoare cu piciorul în podea).

4. „Căsuța pe nisip și căsuța pe piatră”


Vor interpreta cântecul cu ajutorul mișcărilor
sugerate de text.

5. Eu zic una, tu zici mai multe (copil, poveste, Exercițiul


jucărie, joc)

6. Alintă cuvintele (copil, băiat, fată, păpușă,


mașină,
Conversa
7. Spune cuvinte cu înțeles asemănător. / Cuvinte ția
surori (vesel, școlar, deștept, prieten)
Exercițiul
8. Spune cuvinte cu înțeles opus. / Cuvinte certate Frontal
(zi, frumos, vesel, sus, cuminte)

9. Ghicitori Capacitatea
Are foi şi nu e pom, Instrument muzical cu de a găsi
Îţi vorbeşte şi nu-i om, patru răspunsul
Dă exemple, sfaturi multe coarde și un arcuș. ghicitorilor
Celor ce vor să le-asculte! (vioara) date
(cartea)
Conversa
E rotundă, colorată Instrument muzical de ția Frontal
Și copiii nu-i rezistă, suflat format dintr-un tub
Fără ea, ora de sport, subțire de lemn cu multe
Ar fi ora cea mai tristă. orificii Exercițiul
(mingea) (fluierul)

Instrument muzical format


Are coarne, dar nu-i ţap, dintr-o cutie marecu trei
Când merge, merge la picioare, coarde și clape.
trap. (pianul)
(bicicleta)

5. Obținerea - Cum putem cânta un cântec? Conversa


performanței (repede sau lent, tare sau încet, vesel sau trist) ția

Astăzi am cântat câteva cântece ale copilăriei, Frontal


interpretându-le în diferite moduri. Dar cântecele se Expunerea
pot cânta în aceste feluri în funcție de tipul de cântec.
Dacă vom cânta despre albine, care sunt vesele,
cântecul se va intrerpreta rapid și vesel. Un cântec
despre o viețuitoare tristă (un greieraș, un cățel….) se
va cânta lent, pe un ton de tristețe. Un cântec de Capacitatea
leagăn îl vom interpreta încet, să nu trezim bebelușul, de a
pe când un imn îl vom intona tare, cu mândrie. recunoaște
nuanțele
Elevii vor audia patru fragmente muzicale și vor avea Frontal cântecelor
ca sarcină să recunoască tipul de interpretare. Problema cd-player audiind
„Drag mi-e jocul românesc” – Cutiuța muzicală (tare tizarea fragmente
și vesel) muzicale
O5 „Cântec de leagăn” (Joyannes Brahms) (lent și încet)
„Moonlight Sonata” (Beethoven) (Sonata lunii are trei Capacitatea
tipuri de interpretare la pian: prima parte este lentă, a Imagine cu de a
Activitate în doua mai rapidă și ultima parte este foarte rapidă) un tren interpreta
completare „Birds and flowers-Spring” (Andre Rieu) (interpretare un cântec
lentă la vioară) Individual
Lucrările Expoziția
Elevii vor colora instrumentul la care ar dori să Exercițiul copiilor
cânte (Anexa nr.3). Apoi îl vor lipi pe trenuleț. Evaluez
Se va interpreta cântecul „În lumea copiilor” Frontal modul în
care au
6. Încheierea Voi face aprecieri generale și individuale, evidențiind, participat
activității modul în care au interpretat cântecele. la lecţie
2. Concepeţi o activitate de educaţie muzicală pentru perioada notaţiei muzicale utilizând o metodă interactivă pentru
însuşirea elementelor ritmice – 2,5 puncte

Clasa: a-III-A
Disciplina: Muzică și mișcare
Subiectul lecției: Durata sunetelor- Sunete scurte,sunete lungi
Tipul activității: predare-învățare
Scopul lecției: Dezvoltarea deprinderilor muzicale și însușirea elementelor ritmice;
Obiective operaționale
O1: să execute corect exercițiile de intonație pentru omogenizarea vocii, păstrând ritmul, durata, înălțimea sunetelor;
O2: să execute corect elemntele de tehnică vocală (respirație, emisie, dicție);
O3: să recite versuri marcând silabele prin bătăi din palme;
O4: să reprezinte grafic durata de un timp;
O5: să citească ritmic corect exercițiile cu durata de un timp;
O6: să interpreteze corect linia ritmico-melodică a cântecului ,, Foaie verde busuioc” Ion D.Vicol
Strategii didactice
Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, jocul didactic, exercițiul, problematizarea
Mijloace de învăţământ: manualul, caietul elevului
Forme de organizare: frontal, pe grupuri, individual.
Bibliografice:
Programa școlară pentru clasa pregătitoare, disciplina Muzică și mișcare, ediția 2013
Georgeta Aldea, Didactica educației muzicale în învățământul primar, Editura Didactică și Pedagogică, București, 2005
www.didactic.ro
Desfășurarea activității

