Sunteți pe pagina 1din 4

ȘCOALA GIMNAZIALĂ..ECATERINA TEODOROIU,, TG-JIU Prof.

NANU OFELIA GEORGIANA


Programul “ A DOUA ŞANSĂ “ Anul I
Nr. ore:2 ore/săptămână

PLANIFICARE ANUALĂ LA MATEMATICĂ


An școlar 2017-2018
Nr. ore: 68

MODULUL I : NUMERE

Nr. Nr. de ore


Competenţe specifice Unităţi de învăţare Sem I Sem II Total
Crt.
1. Compararea şi poziţionarea numerelor pe axa Cap. I Numere naturale 14 ore 14 ore
reală, utilizând forme variate de reprezentare Lecţie introductivă 1 oră
a numerelor Numere naturale: comparare, reprezentare 4 ore
Operarea cu numere reale utilizând reguli de Operaţii de bază 3 ore
calcul numeric sau algebric Ordinea efectuării operaţiilor cu numere 3 ore
Aplicarea regulilor de calcul numeric sau naturale
algebric cu numere reale în probleme practice Aplicaţii cu numere naturale 2 ore
şi în situaţii problemă Activitate de evaluare 1 oră

2. Compararea şi poziţionarea numerelor pe axa Cap. II Numere întregi 15 ore 15 ore


reală, utilizând forme variate de reprezentare Comparare, reprezentare 2 ore
a numerelor Adunarea şi scăderea numerelor întregi 3 ore
Operarea cu numere reale utilizând reguli de negative
calcul numeric sau algebric Adunarea şi scăderea numerelor întregi 3 ore
Aplicarea regulilor de calcul numeric sau Înmulţirea şi împărţirea numerelor întregi 3 ore
algebric cu numere reale în probleme practice Aplicaţii cu numere întregi 3 ore
şi în situaţii problemă Activitate de evaluare 1 oră

3. Compararea şi poziţionarea numerelor pe axa Cap. III Numere raţionale 28 ore 28 ore
reală, utilizând forme variate de reprezentare Fracţii 2 ore
Nr. Nr. de ore
Competenţe specifice Unităţi de învăţare Sem I Sem II Total
Crt.
a numerelor Compararea fracţiilor şi operaţii cu fracţii 4 ore
Operarea cu numere reale utilizând reguli de Aplicaţii practice ale fracţiilor 4 ore
calcul numeric sau algebric Fracţii zecimale 4 ore
Aplicarea regulilor de calcul numeric sau Operaţii cu fracţii zecimale 4 ore
algebric cu numere reale în probleme practice Numere raţionale 4 ore
şi în situaţii problemă Numere raţionale în probleme 4 ore
Activitate de evaluare 2 ore

4. Activitate de proiectare independentă sau în Stabilirea unor activităţi- proiect pe 1 oră 1 oră 3 ore
grup grupe de cursanţi
Prezentarea propunerilor de proiecte şi a 1 oră
modalităţilor de realizare
5. Demonstrarea compe- Prezentarea si analizarea proiectelor 2 ore 2 ore 4 ore
tenţelor dobândite
6. Recapitulare Simularea activităţii de evaluare pe modulul I 1 oră 1 oră 2 ore

7. Evaluare Evaluare de modul 1 oră 1 oră 2 ore

ȘCOALA GIMNAZIALĂ..ECATERINA TEODOROIU,, TG-JIU Prof. NANU OFELIA GEORGIANA


Programul “ A DOUA ŞANSĂ “ Anul II
Vizat:

PLANIFICARE ANUALĂ LA MATEMATICĂ


An școlar 2017-2018
Nr. ore: 68 ore MODULUL II : FORME
Nr. Nr. de ore
Competenţe specifice Unităţi de învăţare Total
Crt. Sem I Sem II
1. Recunoaşterea şi reprezentarea figurilor şi Cap. I Puncte, drepte şi figuri geometrice 8 ore 8 ore
corpurilor geometrice Cum se nasc liniile din puncte? 1 oră
Descrierea proprietăţilor simple ale unor figuri şi Cum se nasc figurile din linii? 1 oră
corpuri geometrice Dreptele şi unghiurile- cărămizile geometriei 2 ore
Rezolvarea unor probleme practice utilizând Figuri plane, pretutindeni
proprietăţi calitative sau metrice ale unor figuri Unde priveşti, numai corpuri 1 oră
şi corpuri geometrice Realitate sau desen? 1 oră
Activitate de evaluare 1 oră
1 oră

2. Recunoaşterea şi reprezentarea figurilor şi Cap. II Fenomene geometrice 7 ore 7 ore


corpurilor geometrice Asemănarea 2 ore
Descrierea proprietăţilor simple ale unor figuri şi Un fenomen de mare importanţă: congruenţa 2 ore
corpuri geometrice Simetria
Rezolvarea unor probleme practice utilizând Activitate de evaluare 2 ore
proprietăţi calitative sau metrice ale unor figuri 1 oră
şi corpuri geometrice

3. Recunoaşterea şi reprezentarea figurilor şi Cap. III Măsuri şi unităţi de măsură 14 ore 14 ore
corpurilor geometrice
Descrierea proprietăţilor simple ale unor figuri şi Timpul 2 ore
corpuri geometrice Masa 4 ore
Rezolvarea unor probleme practice utilizând Lungimea 4 ore
proprietăţi calitative sau metrice ale unor figuri Măsura unghiului 3 ore
şi corpuri geometrice
Activitate de evaluare 1 oră
4. Recunoaşterea şi reprezentarea figurilor şi Cap IV Proprietăţi metrice 29 ore 29 ore
corpurilor geometrice Perimetre 6 ore
Descrierea proprietăţilor simple ale unor figuri şi Arii 6 ore
corpuri geometrice Volume 6 oră
Rezolvarea unor probleme practice utilizând Triunghiul sub lupă 2 oră
proprietăţi calitative sau metrice ale unor figuri Încep problemele: din nou despre relaţii metrice 7 ore
şi corpuri geometrice
Activitate de evaluare 2 ore
5. Activitate de proiectare independentă sau în Stabilirea unor activităţi- proiect pe 1 oră 1 oră 4 ore
grup grupe de cursanţi
Prezentarea propunerilor de proiecte şi a 1 oră 1 oră
modalităţilor de realizare
6. Demonstrarea compe- Prezentarea şi analizarea proiectelor 1 oră 1 oră 2 ore
tenţelor dobândite
7. Recapitulare Simularea activităţii de evaluare pe modulul II 1 oră 1 oră 2 ore

8. Evaluare Evaluare de modul 1 oră 1 oră 2 ore