Sunteți pe pagina 1din 1

https://lectii-virtuale.

ro

Unghi la centru, măsura unui arc de cerc

Un unghi la centru este un unghi cu vârful în centrul unui cerc.

o
.r
le
Măsura unui arc mic de cerc este:

a
Măsura unui arc mare de cerc este:
tu
ir
i-V

Măsura unui cerc este de 360°.

Măsura unui semicerc este de 180°.


ti

Două sau mai multe arce sunt congruente dacă au aceeași măsura:
ec
.L
w
w
w

1/1 https://lectii-virtuale.ro