Strategii didactice
Nr Momentele Ob Conţinutul instructiv-educativ Evaluare
crt lecției op. Metode Mijloace Forme de
şi de organizare
procede învățământ
e
Organizarea clasei pentru buna desfășurare a lecției de Capacitatea
1. Moment muzică și mișcare. Convers Frontal de
organizatoric O1 Se organizează colectivul de elevi prin asigurarea a organizare
liniştii şi disciplinei în sala de clasă. ția Capacitatea
Se pregătesc materialele didactice necesare de
desfăşurării lecţiei. concentrare
a atenției
3. Anunțarea Astăzi, vom recite versuri marcând silabele prin bătăi Imagini cu
temei și a din palme, vom reprezenta grafic durata de un timp, grupuri de
obiectivelor vom citi ritmic și vom interpreta corect linia ritmico- oameni care Capacitatea
melodică a cântecului ,, Foaie verde busuioc” Ion cântă de
D.Vicol Frontal a răspunde
Exerciții de la întrebări
4. cultură Exerciții pregătitoare Imagini cu
vocală Ţinuta corectă diferite
Cer elevilor să adopte o poziţie corectă: spatele drept, instrumente
O1 rezemat de scaun, cu mâinile pe genunchi, picioarele muzicale
sprijinite pe podea.

- Ce trebuie să facem pentru a ne pregăti vocea pentru


cânt?

1. Exerciţii de respiraţie
1. Umflarea balonului pentru petrecere - expirație;
10. „Stingeți toate lumânările de pe tort” –
O2 inspirație puternică și expirație forțată, prin scoaterea Explicați
aerului din plămâni; a Capacitatea
3. „Suflăm să răcim ceaiul fierbinte”- inspirație lungă, de a
profundă și expirație controlată, cu buzele apropiate; executa
4. „Ne încălzim mâinile înghețate de ger”- inspirație Demon corect
lungă și expirarea lentă a aerului cald; strația exercițiile
5. Bătaia vântului (vâjjjj!!!) – inspirație profundă și Frontal de
expirarea lungă, însoțită de sunetul scos de vânt; respirație
Exercițiu cerute
6.Joc didactic muzical: „Ce frumos miroase floarea!” l
Mirositul florilor – mimarea gestului de aduce o floare
la nas, inspirație lungă, profundă, controlare cu
O2 expirarea aerului în timpul rostirii propoziției „Ce Capacitatea
frumos miroase floarea!”- de trei ori de a
Jocul respecta
II. Exerciţii de dicţie: (fiecare exercițiu se va pronunța didactic Frontal regulile
mai întâi rar, apoi din ce în ce mai rapid – ritmul poate muzical jocului
fi accelerat de trei-patru ori);
cuvintelor,
indiferent
1.Trenul pleacă de la gară de ritmul
Și străbate-ntreaga țară, Explicați recitării
Tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, a
Tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu,
O1 Frontal
2.Am o căsuță mică ( lent, repede, trist, vesel, mut) Demon
strația
Se va anunţa titlul cântecului – Toamna.
5. Dirijarea Educatoarea va cânta model. Se discută conţinutul, se
învățării
citeşte urmărindu-se o dicţie corectă.
O3 Se reia cântarea model. Cântecul este învăţat pe
fragmente şi apoi integral.
Va cânta toată clasa, pe rânduri de copii şi în grupuri. Pe grupe
Exercițiu
Se foloseşte metoda ciorchinelui. Învăţătoarea scrie pe
l
O4 tablă cuvântul cheie “Silaba”. O să se respecte toate
etapele: elevii scriu cuvinte sau sintagme care le vin în Exercițiu
minte legat de cuvântul-cheie. Se leagă cuvintele prin l
linii care evidenţiază conexiunile dintre idei, pornind de
la cuvântul-cheie. Apoi se scriu toate ideile enunţate în Frontal
O5 legătură cu “problema” pusă în discuţie.
Convers
a
Exercițiul 1 ția
6. Obținerea
performanței -Imitați sunetul produs de un ceas de masa.
Comparați durata sunetelor produse de ceas.Ce Expuner
observați? ea
Cum sunt distanțele de timp dintre sunete?
Exercițiul 2
Citiși cu atenție pe silabe următoarele versuri.Care sunt
silabele pe care le-ați citit mai accentuat(mai apăsat)?
Dar cele neaccentuate(mai puțin apăsat)?
,,- Ce te legeni ,codrule,
Fără ploaie,fără vânt,,
Cu crengile la pământ?”
Mergi după cum cânt! (repede – rar)”. Pregătește copiii
pentru interpretarea cântecelor – mai tare sau mai încet,
mai repede sau mai rar. Jocul impune recunoaşterea sau
realizarea lor în cântat sau mers, conform indicaţiilor.
7. Încheierea Voi face aprecieri generale și individuale, evidențiind,
activității modul în care au interpretat cântecele.
3. Rezolvaţi o temă din unul din manualele alternative pentru clasa a III-a ce
conţine o problemă ritmică – 2 puncte
Pagina 15 din Manual clasa III,sem.II, exercițiul 5
5.Răspundeți la întrebări.
a) Ce este durata unui sunet?
Durata unui sunet înseamnă timpul în care el este executat. Unele sunete pot fi
mai lungi sau mai scurte.
b) Ce reprezintă ritmul muzical?
Ritmul muzical înseamnă succesiunea organizată a duratei sunetelor si a
pauzelor.
c)Cum este ritmul prezentat în dans?
Ritmul prezent în dans este marcat prin pași și prin diferite gesturi ale mâinilor,
ale corpului.
d)Dar în muzică?
În muzică, ritmul este dat de îmbinarea diferitelor durate ale sunetelor(lungi,
scurte) cu accente si pauze.
e)Ce indică termenii de nuanță care se scriu la începutul unui cântec sau pe
parcursul lui?
Termenii de nuanță indică modul de intensitate cu care va fi interpretată
melodi.a
4. Rezolvaţi o temă din unul din manualele alternative pentru clasa a IV-a ce
conţine o problemă melodică – 2 puncte
Exercițiul 5 din Manual clasa a –IV-a,sem.1 pagina 36.

