Sunteți pe pagina 1din 31

Cod document: I-120.99.015-F0-002 Serie de modificare Pag.

CUPRINS

1. Generalitati .................................................................................................. pag. 3


Cod document: I-120.99.015-F0-002 Serie de modificare Pag. 3

GENERALITATI

1. Obiectul lucrarii
Obiectul prezentei lucrari sunt instalatiile de legare la pamant pentru stalpii liniilor electrice aeriene
de 110 kV.
In proiect s-a mentinut principiul utilizarii prizelor naturale constituite din otelul cuprins in fundatiile
armate. Prizele artificiale sunt indicate doar pentru soluri cu rezistivitate mare unde cu priza naturala nu se
obtine rezistenta prescrisa, pentru stalpii de beton de 110 kV la care nu se poate conta pe o priza naturala
precum si pentru zonele de circulatie frecventa din localitati, incinte industriale sau agricole, locuri de
camping si plaja, unde sunt prescrise tensiuni maxime de atingere si de pas.
Pentru realizarea tensiunilor de atingere si de pas se utilizeaza prize orizontale cu 3 contururi in jurul
stalpilor care au in principal rolul de prize de distributie.
Prizele verticale (cu tarusi) sunt indicate doar pentru reducerea rezistentei de priza in cazul solurilor
de rezistivitate mare.
Trebuie subliniat faptul ca, pentru ca prizele de pamant ale stalpilor sa-si indeplineasca rolul este
necesar sa fie asigurata continuitatea electrica pentru scurgerea curentului de defect la priza. Pentru
aceasta continuitate trebuie sa se asigure legatura conductorului de protectie la stalpul metalic sau la
conductorul de legare la priza in cazul stalpilor de beton precum si tot la stalpii de beton legatura intre
consolele metalice si acelasi conductor de legare la priza. De asemeni, in cazul stalpilor de beton trebuie
asigurata legatura intre conductorul de coborare in lungul stalpului si priza artificiala de pamant.
Cod document: I-120.99.015-F0-002 Serie de modificare Pag. 4

2. Prescriptii si definitii
Reglementarile referitoare la prizele de pamant pentru stalpii LEA 110 kV sunt cuprinse in
urmatoarele acte normative :
- “Protectia impotriva electrocutarii. Limite admise.”
- “Protectia impotriva electrocutarii. Terminologie.”
- “Protectia impotriva electrocutarii. Prescriptii generale.”
- PE 104-85 - “Normativ pentru constructia liniilor aeriene de energie electrica peste 1000 V.”
(MEE)
- PE 109-81 - “Normativ privind alegerea izolatiei, coordonarea izolatiei, protectia instalatiilor
electroenergetice impotriva supratensiunilor.“
- 1 RE-Ip 30-84 - “Indreptar de proeictare si executie a instalatiilor de legare la pamant.”
Potrivit acestor prescriptii se definesc :
Instalatia de legare la pamant este instalatia care stabileste in mod voit legatura cu pamantul a
unor elemente conducatoare de electricitate care pot ajunge accidental sub tensiune.
Zona cu circulatie frecventa este zona neingradita care se afla la o distanta mai mica sau egala
cu 15 metri de drumuri, sosele, ingradirile locuintelor, unitatilor industriale sau agricole, accesibile altor
persoane decat cele care fac parte din personalul de exploatare.

3. Conditii de calcul si de dimensionare a prizelor


a) Pentru zone cu circulatie redusa sau zone cu circulatie frecventa din afara localitatilor se
impune numai conditia de protectie impotriva supratensiunilor atmosferice care inseamna conform PE 109
o rezistenta de dispersie a prizei de pamant la fiecare stalp (deci cu conductorul de protectie
deconectat) in curent de frecventa induatriala care sa nu depaseasca valorile din tabelul urmator in functie
de rezistivitatea solului din zona de amplasare a stalpului :
Cod document: I-120.99.015-F0-002 Serie de modificare Pag. 5

Rezistivitatea solului (Ω m) Rezistenta maxima a prizei (Ω )


Un = 110 kV Un = 220 400 kV
- pana la 102 inclusiv 10 10*
- peste 102 pana la 5 x 102 inclusiv 15 10
- peste 5 x 102 pana la 103 20 15
- peste 103 30 25**

*
) Se recomanda adoptarea unei rezistente de pana la 5Ω daca aceasta nu impune greutati deosebite
de realizare.
**
) In cazuri exceptionale cand conditiile ar impune prize costisitoare, se admite valoarea de 30Ω .

b) Pentru zone cu circulatie frecventa din localitati, pentru incinte industriale sau agricole,
locuri de camping sau plaja in cazul in care tensiunile de atingere si de pas prescrise nu se pot obtine in
mod economic, valorile pot fi depasite cu conditia :
- sa se realizeze o priza de distributie cu trei contururi ;
- la stalp sa se foloseasca izolatoare de calitate superioara (nestrapungibile) sau sa se prevada un
nivel de izolatie marit cu 10% fata de restul liniei. Prin aceasta se reduce probabilitatea unui scurtcircuit
la stalpul respectiv.
Observatie
Formulele de calcul ale rezistentei prizelor naturale si artificiale admit un anumit grad de aproximatie.
In cazul prizelor multiple sau complexe, coeficientii de utilizare a prizelor in diferite configuratii nu se pot
prinde riguros in calcul.
Rezulta ca rezistenta calculata a prizelor admite o eroare fata de valoarea reala a rezistente prizei.
De asemeni, coeficientii de atingere si de pas ai diferitelor configuratii de prize (prize naturale si
artificiale) nu pot fi determinate riguros prin calcul.
In proiect s-a urmarit obtinerea unor rezultate cat mai exacte, de multe ori insa s-a facut un calcul
acoperitor.
Cod document: I-120.99.015-F0-002 Serie de modificare Pag. 6

