Sunteți pe pagina 1din 1

Acolo...

de Ştefan Octavian Iosif

Tu, singuratică şi-albastră ,


Ră tă citoare-n infinit,
La ce mă chemi necontenit
Acolo-n colţul de fereastră ,
Să te ador înmă rmurit?...
Ş i spune-mi ce-nrudită vrajă
Ş i ce îndepă rtat mister
Mă face pururi să te cer
Deasupra capului de strajă ,
Stea singuratică pe cer?...