Rezolvare: A,E,D,F
TEST DE CONTROL 2 (timp de lucru 3 ore)
1.Concepeţi o activitate de educaţie muzicală pentru perioada prenotaţiei
utilizând un joc muzical în vederea formării deprinderilor armonico-polifonice –
2,5 puncte
Lecţia de educaţie muzicală desfăşurată la clasa a II-a are ca temă
,,Procedee armonico-polifonice cu subiectul: Cântecul ,,Fluturașul”(folclorul
copiilor), tipul de lecţie: predare-învățare. Scopul activităţii este formarea
deprinderilor armonico-polifonice, iar la sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili: să
cânte în cor, într-un grup stabilit şi individual; să recunoască unele cântece după
audiţie; să analizeze un cântec; să respecte comanda şi tonul de începere; să
redea linia melodică şi conţinutul de idei al cântecului nou; să intoneze cântecul
“Fluturașul” în cor şi în grupuri mici, respectând regulile elementare de cântat.
Strategia didactică: metodele şi procedeele didactice folosite sunt: conversatia,
explicatia, exercitiul, povestirea, metoda ciorchinelui; materiale şi mijloacele
didactice: planşă ilustrativă reprezentând strofele cântecului, dipazon, CD-
player, fişe cu versurile cântecului, CD-ul cu cântecele şi negative ale acestora.
Forma de organizare a lecţiei: frontal şi individual, în grup.
Lecţia începe cu momentul organizatoric în care învăţătoarea organizează clasa
pentru buna desfășurare a lecției de muzică și mișcare.Se organizează colectivul
de elevi prin asigurarea liniştii şi disciplinei în sala de clasă.Se pregătesc
materialele didactice necesare desfăşurării lecţiei.Efectuează, împreună cu
elevii, exerciţii organizatorice: poziţia corectă pentru cântat, spatele drept, lipit
de bancă, umerii traşi puţin înapoi, capul sus, privirea înainte, . Exerciţii de
respiraţie:
1. Umflarea balonului pentru petrecere - expirație;
11. „Stingeți toate lumânările de pe tort” – inspirație puternică și expirație
forțată, prin scoaterea aerului din plămâni;
3. „Suflăm să răcim ceaiul fierbinte”- inspirație lungă, profundă și expirație
controlată, cu buzele apropiate;
4. „Ne încălzim mâinile înghețate de ger”- inspirație lungă și expirarea lentă a
aerului cald;
5. Bătaia vântului (vâjjjj!!!) – inspirație profundă și expirarea lungă, însoțită de
sunetul scos de vânt;
6.Joc didactic muzical: „Ce frumos miroase floarea!”
Mirositul florilor – mimarea gestului de aduce o floare la nas, inspirație lungă,
profundă, controlare cu expirarea aerului în timpul rostirii propoziției „Ce
frumos miroase floarea!”- de trei ori
II. Exerciţii de dicţie: (fiecare exercițiu se va pronunța mai întâi rar, apoi din ce
în ce mai rapid – ritmul poate fi accelerat de trei-patru ori);
1.Trenul pleacă de la gară
Și străbate-ntreaga țară,
Tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu,
Tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu
2.Am o căsuță mică ( lent, repede, trist, vesel, mut)