Pe de alta parte in cazul masurarii prizelor intervin de asemeni multe erori datorita conditiilor locale,
peste care se suprapune eroarea implicata de aplicarea coeficientilor de umiditate.
Este de remarcat faptul ca, in general rezistentele de priza se imbunatatesc cu timpul fata de valoarea
existenta la un interval scurt dupa montarea prizei, proces care dureaza mai mult sau mai putin in functie
de sol si de precipitatii.

4. Denumirea (simbolizarea) prizelor


Pentru a se putea identifica concis prizele, s-a adoptat urmatorul sistem de simbolizare a prizelor
stalpilor LEA :
- litera P pentru priza ;
- tensiunea nominala a liniei in kV ;
- tipul stalpului la care se monteaza priza :
B - stalp de beton
MT - stalp metalic turn (sau Y)
MP - stalp metalic portal ancorat
MM - stalp metalic monofazat
- cifra romana I, II, III sau IV semnifica tipul prizei in ordine crescanda a complexitatii ei.

5. Alegerea tipului de priza de pamant


Alegerea tipului constructiv de priza se face in functie de : tensiunea liniei, tipul stalpului si zona de
amplasare a stalpului din punct de vedere al tensiunilor de atingere si de pas prescrise.
Cod document: I-120.99.015-F0-002 Serie de modificare Pag. 7

Nota importanta : Pentru stalpii metalici turn (sau Y) si portal ancorat in zone cu circulatie redusa
sau cu circulatie frecventa in afara localitatilor, se da rezistivitatea solului de la care se prevede in proiect
priza artificiala.
Rezistivitatea solului se determina din masuratori in zona sau se estimeaza dupa natura solului. Daca
se apreciaza ca rezistivitatea solului este mai mica sau daca nu se dispune de nici o indicatie privind
rezistivitatea solului, in proiect nu se vor prevedea prize artificiale urmand ca acestea sa se monteze numai
acolo unde sunt necesare dupa ce s-au masurat prizele naturale.

6. Verificarea tensiunilor de atingere si de pas


Pentru prizele de distributie cu trei contururi, se da curentul de scurtcircuit monofazat maxim prin
priza pentru care, la o rezistivitate a solului de 100 Ω m se realizeaza tensiunile de atingere si de pas
prescrise. Pentru alta rezistivitate a solului valoarea curentului de scurtcircuit monofazat se corecteaza
prin inmultire cu 100/ρ .
Prin curent de scurtcircuit monofazat se intelege valoarea componentei periodice in cazul
scurtcircuitului monofazat la timpul t = 0. Curentul prin priza se obtine din curentul total de scurtcircuit la
stalpul respectiv inmultit cu coeficientul de repartitie, functie de numarul si tipul conductoarelor de
protectie. Dupa cum s-a mentionat si la punctul 3. atunci cand tensiunile de atingere si de pas nu se pot
realiza in mod economic, ele pot fi depasite daca se prevede priza cu trei contururi si se creste cu 10%
nivelul de izolatie la stalpul respectiv.

7. Verificarea conditiei de stabilitate termica a prizelor


In general pentru prizele de distributie cu trei contururi conditia de realizare a tensiunilor de atingere
si de pas este mai severa decat conditia de stabilitate termica. Curentul de scurtcircuit monofazat prin
priza pune probleme de stabilitate termica pentru prize numai in cazul liniilor fara conductor de protectie
unde intreg curentul de scurtcircuit monofazat se scurge in priza stalpului respectiv si pentru stalpii de
beton de 110 kV pentru care prizele P 110-B-I au curentul de scurtcircuit monofazat prin priza limitat de
aceasta conditie.
Cod document: I-120.99.015-F0-002 Serie de modificare Pag. 8

Pentru verificarea stabilitatii termice a prizelor pentru cazurile de mai sus se considera durata
regimului termic corespunzator protectiei de rezerva si o temperatura maxima a electrozilor prizei de 95º
C.

