Sunteți pe pagina 1din 1

CONCURS INTERJUDEȚEAN

„CARAVANA CUVINTELOR”
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ
Barem de corectare
CLASA PREGĂTITOARE
Se acordă 10 puncte din oficiu.
SUBIECTUL I - 20 PUNCTE
Se scrie initiala fiecărui cuvânt care denumește animalul domestic din
imagine!
Punctaj - 4 puncte pentru fiecare literă;
Răspuns corect- P, M/C, V, O, G

SUBIECTUL al II-lea - 24 PUNCTE


Punctaj -3 puncte pentru fiecare imagine unită corespunzător cu numărul
de silabe;

SUBIECTUL al III-lea 16 PUNCTE


1-F
2-A
3-F
4-A
Punctaj- 4puncte pentru fiecare răspuns corect

SUBIECTUL al IV-lea 15 PUNCTE

Răspuns corect: Voicu are un avion mare.


Voicu are un mare avion.
Punctaj- 15 puncte pentru propoziția ordonată corect.

SUBIECTUL al V-lea 15 PUNCTE


Răspuns corect: Onu ia nuiaua. / 3cuvinte
Maria are mere mari. / 4cuvinte
Nenea Nae ia un ou. / 5 cuvinte
Punctaj – 5 puncte pentru fiecare răspuns corect