Captarea atenţiei copiilor se realizează prin metoda ciorchinelui. Învăţătoarea


scrie pe tablă cuvântul “Cântece”, apoi le cere elevilor să găsească cuvinte care
să exprime despre cine sau ce se cântă în cântecele învăţate la şcoală. Se
realizează împreună cu elevii un ciorchine şi se opresc asupra cântecelor despre
anotimpuri şi animale. Acesta le propune elevilor un joc de reproducere a
sunetelor emise de anumite animale care sunt prezente în versurile
cântecelor.Pentru reactualizarea cunoştinţelor se cere elevilor să cânte cântecul
învăţat ora trecută. Se anunţă titulul lecţiei şi obiectivele; astfel noua lecţie se
numeşte Cântecul “Fluturașul”.
Dirijarea învăţării se desfăşoară astfel: se prezintă materialului stimul, în care se
prezintă o planşă cu cântecul nou ilustrat.Are loc audierea cântecului – punându-
se un CD-ul cu cântecul nou pentru se a reţine linia melodică. Se analizează
conţinutul cântecului prin formularea unor întrebări: ,,Despre ce a fost vorba în
cântec?”, ,,Cum a fost melodia, veselă sau tristă?”, ,,Cine vine la noi?” etc. şi se
distribuie fişele cu versurile cântecului. Se va realiza cântarea model de către
învăţătoare, apoi se va desfăşura învăţarea pe fragmente. După însuşirea
cântecului de către elevi, se va cânta integral cântecul şi se adresează cânteva
întrebări elevilor: “La ce vă gândiţi când cântaţi acest cântec?”, “De ce este bine
să existe cântece?” etc. Elevii sunt solicitaţi să cânte dialogat, frontal, individual
sau pe grupe anumite fragmente din cântec. Pentru obţinerea performanţei li se
cere elevilor să reia cântecul în următoarele modalităţi: în lanţ, pe rânduri şi apoi
pe bănci (fiecare rând/bancă câte o strofă/două versuri), în dialog - învăţătoarea
cu clasa (învăţătoarea un vers, clasa următorul iar refrenul împreună). În scopul
consolidării cântecului însuşit li se cere elevilor să cânte cu bătăi din palme.
Încheierea activităţii: Se fac aprecieri globale şi individuale cu caracter motivant
privind participarea elevilor la desfăşurarea lecţiei. Se acordă stimulente tuturor
elevilor .

2. Concepeţi o activitate de educaţie muzicală pentru perioada notaţiei muzicale


utilizând o metodă interactivă pentru însuşirea elementelor armonico-polifonice
– 2,5 puncte

Lecţia de educaţie muzicală desfăşurată la clasa a III-a are ca subiectul:Înălțimea