8. Utilizarea prizelor naturale ale stalpilor


Avantajele utilizarii prizelor naturale ale stalpilor constand in armaturile de otel ale fundatiilor
constau in :
- priza naturala permite transmiterea in sol a unor curenti mari avand o sectiune echivalenta si o
suprafata de contact cu solul mare ;
- priza naturala fiind protejata de beton nu este supusa fenomenului de coroziune ;
- priza naturala permite obtinerea unor rezistente de dispersie mici in conditii foarte economice.
Pentru utilizarea prizelor naturale trebuie conectata electric la reteaua de armaturi metalice din beton
in calea curentului de scurtcircuit.
La stalpii de beton armat de 110 kV, fundatiile tip pahar din beton nearmat impiedica utilizarea
armaturii partii subterane a stalpilor ca priza naturala.
In ceea ce priveste fundatiile de beton armat ale stalpilor metalici, in proiect s-a mentinut principiul
legaturii rigide in interiorul betonului a fierului beton de piciorul de fundatie. Acest mod de conectare a
prizei naturale la stalp are urmatoarele avantaje si implicatii :
- legatura este simpla, se realizeaza usor si in cazul fundatiilor prefabricate (care sunt cele mai
frecvente), executandu-se in atelier prin sudura asigura un contact electric bun ;
- legatura este permanenta, stabilita si fiind inglobata in beton nu poate fi desfacuta de terti ;
- ca si celelalte legaturi care realizeaza priza naturala, legatura in interiorul betonului intre
armatura betonului si piciorul de fundatii este o lucrare ascunsa care in cazul executiei neglijente poate
anula utilizarea prizei naturale ;
- legatura rigida intre armatura si piciorul de fundatie implica necesitatea masurarii prizei inainte
de montarea conductorului de protectie.
Cod document: I-120.99.015-F0-002 Serie de modificare Pag. 9

Se precizeaza ca, chiar daca s-ar face legatura electrica intre stalpul si priza naturala in afara
betonului, tot ar fi necesara masurarea prizei inainte de montarea conductorului de protectie deoarece nu
se poate conta pe o izolatie perfecta intre piciorul de fundatie si fierul beton din fundatie.
Cuplajul electric respectiv mai ales cand betonul este umed ar pune in paralel priza stalpului respectiv
cu prizele stalpilor vecini prin conductorul de protectie. In cazul fundatiilor turnate, legatura respectiva se
executa prin sudura sau bulonat, la fata locului. Lucrarea trebuie urmarita de dirigintele de santier,
executata cu grija si trecuta in procesul verbal de lucrari ascunse astfel evitandu-se omiterea ei.
Pentru fundatiile prefabricate trebuie ca legaturile acestea sa fie prevazute in proiectele de fundatii si
materialele necesare cuprinse in extrasul de materiale.
In cazuri exceptionale cand se constata la montaj din informatii sau prin masuratori ca legatura
electrica a fost omisa la unul sau mai multe picioare, se va executa la nevoie o priza artificiala. Pentru
zonele unde nu sunt prescrise tensiuni de atingere si de pas pentru majoritatea cazurilor prizele naturale
sunt suficiente.
Se realizeaza astfel o importanta economie de material si de manopera.

9. Configuratia si realizarea prizelor de pamant


Intrucat prizele artificiale din prezentul proiect au in principal functia de prize de distributie a
potentialului si in al doilea rand sunt prize de rezistenta mica, ele au in general forma de contururi
concentrice ingropate la adancimi crescande, unite prin legaturi pe diagonale, in scopul realizarii unei
descresteri line pe diagonale. Electrozii verticali de tip tarus se utilizeaza doar pentru reducerea rezistentei
prizei in soluri de rezistivitate mare sau unde nu s-a legat bine priza naturala.
Realizarea prizelor din electrozi de lungime limitata a fost determinata de conditiile de montaj, in
acest fel crescand productivitatea muncii prin utilizarea larga a prefabricatelor.
Trebuie subliniat insa faptul ca introducerea unui numar mare de imbinari in priza conduce la un
numar mare de puncte posibile de intrerupere a circuitului electric cu consecintele respective.
Cod document: I-120.99.015-F0-002 Serie de modificare Pag. 10

Se impun deci urmatoarele recomandari, aplicabile mai ales la prizele din banda nezincata unde
imbinarile se realizeaza prin sudura si unde prefabricarea isi pierde eficienta doeoarece taierea si sudarea
electrozilor se fac la fata locului. Respectandu-se dimensiunile si configuratiile geometrice ale prizei in
ansamblu, prizele se vor realiza pe cat posibil dintr-un numar cat mai mic de electrozi continui cu
imbinarile respective. Imbinarile electrozilor nezincati sau din otel rotund se pot realiza si bulonat, cu
placute zincate sudate de electrozi.

10. Materiale pentru prize de pamant


Ca material pentru prizele artificiale s-a prevazut otelul moale de constructie OL 37. Cuprul nu a fost
prevazut deoarece este deficitar.
Din punct de vedere al sectiunii transversale s-a prevazut banda de otel 40 x 4 mm si de 30 x 5 mm si
otel rotund de diametru 14 si 16 mm. Utilizarea benzilor este de preferat atat din punct de vedere al
rezistentei electrice si al suprafetei de contact cu solul cat si din punct de vedere al montajului (imbinari
mai bune prin sudura si buloane si indoire mai usoara). In cazurile in care din motive de aprovizionare se
utilizeaza electrozi de otel rotund, pentru legatura la stalp se va suda o banda de otel la care se vor
prevedea gaurile pentru prinderea cu buloane si care va fi zincata sau cositorita la suprafata de contact a
imbinarii.
Zonele cu sol agresiv (pH < 6) sunt foarte rare in natura si trebuiesc determinate prin masuratori.
Aceasta situatie apare in cazul infestarii solului cu substante chimice in jurul marilor combinate chimice,
este necesar sa se prevada prizele artificiale cu electrozi de otel 30 x 6 mm sau Ø 16 mm zincati sau, in
cazul in care nu se dispune de material zincat - prize cu bentonita de otel 40 x 4 mm sau Ø 14 mm
(bentonita protejeaza electrozii).

