Sunteți pe pagina 1din 2

6/11/2021

ONG. Sponsorizare. Incasare dividende

 valabil la 08 Dec 2015

Intrebare: Un ONG doreste sa infiinteze o societate cu raspundere limitata in scopul de a separa


activitatile respectiv activitatea economica sa se desfasoare prin SRL iar activitatea nepatrimoniala
sa ramana pe ONG.

1. Pot exista relatii comerciale intre cele doua entitati afiliate - ONG si SRL?

2. Daca ONG este initiatorul unei conferinte, manifestari, cursuri etc. poate sa fie SRL organizatorul?

3. SRL poate sponsoriza ONG-ul?


4. ONG-ul poate incasa dividende de la SRL?


5. Se aplica problematica dosarului preturilor de transfer in cazul acestor doua entitati afiliate?

Raspuns: 1. Potrivit art. 47 din Ordonanta nr. 26/2000, cu modificarile si completarile ulterioare,
asociatiile, fundatiile si federatiile pot infiinta societati comerciale. Dividendele obtinute de asociatii,
fundatii si federatii din activitatile acestor societati comerciale, daca nu se reinvestesc in aceleasi
societati comerciale, se folosesc in mod obligatoriu pentru realizarea scopului asociatiei, fundatiei sau
federatiei.
Nu exista o restrictie cu privire la derularea unor relatii intre asociatie si societate.

2 si 5. In cazul derularii unor tranzactii intre parti afiliate se au in vedere prevederile art. 11 din Codul
fiscal
In cadrul unei tranzactii intre persoane romane afiliate, autoritatile fiscale pot ajusta suma venitului
sau a cheltuielii oricareia dintre persoane, dupa cum este necesar, pentru a reflecta pretul de piata al
bunurilor sau al serviciilor furnizate in cadrul tranzactiei.
Pretul tranzactiilor intre aceste persoane afiliate sunt considerate preturi de transfer.

La stabilirea pretului de piata al tranzactiilor intre persoane afiliate se foloseste cea mai adecvata
dintre urmatoarele metode:
a) metoda compararii preturilor, prin care pretul de piata se stabileste pe baza preturilor platite altor
persoane care vand bunuri sau servicii comparabile catre persoane independente;
b) metoda cost-plus, prin care pretul de piata se stabileste pe baza costurilor bunului sau serviciului
asigurat prin tranzactie, majorat cu marja de profit corespunzatoare;
c) metoda pretului de revanzare, prin care pretul de piata se stabileste pe baza pretului de revanzare
al bunului sau serviciului vandut unei persoane independente, diminuat cu cheltuiala cu vanzarea,

1/2
6/11/2021

alte cheltuieli ale contribuabilului si o marja de profit;


d) orice alta metoda recunoscuta in liniile directoare privind preturile de transfer emise de
Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica.

3. Potrivit art. 6 din Legea 32/1994, republicata cu modificarile si completarile ulterioare facilitatile
prevazute in prezenta lege nu se acorda in cazul:
a) sponsorizarii reciproce intre persoane fizice sau juridice;
b) sponsorizarii efectuate de catre rude ori afini pana la gradul al patrulea inclusiv;
c) sponsorizarii unei persoane juridice fara scop lucrativ de catre o alta persoana juridica care
conduce sau controleaza direct persoana juridica sponsorizata.

4. Veniturile din dividendele incasate de asociatie sunt venituri neimpozabile. Acestea sunt utilizate in
scopul realizarii activitatii fara scop patrimonial.

Raspuns extras din portalcontabilitate.ro

2/2