sunetelor muzicale,Cântec,,Gama Do”, tipul de lecţie:consolidarea și
sistematizarea cunoștințelor. Scopul activităţii este formarea și dezvoltarea
auzului muzical,dezvoltarea deprinderilor elementare de cânt și dezvoltarea
vocii. elevii vor fi capabili: să analizeze gama Do(numărul de trepte,modulde
dispunere a sunetelor,denumirea acestora),să recunoască după auz,sunetele
Gamei DO,să intoneze scurte fragmente melodice care cuprind sunetele gamei,
să recunoască sunetel gamei Do în funcție de poziția acestora pe portativ,să
citească expresiv și corect textul primit,să lipească corect notele muzicale pe
portativ. cânte în cor, într-un grup stabilit şi individual; să recunoască unele
cântece după audiţie;
Strategia didactică: Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, exerciţiul,
munca independentă, munca în echipă, jocul didactic,povestirea
Mijloace de învăţământ: suporturi ilustrative (albinuţă, flori, scara muzicală)
fişe de lucru, instrument muzical (mini orga), laptop, fişe cu versurile
cântecului, lipici, bandă dublu adezivă). Forma de organizare a lecţiei: frontal şi
individual, în grup.
Lecţia începe cu momentul organizatoric în care învăţătoarea organizează clasa
pentru buna desfășurare a lecției de muzică și mișcare.Se organizează colectivul
de elevi prin asigurarea liniştii şi disciplinei în sala de clasă.Se pregătesc
materialele didactice necesare desfăşurării lecţiei.Efectuează, împreună cu
elevii, exerciţii organizatorice: poziţia corectă pentru cântat, spatele drept, lipit
de bancă, umerii traşi puţin înapoi, capul sus, privirea înainte, . Exerciţii de
respiraţie:
1. Umflarea balonului pentru petrecere - expirație;
11. „Stingeți toate lumânările de pe tort” – inspirație puternică și expirație
forțată, prin scoaterea aerului din plămâni;
3. „Suflăm să răcim ceaiul fierbinte”- inspirație lungă, profundă și expirație
controlată, cu buzele apropiate;
4. „Ne încălzim mâinile înghețate de ger”- inspirație lungă și expirarea lentă a
aerului cald;
5. Bătaia vântului (vâjjjj!!!) – inspirație profundă și expirarea lungă, însoțită de
sunetul scos de vânt;
6.Joc didactic muzical: „Ce frumos miroase floarea!”
Mirositul florilor – mimarea gestului de aduce o floare la nas, inspirație lungă,
profundă, controlare cu expirarea aerului în timpul rostirii propoziției „Ce
frumos miroase floarea!”- de trei ori
II. Exerciţii de dicţie: (fiecare exercițiu se va pronunța mai întâi rar, apoi din ce
în ce mai rapid – ritmul poate fi accelerat de trei-patru ori);
1.Trenul pleacă de la gară
Și străbate-ntreaga țară,
Tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu,
Tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu
2.Am o căsuță mică ( lent, repede, trist, vesel, mut)
Captarea atenției:Vizionarea unui filmuleţ pe computerul instalat în faţa
clasei.Conversaţia dirijată:-Ce ati vizionat in acest filmuleţ?Învăţătoarea se
îndreaptă spre geam şi aduce în faţa clasei o albinuţă.
Anunțarea temei și a obiectivelor: Li se comunică elevilor că albinuţa îi va ajuta
să repete tot ceea ce ştiu despre sunetele muzicale învăţate până acum la
muzică. Elevii sunt anunţaţi că îi aşteaptă multe surprize plăcute, jocuri
didactice, sarcini pe care le vor rezolva individual sau în grup.
Recapitularea cunoştinţelor teoretice legate de Gama Do.
- Jocul didactic “Zborul albinuţei”
Pe tablă se află scara gamei Do pe treptele căreia se află imagini cu flori. Se
discută despre scara muzicală ( ce reprezintă, ce sunete se află pe fiecare treaptă,
de ce sunt aşezate sunetele pe trepte, etc). Se explică desfăşurarea jocului.
Învăţătoarea imită cu ajutorul elevilor sunetul produs de albină purtând-o pe
aceasta în zbor până în dreptul unei flori unde albina aterizează. Elevii sunt
rugaţi să precizeze ce notă muzicală se situează pe acea treaptă a scării muzicale.
Învăţătoarea scrie sub treaptă denumirea notei muzicale corespunzătoare. Se
procedează similar până când toate notele gamei Do se descoperă cu ajuto-rul
albinuţei.
Dirijarea învățării: Povestea notelor muzicale –vizionare şi citire de pe laptop şi
fişe (citire la prima vedere)Cu ce cântec seamană această poveste? Reproducerea
colectivă a cântecului.Ce alte cântece aţi mai invăţat ? (Elevii vor enumera
titlurile diverselor cântece invăţate)
Joc didactic pe echipe: „ Clasa a treia are talent!”
Efectivul clasei de elevi vor fi împărţiţi în două echipe (numele echipelor se vor
stabili în cadrul acesteia). Prima echipă va fredona prin silaba “ta” o melodie,
cealaltă echipă va trebui să ghicească cântecul fredonat. Apoi se va reproduce
colectiv cântecul în întregime.Apoi se va repeta procedeul cu cealată echipă.
Obținerea performanței:Rezolvarea unor sarcini în grup(numele grupului va fi
stabilit în cadrul acestuia)
Fiecare echipă primeşte câte o fişă cu sarcini diferite de lucru (anexa1). Elevii
vor avea ca sarcină să citească în cadrul grupului de lucru notele muzicale, să se
decidă asupra rezolvării acestora şi să-şi desemneze un reprezentant care va
răspunde oral în numele grupului. Se lasă timp de lucru şi se prezintă rezolvarea
în ordinea numită de învăţător.
Evaluarea: Jocuri muzicale:Ţăranul e pe camp,Deschide urechea bine!
Încheierea activităţii: Se fac aprecieri globale şi individuale cu caracter motivant
privind participarea elevilor la desfăşurarea lecţiei. Se acordă stimulente tuturor
elevilor .

3. Prezentaţi o temă de audiţie muzicală pentru clasa a III-a - 2 puncte


Audiţie muzicală
Elevii audiază scurte fragmente din „Hora Unirii” şi „Valsul primăverii”.
Li se cere elevilor să–şi exprime sentimentele trăite pe parcursul acestor audiţii.
După ce recunosc fragmentele muzicale audiate, li se prezintă la flipchart
portativul pe care sunt scrise titlurile melodiilor audiate de ei.
Li se spune elevilor că şi Maria Tănase a cântat Hora Unirii.
Sunt provocaţi să găsească alt titlu pentru „Valsul primăverii”.
Elevii numesc scriitorul poeziei „Hora Unirii” şi compozitorul valsului audiat,
apoi sunt solicitaţi să numească compozitorul român comparat cu Johann
Strauss(Ciprian Porumbescu).
4. Prezentaţi o modalitate de consolidare a unui cântec în perioada prenotaţiei- 2
puncte. 1 punct din oficiu
Pentru consolidarea unui cântec putem folosi foarte multe modalități de lucru.
În primul rând competiţia între grupuri stabilite în prealabil (fete şi băieţi, pe
rânduri), apoi cântarea în lanţ (fiecare intonează un vers – individual sau pe
subgrupe), cântarea dialogată (un grup cântă strofa iar celălalt refrenul).
Interesantă şi utilă este cântarea prin audiţie interioară (în gând) după semnalul
învăţătorului sau educatoarei, sau înlocuirea interpretării cu bătăi din palme
după ritmul cântecului.