11. Executarea prizelor de legare la pamant


La executarea instalatiilor de priza se va tine seama de :
- in toate cazurile cand este posibil, imbinarile electrozilor se vor face prin sudura ;
- in cazul imbinarilor bulonate a electrozilor din banda zincata, suprafetele de contact in locul de
imbinare trebuie sa fie plane si curate ;
- in cazul electrozilor nezincati imbinarile se vor face in mod obligatoriu prin sudura ;
Cod document: I-120.99.015-F0-002 Serie de modificare Pag. 11

- la imbinarile bulonate, suruburile vor fi bine stranse pentru a se realiza o presiune de contact cat
mai ridicata ;
- banda de otel se va monta intotdeauna pe muchie (in pozitie verticala) ;
- in cazul ameliorarilor cu tarusi, acestia se vor amplasa numai pe conturul exterior al prizelor si
daca sunt doi, vor fi amplasati diagonal opus. Tarusii se vor bate vertical, cat mai lin pentru realizarea
unui contact electric cat mai bun cu solul inconjurator ;
- masurarea rezistentei prizelor se va face la un interval de timp cat mai mare (cel putin 10 zile)
dupa montarea prizelor si in orice caz inainte de montarea conductorului de protectie. Rezistenta prizei
citita se va corecta cu coeficientul Ψ in functie de umiditatea solului si adancimea prizei.

12. Conditii generale de executie a lucrarilor


12.1. Lucrarile se executa in conditii medii de lucru, privind consumurile specifice de materiale,
forta de munca si ore-utilaj.
12.2. Consumurile specifice cuprinse in normele de deviz sunt stabilite in functie de
urmatoarele :
- categoria terenului;
- lucrarile se executa la lumina zilei sau la lumina artificiala corespunzatoare;
- lucrarile se executa la temperaturi de peste + 5º C;
- materialele si uneltele se considera aduse pe santier, in zonele de lucru respective.

13. Materiale
13.1. Consumeurile de materiale din normele de deviz cuprind atat cantitatile de materiale
necesare executarii unei unitati de lucrare, cat si pierderile tehnologice si netehnologice care se produc
odata cu executarea constructiei.
13.2. Pentru materialele refolosite consumurile specifice din norme sunt stabilite tinand seama de
numarul mediu de refolosiri, normele cuprinzand numai cota parte de consum aferenta unei folosiri.
Cod document: I-120.99.015-F0-002 Serie de modificare Pag. 12

14. Forta de munca


14.1. Normele de munca cuprind intregul consum de forte de munca necesare executarii lucrarii :
- executarea lucrarilor propriuzise prevazute de procesul tehnologic;
- curatirea si intretinerea mijloacelor de munca la locul de lucru;
- degajarea locului de lucru de materiale si mijloace de executie dupa executarea lucrarilor.
14.2. Consumurile de manopera nu cuprind orele de lucru ale mecanicilor care deservesc utilajele
de constructii, acestea fiind incluse in pretul de deviz pe ora de functionare a utilajelor.

15. Utilaje de constructii montaj


Consumurile de ore-utilaj cuprinse in prezentele norme de deviz, reprezinta numai timpii de
functionare efectiva a utilajelor pentru executarea unei unitati de lucrare.
Timpii auxiliari inerenti, pentru alimentare, pornire, oprire, schimbari de directie, mici reparatii
executate pe loc si de intreruperi normale cauzate de tehnologia executarii lucrarilor etc., nu sunt cuprinsi
in normele de deviz, fiind luati in calculul pretului de deviz pe ora de functionare.

P 110 – B – I V1
Priza de pamant tip I pentru LEA 110 kV pe stalpii de beton
Cod document: I-120.99.015-F0-002 Serie de modificare Pag. 13

DOMENIUL DE APLICARE : Zone cu circulatie redusa sau zone cu circulatie


frecventa in afara localitatilor

Cod Denumirea resurselor UM Cantitate

m 42.96
Platbanda OL 37 40 x 4 zincata la cald
kg 54.13

Surub cap hexagonal filetat pana sub cap M 20 x 30 gr. 5.6 zincat la buc 2
cald kg 0.292
buc 2
Saiba Grower M 20 zincata la cald
kg 0.025
Surub cap hexagonal cu piulita sI saiba zincate gr. 5.6 M 12 x 40 P + buc 10
S kg 0.715
TSA02 Sapatura manuala de pamant mc 14.1768
TSD18 Umplutura compactata la santuri mc 14.1768

P 110 – B – II V1
Priza de pamant tip II pentru LEA 110 kV pe stalpii de beton
Cod document: I-120.99.015-F0-002 Serie de modificare Pag. 14

DOMENIUL DE APLICARE : Zone cu circulatie frecventa in localitati, in incinta unitatilor


industriale, agricole, terenuri de plaje, campinguri cu rezistiviatatea
maxima a solului 230 Ω m

