Sunteți pe pagina 1din 2

ELEMENTE PENTRU ZIDĂRIE DE BETON

| BOLTARI FUNDATII

Reprezentare simbolică
(dimensiune de raster în cm )

50x15x25 50x20x25 50x25x25 50x30x25 50x40x25

Culori: gri
Culori, aspect şi prelucrare Suprafaţă: beton aparent
Tip de montaj: manual

Bolţarii pentru fundaţii sunt elemente prefabricate din beton normal, clasa C 35/45, vibropresat cu instalaţii şi
Prezentare
tehnologie HESS GERMANIA.

Bolţarii pentru fundaţii se utilizează, de regulă, pentru realizarea de fundaţii, temelii, socluri necesare la construcţia de
Domenii de utilizare garaje, pivniţe, magazii, grajduri, ferme, garduri înalte, ziduri portante interioare, exterioare, etc., în conformitate cu
domeniul de aplicare al standardul de referință.

Avantaje

Standardul de referinţă în SR EN 771-3+A1:2015


conformitate cu care este realizat „Specificaţii ale elementelor pentru zidărie. Partea 3: Elemente pentru zidărie de beton cu agregate (agregate
produsul grele şi uşoare )“

~ Toleranțe dimensionale: clasa de toleranță D1;


~ Rezistenţa caracteristică la compresiune: min. 7,00 N/mm2 - Clasa I;
~ Variații dimensionale: - coeficient de contracție la uscare - 0,07 mm/m;
- coeficient de umflare la umiditate - 0,04 mm/m;
~ Rezistența aderenței la forfecare: - 0,15 N/mm2;
~ Rezistența aderenței la încovoiere: NPD;
Caracteristici fizice şi mecanice ~ Absorbţia de apă prin capilaritate: - 18 g/m5s0,5;
~ Permeabilitatea la vaporii de apă: NPD;
~ Densitatea aparentă în stare uscată - (SR EN 772/13:2000) - 2000 - 2400 kg/m3
~ Caracteristici termice: - NPD;
~ Durabilitate: „ A nu se lăsa expus ”
~ Substanțe periculoase: Nu conțin substanțe periculoase
Asigurarea calităţii: produsele realizate de S.C. SEMMELROCK STEIN+DESIGN sunt fabricate, identificate,
verificate şi monitorizate conform CE.

Caracteristici fizice şi mecanice


(standard de încercări)

Dimensiunile de fabricaţie ale


50x15 50x20 50x25 50x30 50x40
bolţarilor de fundaţie - (cm)

Înălţimea bolţarilor (cm) 25

Grosimea peretelui (cm) 15,0 20,0 25,0 30,0 40,0

Greutate (kg/buc.) 18,70 19,60 23,15 24,50 27,51

Necesar (buc/m) 53,4 40,0 32,0 26,7 20,0

10.2018 - Rev. 3
Pentru mai multe detalii, contactaţi-ne la: office.romania@semmelrock.com Page1of2 www.semmelrock.ro
ELEMENTE PENTRU ZIDĂRIE DE BETON

| BOLTARI FUNDATII
Instrucţiuni de montaj
1. Transpunere pentru zid/ montare/ aşezare
Dacă suprafaţa unde se doreşte a se realiza fundaţia cu ajutorul boţarilor este foarte denivelată, primul rând se va aşeza
pe un pat de mortar, procedură oarecum asemănătoare cu montajul bordurilor. Alinierea şi planeitatea bolţarilor se
verifică destul de des, la fel ca şi in cazul oricărui tip de construcţie asemănătoare. Se recomandă execuţia întregii
fundaţii deodată, şi nu pe porţiuni / secţiuni.

2. Umplerea cu beton
După aşezarea a 3-4 rânduri de bolţari pentru fundaţie la baza de jos a fundaţiei se poate trece la umplerea cu beton a
golurilor interioare a acestora, concomitent realizându-se şi o comprimare a acestui beton de umplutură. Legătura dintre
betonul astfel turnat in primele rânduri şi următorul turnat după realizarea altor 3-4 rânduri de fundaţie, se face prin simpla
acoperire cu beton a cca 10 cm de bolţari din fiecare „rând de umplere” cu beton. Dacă se doreşte armarea fundaţiei,
aceasta trebuie realizată odată cu aşezarea bolţarilor şi înainte de umplerea cu beton a golurilor

Reclamaţii Bolţari pentru fundaţie se vor verifica vizual la preluare şi înainte de montaj. În cazul în care se constată deficienţe în
ceea ce priveşte calitatea, reclamaţiile se vor face înainte de montajul acestora. În cazul unor reclamaţii întemeiate se
schimbă doar produsele fabricate de noi. În mod obişnuit nu se compensează costurile de montaj. În cazul unor
reclamaţii neîntemeiate, costurile suplimetare se vor factura clienţilor.
INSTRUCŢIUNI PENTRU Manipulare, transport.
MANIPULAREA, DEPOZITAREA ŞI
CONSERVAREA BOLȚARILOR Bolţari pentru fundaţie se livrează paletizat.
PENTRU FUNDAȚIE Încărcarea în mijloacele de transport se face cu motostivuitorul sau cu instalaţii de ridicat echipate cu dispozitive
tip furcă.
Descărcarea din mijloacele de transport se face mecanizat cu motostivuitorul, instalaţii de ridicat echipate cu
dispozitiv tip furcă sau manual, în cazul în care cumpăratorul nu dispune de aceste mijloace.
Se interzice transportul bolţarilor pentru fundaţie în vrac precum şi descărcarea acestora prin basculare
sau aruncare.
Se recomandă evitarea şocurilor în timpul transportului.
Depozitare, conservare.
Paleţii cu bolţari pentru fundaţie se depozitează pe suprafeţe plane, de preferinţă betonate, fără denivelări sau
tasări neuniforme.
NOTĂ: manipularea, depozitarea şi întreţinerea bolţarilor pentru fundaţie în altfel de condiţii decât cele
precizate îl exonerează pe furnizor de orice răspundere, pagubele rezultate ca urmare a nerespectării
acestei clauze căzând în sarcina clientului.

10.2018 - Rev. 3
Pentru mai multe detalii, contactaţi-ne la: office.romania@semmelrock.com Page2of2 www.semmelrock.ro