LUCRARE DE VERIFICARE 3 (timp de lucru 4 ore)


1.Concepeţi o activitate de educaţie muzicală pentru perioada prenotaţiei
utilizând un joc didactic în vederea formării deprinderilor ritmice (2 puncte)

Lecţia de educaţie muzicală desfăşurată la clasa a II-a are ca subiectul:Durate


muzicale-durata de un timp. Cântecul ,,Joc”, tipul de lecţie:mixtă. Scopul
activităţii este dezvoltarea auzului muzical,
formarea deprinderii de emisie şi intonaţie corectă,dezvoltarea capacităţii de a
simţi ritmul unei melodii,educarea gustului estetic;Elevii vor fi capabili: să
perceapă ritmul din cântec,să perceapă conștient durata sunetelor,să intoneze
corect un cântec, respectând durata sunetelor, să bată ritmic din palme, cu
degetul pe bancă, să meargă ritmic, după numărătoare,să acompanieze cântece
învățate cu propriul corp (bătăi din palme, pași) și cu jucării muzicale;
Strategia didactică: metode si procedee: conversatia, explicatia, demonstratia,
exercitiul, activitatea in echipa. Mijloace de invatamant: imagini cu echipe de
dansatori populari, jucarii muzicale confectionate, ilustrarea grafica a duratelor
sunetelor muzicale, fise cu versurile cantecului nou.Forma de organizare a
lecţiei: frontal şi individual, în grup.
Lecţia începe cu momentul organizatoric în care învăţătoarea organizează clasa
pentru buna desfășurare a lecției de muzică și mișcare.Se organizează colectivul
de elevi prin asigurarea liniştii şi disciplinei în sala de clasă.Se pregătesc
materialele didactice necesare desfăşurării lecţiei.Efectuează, împreună cu
elevii, exerciţii organizatorice: poziţia corectă pentru cântat, spatele drept, lipit
de bancă, umerii traşi puţin înapoi, capul sus, privirea înainte, . Exerciţii de
respiraţie:
1. Umflarea balonului pentru petrecere - expirație;
11. „Stingeți toate lumânările de pe tort” – inspirație puternică și expirație
forțată, prin scoaterea aerului din plămâni;
3. „Suflăm să răcim ceaiul fierbinte”- inspirație lungă, profundă și expirație
controlată, cu buzele apropiate;
4. „Ne încălzim mâinile înghețate de ger”- inspirație lungă și expirarea lentă a
aerului cald;
5. Bătaia vântului (vâjjjj!!!) – inspirație profundă și expirarea lungă, însoțită de
sunetul scos de vânt;
6.Joc didactic muzical: „Ce frumos miroase floarea!”
Mirositul florilor – mimarea gestului de aduce o floare la nas, inspirație lungă,
profundă, controlare cu expirarea aerului în timpul rostirii propoziției „Ce
frumos miroase floarea!”- de trei ori
II. Exerciţii de dicţie: (fiecare exercițiu se va pronunța mai întâi rar, apoi din ce
în ce mai rapid – ritmul poate fi accelerat de trei-patru ori);
1.Trenul pleacă de la gară
Și străbate-ntreaga țară,
Tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu,
Tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu
2.Am o căsuță mică ( lent, repede, trist, vesel, mut)
Anunțarea temei și a obiectivelor: Orice cântec exprimă anumite sentimente:
veselie, bucurie, admirație, tristețe. Vouă vă plac mult cântecele vesele și mai
ales cele la care efectuați anumite mișcări cu corpul. Ca să reușiți să interpretați
corect astfel de cântece, trebuie să învățați să simțiți legătura care există între
cântec și mișcările care le puteți face pe baza melodiei lui. Acest lucru înseamnă
ritm. Astăzi vom învăța sț simțim și să redăm ritmul unor cântece prin cântare și
mișcare.
Dirijarea învățării: Perceperea ritmului din cântece învățate.Se vor întona
cântecele „Armata noastră” si „Treci ploaie” cu :bătut ritmic din palme;bătut cu
degetul pe bancă;susținere cu jucării muzicale;mers ritmic
Exerciții de redare a ritmului după model – prezintă fragmente ritmice cu durate
diferite ( un timp si jumătate de timp)și elevii le repetă, cu:bătăi din palme,bătăi
cu degetul pe bancă,mers ritmic.
Elevii vor fi îndrumați să observe că uneori bătăile sunt mai rare si mai lungi,
alteori sunt mai dese si mai scurte.( Se va dovedi și cu mișcărea brațului în plan
vertical). Acest lucru conferă cântecelor vioiciune, veselie, iar astfel de cântece
îndeamnă oamenii la joc, la dans.
Vom învăța astăzi un cântec care se intitulează „Joc” și pe care vom învăța să și
dansăm.Acest cântec redă un joc popular care se numește „hora”. Hora se joaca
la sate , în zile de sărbătoare, sau în cadrul unor spectacole de scenă și sărbători
câmpenești. Pe scenă, dansatorii sunt îmbrăcați în costume populare. (Prezint o
imagine cu dansatori.). Cântarea model,citirea versurilor în cor,citirea ritmică cu
bătăi din plame.Vom citi pe silabe pentru ca fiecarei silabe ii corespunde un
sunet muzical. Durata fiecarui sunet muzical poate fi redata cu miscarea bratului
vertical jos-sus.Cum sunt sunetele acestui cântec unele față de altele ca durată ?
(Toate sunt la fel).În locul silabelor, pentru a învăța să dansăm putem folosi
cuvântul „pas”. (7 pași, la al opt-ulea ne oprim -„stop”, apoi pornim în direcție
opusă).Învățarea cântecului cu redarea ritmului prin bătaie cu degetul pe bancă,
apoi cu acompaniere cu jucării muzicale,cântare în cor,cântare în grup de trei
elevi, cântare individuală.
Obținerea performanței: În cadrul evaluării, fac aprecieri asupra activității
elevilor și a comportamentului lor la oră, eventual notez prin calificative.
Exercițiul 1: „Si animalele danseaza”Toți elevii vor primi mici planșe de colorat
și fiecare va preciza (în scris, pe planșă) ritmul animalului colorat: lent, potrivit,
vioi.Care dintre animale ar putea dansa după cântecul învățat azi de noi ? (calul)
Încheierea activităţii: Se fac aprecieri globale şi individuale cu caracter motivant
privind participarea elevilor la desfăşurarea lecţiei. Se acordă stimulente tuturor
elevilor .