Cod Denumirea resurselor UM Cantitate

m 52.3
Platbanda OL 37 40 x 4 zincata la cald
kg 65.7

Surub cap hexagonal filetat pana sub cap M 20 x 30 gr. 5.6 zincat la buc 2
cald kg 0.292
buc 2
Saiba Grower M 20 zincata la cald
kg 0.025
Surub cap hexagonal cu piulita sI saiba zincate gr. 5.6 M 12 x 40 P + buc 14
S kg 1.001
TSA02 Sapatura manuala de pamant mc 17.259
TSD18 Umplutura compactata la santuri mc 17.259

P 110 – B – II V2
Priza de pamant tip II pentru LEA 110 kV pe stalpii de beton
Cod document: I-120.99.015-F0-002 Serie de modificare Pag. 15

DOMENIUL DE APLICARE : Zone cu circulatie frecventa in localitati, in incinta unitatilor


industriale, agricole, terenuri de plaje, campinguri cu rezistiviatatea
maxima a solului 235 Ω m

Cod Denumirea resurselor UM Cantitate

m 54.8
Platbanda OL 37 40 x 4 zincata la cald
kg 68.9

Surub cap hexagonal filetat pana sub cap M 20 x 30 gr. 5.6 zincat la buc 2
cald kg .0292
buc 2
Saiba Grower M 20 zincata la cald
kg 0.025
Surub cap hexagonal cu piulita sI saiba zincate gr. 5.6 M 12 x 40 P + buc 14
S kg 1.001
TSA02 Sapatura manuala de pamant mc 18.084
TSD18 Umplutura compactata la santuri mc 18.084

P 110 – B – II V3
Priza de pamant tip II pentru LEA 110 kV pe stalpii de beton
Cod document: I-120.99.015-F0-002 Serie de modificare Pag. 16

DOMENIUL DE APLICARE : Zone cu circulatie frecventa in localitati, in incinta unitatilor


industriale, agricole, terenuri de plaje, campinguri cu rezistiviatatea
maxima a solului 260 Ω m

Cod Denumirea resurselor UM Cantitate

m 62.3
Platbanda OL 37 40 x 4 zincata la cald
kg 78.3

Surub cap hexagonal filetat pana sub cap M 20 x 30 gr. 5.6 zincat la buc 2
cald kg .0292
buc 2
Saiba Grower M 20 zincata la cald
kg 0.025
Surub cap hexagonal cu piulita sI saiba zincate gr. 5.6 M 12 x 40 P + buc 14
S kg 1.001
TSA02 Sapatura manuala de pamant mc 20.559
TSD18 Umplutura compactata la santuri mc 20.559

P 110 MT-1 V1
Priza de pamant tip I pentru stalpii metalici turn de 110 kV
cu distanta exterioara a talpilor fundatiilor
egala sau mai mica cu 7 m, cu rezistivitatea
solului de 150 – 300 Ω m
Cod document: I-120.99.015-F0-002 Serie de modificare Pag. 17

DOMENIUL DE APLICARE : Zone cu circulatie frecventa din afara localitatilor, sau zone cu
circulatie redusa

Cod Denumirea resurselor UM Cantitate

m 44.4
Platbanda OL 37 40 x 4 zincata la cald
kg 55.77

Surub cap hexagonal cu piulita sI saiba zincate la cald gr. 5.6 M 12 x buc 2
40 P + S kg 0.143
buc 4
Surub cap hexagonal cu piulita gr. 5.6 zincata la cald M 12 x 40 P
kg 0.286
buc 4
Saiba Grower M 12 zincata la cald
kg 0.136
TSA02 Sapatura manuala de pamant mc 14.652
TSD18 Umplutura compactata la santuri mc 14.652

P 110 – 400 MT-1 V2


Priza de pamant tip I pentru stalpii metalici turn de 110 kV
cu distanta exterioara a talpilor fundatiilor
de 7 - 11 m, cu rezistivitatea
solului de 150 - 300 Ω m

DOMENIUL DE APLICARE : Zone cu circulatie frecventa din afara localitatilor, sau zone cu
circulatie redusa
Cod document: I-120.99.015-F0-002 Serie de modificare Pag. 18

Cod Denumirea resurselor UM Cantitate

m 52.2
Platbanda OL 37 40 x 4 zincata la cald
kg 60.6

Surub cap hexagonal cu piulita sI saiba zincate la cald gr. 5.6 M 12 x buc 2
40 P + S kg 0.143
buc 4
Surub cap hexagonal cu piulita gr. 5.6 zincata la cald M 12 x 40 P
kg 0.286
buc 4
Saiba Grower M 12 zincata la cald
kg 0.136
TSA02 Sapatura manuala de pamant mc 17.226
TSD18 Umplutura compactata la santuri mc 17.226

P 110 MT - II V1, V2
Priza de pamant tip II pentru stalpii metalici turn sau Y 110
kV , cu latura mica a bazei mai mica sau egala cu 3.5 m, pentru
rezistivitatea solului de:
360 Ω m pentru 110 kV

DOMENIUL DE APLICARE : Zone cu circulatie frecventa in localitati,in incinte industriale sau


agricole, terenuri de camping sau plaje
Cod document: I-120.99.015-F0-002 Serie de modificare Pag. 19