2. Concepeţi o activitate de educaţie muzicală pentru perioada notaţiei muzicale


utilizând o metodă interactivă pentru însuşirea elementelor melodice (2 puncte)
Lecţia de educaţie muzicală desfăşurată la clasa a III-a are ca subiectul:,,Hora
primăverii,tipul de lecţie:recapitulare.Scopul activităţii este consolidarea și
fixarea deprinderilor și priceperilor interpretive- vocale, prin diferite combinații
și recitative ritmice,cântece și activități desfășurate sub formă de joc.Elevii vor
fi capabili: să emită corect exerciţii de cultură vocală,să solfegieze portative
date, conţinând notele studiate,să interpreteze cu dezinvoltură la unison, în
dialog sau individual piesele muzicale învăţate,să utilizeze diverse tehnici sau
instrumente sonore ca mijloc de acompaniament, să creeze scurte fragmente
muzicale, pornind de la versuri date, să execute mişcări sugerate de versurile
cântecelor sau elemente de dans,să prezinte informaţii despre viaţa şi opera unor
compozitori şi interpreţi de valoare,să-şi exprime trăirile, gândurile sugerate de
audiţiile muzicale, cântecele interpretate, dar şi de muzică în general;
Strategia didactică: metode si procedee: conversaţia euristică, demonstraţia,
explicaţia, exerciţiul ritmico - melodic, jocul didactic, problematizarea,
activitatea independentă, lucrul în perechi, tehnica utilizării simbolurilor, lucrul
cu fişele, asocierea de cuvinte, autoevaluarea;
Mijloace de învățământ: soft educaţional, video-proiectorul, laptop, jetoane
reprezentând elemente caracteristice anotimpului de primăvară(soare, rândunică,
ghiocel, albinuţă, fluture), fişe de activitate în perechi, fişe de activitate
individuală, şabloane pentru autoevaluare, costume populare, flipchart, foi
flipchart cu portativul conţinând titlul activităţii şi cu portativele pentru
solfegiere, planşe cu portrete(Ciprian Porumbescu, Ovidiu Lipan, Gheorghe
Zamfir, Tudor Gheorghe, Ştefan Hruşcă), având pe spate literele ce vor
compune în finalul activităţii cuvântul BRAVO, diapazon, pian, maracas,
tobă;Forma de organizare a lecţiei: frontal şi individual, în grup.
Lecţia începe cu momentul organizatoric în care învăţătoarea organizează clasa
pentru buna desfășurare a lecției de muzică și mișcare.Se organizează colectivul
de elevi prin asigurarea liniştii şi disciplinei în sala de clasă.Se pregătesc
materialele didactice necesare desfăşurării lecţiei.Efectuează, împreună cu
elevii, exerciţii organizatorice: poziţia corectă pentru cântat, spatele drept, lipit
de bancă, umerii traşi puţin înapoi, capul sus, privirea înainte, . Exerciţii de
respiraţie:
1. Umflarea balonului pentru petrecere - expirație;
11. „Stingeți toate lumânările de pe tort” – inspirație puternică și expirație
forțată, prin scoaterea aerului din plămâni;
3. „Suflăm să răcim ceaiul fierbinte”- inspirație lungă, profundă și expirație
controlată, cu buzele apropiate;
4. „Ne încălzim mâinile înghețate de ger”- inspirație lungă și expirarea lentă a
aerului cald;
5. Bătaia vântului (vâjjjj!!!) – inspirație profundă și expirarea lungă, însoțită de
sunetul scos de vânt;
6.Joc didactic muzical: „Ce frumos miroase floarea!”
Mirositul florilor – mimarea gestului de aduce o floare la nas, inspirație lungă,
profundă, controlare cu expirarea aerului în timpul rostirii propoziției „Ce
frumos miroase floarea!”- de trei ori
II. Exerciţii de dicţie: (fiecare exercițiu se va pronunța mai întâi rar, apoi din ce
în ce mai rapid – ritmul poate fi accelerat de trei-patru ori);
1.Trenul pleacă de la gară
Și străbate-ntreaga țară,
Tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu,
Tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu
2.Am o căsuță mică ( lent, repede, trist, vesel, mut)