Cod Denumirea resurselor UM Cantitate

m 62
Platbanda OL 37 40 x 4 zincata la cald
kg 77.9

Surub cap hexagonal cu piulita sI saiba zincate la cald gr. 5.6 M 12 x buc 12
40 P + S kg 0.858
buc 8
Surub cap hexagonal cu piulita gr. 5.6 zincata la cald M 12 x 40 P
kg 0.578
buc 8
Saiba Grower M 12 zincata la cald
kg 0.272
TSA02 Sapatura manuala de pamant mc 20.460
TSD18 Umplutura compactata la santuri mc 20.460

P 110 MT - II V3, V4
Priza de pamant tip II pentru stalpii metalici turn sau Y 110
kV , cu latura mica a bazei mai mica sau egala cu 3.5 m, pentru
rezistivitatea solului de:
370 Ω m pentru 110 kV

DOMENIUL DE APLICARE : Zone cu circulatie frecventa in localitati,in incinte industriale sau


agricole, terenuri de camping sau plaje

Cod Denumirea resurselor UM Cantitate

Platbanda OL 37 40 x 4 zincata la cald m 65.6


Cod document: I-120.99.015-F0-002 Serie de modificare Pag. 20

kg 82.4

Surub cap hexagonal cu piulita sI saiba zincate la cald gr. 5.6 M 12 x buc 12
40 P + S kg 0.858
buc 8
Surub cap hexagonal cu piulita gr. 5.6 zincata la cald M 12 x 40 P
kg 0.578
buc 8
Saiba Grower M 12 zincata la cald
kg 0.272
TSA02 Sapatura manuala de pamant mc 21.648
TSD18 Umplutura compactata la santuri mc 21.648

P 110 MT - II V5, V6, V7


Priza de pamant tip II pentru stalpii metalici turn sau Y 110
kV , cu latura mica a bazei mai mica sau egala cu 3.5 m, pentru
rezistivitatea solului de:
380 Ω m pentru 110 kV

DOMENIUL DE APLICARE : Zone cu circulatie frecventa in localitati,in incinte industriale sau


agricole, terenuri de camping sau plaje

Cod Denumirea resurselor UM Cantitate

m 68
Platbanda OL 37 40 x 4 zincata la cald
kg 85.4

Surub cap hexagonal cu piulita sI saiba zincate la cald gr. 5.6 M 12 x buc 12
40 P + S kg 0.858
Cod document: I-120.99.015-F0-002 Serie de modificare Pag. 21

buc 8
Surub cap hexagonal cu piulita gr. 5.6 zincata la cald M 12 x 40 P
kg 0.578
Saiba Grower M 12 zincata la cald buc 8
kg 0.272
TSA02 Sapatura manuala de pamant mc 22.440
TSD18 Umplutura compactata la santuri mc 22.440

P 110 MT - II V8, V9, V10


Priza de pamant tip II pentru stalpii metalici turn sau Y 110
kV , cu latura mica a bazei mai mica sau egala cu 3.5 m, pentru
rezistivitatea solului de:
400 Ω m pentru 110 kV

DOMENIUL DE APLICARE : Zone cu circulatie frecventa in localitati,in incinte industriale sau


agricole, terenuri de camping sau plaje

Cod Denumirea resurselor UM Cantitate

m 70.4
Platbanda OL 37 40 x 4 zincata la cald
kg 88.5

Surub cap hexagonal cu piulita sI saiba zincate la cald gr. 5.6 M 12 x buc 12
40 P + S kg 0.858
buc 8
Surub cap hexagonal cu piulita gr. 5.6 zincata la cald M 12 x 40 P
kg 0.578
Cod document: I-120.99.015-F0-002 Serie de modificare Pag. 22

buc 8
Saiba Grower M 12 zincata la cald
kg 0.272
TSA02 Sapatura manuala de pamant mc 23.232
TSD18 Umplutura compactata la santuri mc 23.232

P 110 MT - II V11, V12, V13


Priza de pamant tip II pentru stalpii metalici turn sau Y 110
kV , cu latura mica a bazei mai mica sau egala cu 3.5 m, pentru
rezistivitatea solului de:
410 Ω m pentru 110 kV

DOMENIUL DE APLICARE : Zone cu circulatie frecventa in localitati,in incinte industriale sau


agricole, terenuri de camping sau plaje

Cod Denumirea resurselor UM Cantitate

m 72.8
Platbanda OL 37 40 x 4 zincata la cald
kg 91.5

Surub cap hexagonal cu piulita sI saiba zincate la cald gr. 5.6 M 12 x buc 12
40 P + S kg 0.858
buc 8
Surub cap hexagonal cu piulita gr. 5.6 zincata la cald M 12 x 40 P
kg 0.578
buc 8
Saiba Grower M 12 zincata la cald
kg 0.272
Cod document: I-120.99.015-F0-002 Serie de modificare Pag. 23

TSA02 Sapatura manuala de pamant mc 24.024


TSD18 Umplutura compactata la santuri mc 24.024

P 110 MT - II V14, V15


Priza de pamant tip II pentru stalpii metalici turn sau Y 110
kV , cu latura mica a bazei mai mica sau egala cu 3.5 m, pentru
rezistivitatea solului de:
430 Ω m pentru 110 kV

DOMENIUL DE APLICARE : Zone cu circulatie frecventa in localitati,in incinte industriale sau


agricole, terenuri de camping sau plaje

Cod Denumirea resurselor UM Cantitate

m 77
Platbanda OL 37 40 x 4 zincata la cald
kg 96.8

Surub cap hexagonal cu piulita sI saiba zincate la cald gr. 5.6 M 12 x buc 12
40 P + S kg 0.858
buc 8
Surub cap hexagonal cu piulita gr. 5.6 zincata la cald M 12 x 40 P
kg 0.578
buc 8
Saiba Grower M 12 zincata la cald
kg 0.272
TSA02 Sapatura manuala de pamant mc 25.410
TSD18 Umplutura compactata la santuri mc 25.410
Cod document: I-120.99.015-F0-002 Serie de modificare Pag. 24

P 110 MT - III V1, V2


Priza de pamant tip III pentru stalpii metalici turn sau Y
110 kV , cu latura mica a bazei intre 3.5 m sI 6.7 m,
pentru rezistivitatea solului de:
410 Ω m pentru 110 kV

DOMENIUL DE APLICARE : Zone cu circulatie frecventa in localitati,in incinte industriale sau


agricole, terenuri de camping sau plaje

Cod Denumirea resurselor UM Cantitate

m 143.6
Platbanda OL 37 40 x 4 zincata la cald
kg 180.4

Surub cap hexagonal cu piulita sI saiba zincate la cald gr. 5.6 M 12 x buc 40
40 P + S kg 2.86
buc 8
Surub cap hexagonal cu piulita gr. 5.6 zincata la cald M 12 x 40 P
kg 0.572
buc 8
Saiba Grower M 12 zincata la cald
kg 0.272
TSA02 Sapatura manuala de pamant mc 47.388
TSD18 Umplutura compactata la santuri mc 47.388
Cod document: I-120.99.015-F0-002 Serie de modificare Pag. 25

P 110 MT - III V3, V4


Priza de pamant tip III pentru stalpii metalici turn sau Y
110 kV , cu latura mica a bazei intre 3.5 m sI 6.7 m,
pentru rezistivitatea solului de:
280 Ω m pentru 110 kV

DOMENIUL DE APLICARE : Zone cu circulatie frecventa in localitati,in incinte industriale sau


agricole, terenuri de camping sau plaje

Cod Denumirea resurselor UM Cantitate

m 144.4
Platbanda OL 37 40 x 4 zincata la cald
kg 181.4

Surub cap hexagonal cu piulita sI saiba zincate la cald gr. 5.6 M 12 x buc 40
40 P + S kg 2.86
buc 8
Surub cap hexagonal cu piulita gr. 5.6 zincata la cald M 12 x 40 P
kg 0.572
buc 8
Saiba Grower M 12 zincata la cald
kg 0.272
TSA02 Sapatura manuala de pamant mc 47.652
TSD18 Umplutura compactata la santuri mc 47.652
Cod document: I-120.99.015-F0-002 Serie de modificare Pag. 26

P 110 MT - III V5, V6, V7,V8


Priza de pamant tip III pentru stalpii metalici turn sau Y
110 kV , cu latura mica a bazei intre 3.5 m sI 6.7 m,
pentru rezistivitatea solului de:
Ω m pentru 110 kV

DOMENIUL DE APLICARE : Zone cu circulatie frecventa in localitati,in incinte industriale sau


agricole, terenuri de camping sau plaje

Cod Denumirea resurselor UM Cantitate

m 146
Platbanda OL 37 40 x 4 zincata la cald
kg 183.4

Surub cap hexagonal cu piulita sI saiba zincate la cald gr. 5.6 M 12 x buc 40
40 P + S kg 2.86
buc 8
Surub cap hexagonal cu piulita gr. 5.6 zincata la cald M 12 x 40 P
kg 0.572
buc 8
Saiba Grower M 12 zincata la cald
kg 0.272
TSA02 Sapatura manuala de pamant mc 48.180
TSD18 Umplutura compactata la santuri mc 48.180
Cod document: I-120.99.015-F0-002 Serie de modificare Pag. 27

P 110 MT - III V9, V10


Priza de pamant tip III pentru stalpii metalici turn sau Y
110 kV , cu latura mica a bazei intre 3.5 m sI 6.7 m,
pentru rezistivitatea solului de:
435 Ω m pentru 110 kV

DOMENIUL DE APLICARE : Zone cu circulatie frecventa in localitati,in incinte industriale sau


agricole, terenuri de camping sau plaje

Cod Denumirea resurselor UM Cantitate

m 146.8
Platbanda OL 37 40 x 4 zincata la cald
kg 184.4

Surub cap hexagonal cu piulita sI saiba zincate la cald gr. 5.6 M 12 x buc 40
40 P + S kg 2.86
buc 8
Surub cap hexagonal cu piulita gr. 5.6 zincata la cald M 12 x 40 P
kg 0.572
buc 8
Saiba Grower M 12 zincata la cald
kg 0.272
TSA02 Sapatura manuala de pamant mc 48.444
TSD18 Umplutura compactata la santuri mc 48.444

P 110 MT - III V11, V12, V13, V14


Cod document: I-120.99.015-F0-002 Serie de modificare Pag. 28

Priza de pamant tip III pentru stalpii metalici turn sau Y


110 kV , cu latura mica a bazei intre 3.5 m sI 6.7 m,
pentru rezistivitatea solului de:
443 Ω m pentru 110 kV