Anunțarea titlului și a obiectivelor: portativul prezentat pe flipchart, pe care se
găsesc titlurile pieselor audiate: Hora Unirii şi Valsul primăverii, elevii sunt
îndrumaţi să aleagă doar cuvintele care sunt situate în locul unor note muzicale
învăţate de ei.Elevii descoperă că pe a doua linie a portativului, acolo unde se
află nota SOL, este scris cuvântul Hora, iar pe al doilea spaţiu al portativului,
unde este situată nota LA, se găseşte cuvântul primăverii.
Deoarece celelalte cuvinte sunt situate pe portativ în locul unor note încă
neînvăţate, acestea sunt acoperite(utilizându-se în acest scop două flori realizate
din carton colorat), rămânând pe flipchart doar cuvintele care compun titlul
activităţii - Hora primăverii.
Elevilor li se cere să intuiască de ce activitatea de astăzi are această denumire.Pe
parcursul derulării activităţii, elevii sunt stimulaţi să enumere şi alte motive
pentru care activitatea are acest titlu.Elevii sunt anunţaţi că, dacă vor lucra
repede şi corect, vor fi atenţi la toate indicaţiile primite şi vor cânta frumos, vor
avea parte de foarte multe surprize pe parcursul activităţilor desfăşurate.
Consolidarea cunoștințelor și deprinderilor anterioare:Activitate independentă:
Este aşezat pe tablă cel de-al patrulea jeton, reprezentând o albină.
Elevii primesc o fişă conţinând un tablou al literelor, având ca sarcină să
găsească cât mai multe cuvinte din sfera muzicii.
Pentru a-i stimula, sunt îndrumaţi să fie la fel de harnici ca albina.
Frontal, elevii enumără cuvintele găsite pe fişe.
Soft educaţional „Întrebări …cu cântec”
Pornind de la comparaţia anterioară, elevilor li se spune că, aşa cum albinele
lucrează împreună, tot aşa şi ei vor participa cu toţii la un joc.
Printr-o prezentare PowerPoint, elevii vor avea de răspuns la o serie de întrebări
teoretice, fiecare răspuns corect fiind însoţit de un stimul vizual sau auditiv.
Interpretare vocală:
Pe tablă e aşezat ultimul jeton – cel reprezentând o rândunică.
Elevii vor intona cântece din repertoriul clasei, încurajaţi fiind să cânte la fel
de frumos ca rândunica.
După ce pregătesc maracasul, elevii intonează cântecul Aseară ţi-am luat basma,
marcând ritmul cu ajutorul acestor instrumente confecţionate de ei.
Cântecul Sunt român va fi interpretata de elevi la unison, ei utilizând pentru
tactarea ritmului pocnirea degetelor, bătăile din palme, bătăile din picioare şi
tobele,confecţionate de ei.
Cine bate seara la fereastra mea va fi cântat de elevi în dialog - fete şi băieţi .
Elevii sunt solicitaţi să numească cei doi mari interpreţi care au cântat în duet
această piesă( Irina Loghin şi Benone Sinulescu).
Cântecul Aseară vântul bătea va fi interpretata de elevi cu pozitiv, tot în dialog-
fete şi băieţi.
Asigurarea retenției și a transferului informațiilor:Activitate frontală
Elevii alcătuiesc enunţuri cu alte sensuri decât cele întâlnite la ora de muzică
pentru cuvintele: sol, la şi mi.
Joc didactic – Recunoaşte personalitatea!
Pe tablă elevilor li se prezintă 5 personalităţi pe care trebuie să le recunoască şi
să ofere cât mai multe informaţii despre ele: Tudor Gheorghe, Ovidiu Lipan,
Ştefan Hruşcă, Ciprian Porumbescu şi Gheorghe Zamfir.
Încheierea activităţii: Se fac aprecieri globale şi individuale cu caracter motivant
privind participarea elevilor la desfăşurarea lecţiei. Se acordă stimulente tuturor
elevilor .

3. Rezolvaţi o temă din manualele alternative pentru clasa a III-a ce conţine o


problemă melodică (2 puncte)

4. Rezolvaţi o temă din manualele alternative pentru clasa a IV-a ce conţine o


problemă ritmică (2 puncte)
1 punct din oficiu

Cheia Pauză Pauză de o Măsură de Măsură de Măsură de


SOL de un timp jumătate de timp doi timpi trei timpi patru timpi

S-ar putea să vă placă și