DOMENIUL DE APLICARE : Zone cu circulatie frecventa in localitati,in incinte industriale sau


agricole, terenuri de camping sau plaje

Cod Denumirea resurselor UM Cantitate

m 148
Platbanda OL 37 40 x 4 zincata la cald
kg 186

Surub cap hexagonal cu piulita sI saiba zincate la cald gr. 5.6 M 12 x buc 40
40 P + S kg 2.86
buc 8
Surub cap hexagonal cu piulita gr. 5.6 zincata la cald M 12 x 40 P
kg 0.572
buc 8
Saiba Grower M 12 zincata la cald
kg 0.272
TSA02 Sapatura manuala de pamant mc 48.840
TSD18 Umplutura compactata la santuri mc 48.840

P 110 MT - III V15, V16, V17, V18, V19


Cod document: I-120.99.015-F0-002 Serie de modificare Pag. 29

Priza de pamant tip III pentru stalpii metalici turn sau Y


110 kV , cu latura mica a bazei intre 3.5 m sI 6.7 m,
pentru rezistivitatea solului de:
458 Ω m pentru 110 kV

DOMENIUL DE APLICARE : Zone cu circulatie frecventa in localitati,in incinte industriale sau


agricole, terenuri de camping sau plaje

Cod Denumirea resurselor UM Cantitate

m 150
Platbanda OL 37 40 x 4 zincata la cald
kg 188.4

Surub cap hexagonal cu piulita sI saiba zincate la cald gr. 5.6 M 12 x buc 40
40 P + S kg 2.86
buc 8
Surub cap hexagonal cu piulita gr. 5.6 zincata la cald M 12 x 40 P
kg 0.572
buc 8
Saiba Grower M 12 zincata la cald
kg 0.272
TSA02 Sapatura manuala de pamant mc 49.500
TSD18 Umplutura compactata la santuri mc 49.500

P 110 MT - III V22, V23, V24, V25, V26


Cod document: I-120.99.015-F0-002 Serie de modificare Pag. 30

Priza de pamant tip III pentru stalpii metalici turn sau Y


110 kV , cu latura mica a bazei intre 3.5 m sI 6.7 m,
pentru rezistivitatea solului de:
477 Ω m pentru 110 kV

DOMENIUL DE APLICARE : Zone cu circulatie frecventa in localitati,in incinte industriale sau


agricole, terenuri de camping sau plaje

Cod Denumirea resurselor UM Cantitate

m 152.4
Platbanda OL 37 40 x 4 zincata la cald
kg 191.4

Surub cap hexagonal cu piulita sI saiba zincate la cald gr. 5.6 M 12 x buc 40
40 P + S kg 2.86
buc 8
Surub cap hexagonal cu piulita gr. 5.6 zincata la cald M 12 x 40 P
kg 0.572
buc 8
Saiba Grower M 12 zincata la cald
kg 0.272
TSA02 Sapatura manuala de pamant mc 50.292
TSD18 Umplutura compactata la santuri mc 50.292

P 110 MT - III V27, V28, V29, V30, V31, V32


Cod document: I-120.99.015-F0-002 Serie de modificare Pag. 31

Priza de pamant tip III pentru stalpii metalici turn sau Y


110 kV , cu latura mica a bazei intre 3.5 m sI 6.7 m,
pentru rezistivitatea solului de:
488 Ω m pentru 110 kV

DOMENIUL DE APLICARE : Zone cu circulatie frecventa in localitati,in incinte industriale sau


agricole, terenuri de camping sau plaje

Cod Denumirea resurselor UM Cantitate

m 155.6
Platbanda OL 37 40 x 4 zincata la cald
kg 195.5

Surub cap hexagonal cu piulita sI saiba zincate la cald gr. 5.6 M 12 x buc 40
40 P + S kg 2.86
buc 8
Surub cap hexagonal cu piulita gr. 5.6 zincata la cald M 12 x 40 P
kg 0.572
buc 8
Saiba Grower M 12 zincata la cald
kg 0.272
TSA02 Sapatura manuala de pamant mc 51.348
TSD18 Umplutura compactata la santuri mc 51.348

P 110 MT - IV V1
Cod document: I-120.99.015-F0-002 Serie de modificare Pag. 32

Priza de pamant tip IV pentru stalpii metalici turn sau Y


110 kV , cu latura mica a bazei mai mare de 6.7 m,
pentru rezistivitatea solului de:
575 Ω m pentru 110 kV

DOMENIUL DE APLICARE : Zone cu circulatie frecventa in localitati,in incinte industriale sau


agricole, terenuri de camping sau plaje

Cod Denumirea resurselor UM Cantitate

m 225
Platbanda OL 37 40 x 4 zincata la cald
kg 282.6

Surub cap hexagonal cu piulita sI saiba zincate la cald gr. 5.6 M 12 x buc 56
40 P + S kg 4.004
buc 8
Surub cap hexagonal cu piulita gr. 5.6 zincata la cald M 12 x 40 P
kg 0.572
buc 8
Saiba Grower M 12 zincata la cald
kg 0.272
TSA02 Sapatura manuala de pamant mc 74.250
TSD18 Umplutura compactata la santuri mc 74.250