Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DIDACTIC DE ACTIVITATE INTEGRATĂ

Grupa: mijlocie
Domenii experienţiale:om şi societate/ știință
Mijloc de realizare: activitate integrată(educaţie pentru societate/cunoașterea mediului)
Tema: ,,Corpul omenesc,obiecte de igienă personală și diferențe de gen ”
Subiectul ludic:,,Aşază-mă la locul meu.”
Activitatea de învățare:joc-exerciţiu
Tipul activităţii: consolidarea priceperilor şi deprinderilor

Scop:
Dezvoltarea capacităţii de cunoaştere şi înţelegere a corpului uman, stimularea
curiozităţii pentru investigarea acestuia.

Obiective operaţionale:
*cognitive:
-să recunoască organele de simţ şi funcţiile acestora;
-să recunoască obiectele de igienă personală şi modul lor de întrebuinţare;
-să răspundă la ghicitori ;
-să recunoască deosebirile dintre fetițe și băieți, pe baza imaginilor;
-să recunoască obiectele de îmbrăcăminte și încălțăminte ale fetițelor, respectiv băieților.

*afective:
-să-şi exprime ataşamentul sau respingerea faţă de comportamentul personajului implicat
în acţiune;
-să conștientizeze unicitatea și diversitatea umană.

*psihomotorii:
-să reconstituie schema facială;
-să-şi coordoneze mişcările oculomotorii în scopul rezolvării sarcinilor individuale și de
grup.

1
Activități pe arii de stimulare:
-să reconstituie figurile copiilor de diferite rase;
-să recunoască materialele din care sunt făcute rochiile păpușii;
-săcoloreze obiectele de igienă personală;
-să „îmbrace”adecvat fetița/băiețelul.
ŞTIINŢĂ :
„Reconstituie figurile copiilor, după rasa fiecăruia.”
„Recunoaște materialul.”
ARTĂ:
,,Colorează obiectele de igienă personală.”
„Mărgele pentru păpușă”
JOC DE ROL :
,,Îmbracă păpuşa.”

Strategii didactice:
Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, problematizarea.
Mijloace didactice:
-material demonstrativ:planşă reprezentând figura umană, jetoane cu organele de simţ
şi cu obiectele de igienă personală; jetoane cu imagini de fetițe și băieți, creioane;
-material distributiv:fişe, planșe cu obiecte de îmbrăcăminte și încălțăminte.

Forme de organizare: frontal, individual, pe grupuri.

Bibliografie:

,,Curriculum pentru învăţământ preşcolar”, MECT-2008;


,,Proiectarea didactică în învăţământul preşcolar”, Editura Activ, Bacău, 2003.
„Secrete metodice în didactica preșcolară”, Editura Casei Corpului Didactic Bacău, 2008

2
Evenimente Evaluare
didactice Conţinutul ştiinţific al activităţii Instrumente Indicatori
Strategii
didactice
1.Captarea Copiii grupei mijlocii primesc o
atenţiei scrisoare de la un băietel pe nume Dănuţ,
care este foarte speriat deoarece a avut un
vis urât; în vis organele de simţ(ochii, nasul,
gura, urechile)doresc să-l părăsească din
cauza lipsei sale de respect faţă de -citirea scrisorii
acestea.El nu se îngrijeşte,iar urmarea ar de
putea fi tragică: să rămână fără acestea, către
transformându-se astfel într-o caricatură. educatoare
„Dragi copii,/ Astă noapte am avut /
Un vis cam neplăcut./ Mi s-a întâmplat/ Să
fiu amenințat/ De ochi, de nas, de gură,/
Chiar și de urechi:„De nu te îngrijești,/ Rău
ai s-o pățești.”/ Și-n vis acestea toate/ În
lume au plecat/ Lăsându-mă..../ C-un cerc în
loc de cap./ Din suflet, dragi copii,/ Să m-
ajutați, vă rog/ Organele de simț/ Să le așez
la loc.”
2.Anunţarea Educatoarea primeşte acordul copiilor de
temei şi a a-i da lui Dănuţ o ultimă şansă.Aceştia
obiectivelor doresc să-l ajute să-şi găsească organele de -conversaţia
simţ.
Educatoarea le propune jocul cu
tema:,,Aşază-mă la locul meu.”
3.Reactulaiza- Copiii răspund la ghicitori despre organele -conversația -evaluare
rea de simț și obiectele de igienă persnală. orală
cunoștințelor

3. 4.Desfăşurarea Copiii intuiesc materialul demonstrativ: -explicaţia


activităţii acesta este reprezentat de capul lui Dănuţ Identificarea
a caruia îi lipsesc organele de simţ: ochii, organelor de
nasul, gura, urechile, chiar şi sprâncenele. -demonstraţia simţ care
Ei vor sorta jetoanele care se potrivesc -evaluare lipsesc de pe
figurii umane şi vor reface schema facială, orală figura lui
aşezând fiecare element din această Dănuţ
,,mulţime” la locul potrivit. -exerciţiul
Refacerea
schemei
Recunosc imaginile obiectelor de igienă faciale
personală prin intuirea jetoanelor aflate le -conversaţia Apreciere
dispoziţie. verbală
Copiii rezolvă individual următoarea fişă: Recuoaşterea
5.Obţinerea ,,Încecuieşte obiectele de igienă personală. -exerciţiul -evaluare obiectelor de
performanţe- Taie cu o linie celelalte obiecte.” continuă igienă
lor
Copiii lucrează pe ariile de stimulare,
amenajate în prealabil, având la dispoziție
3
materialele necesare: Reconstituirea
ŞTIINŢĂ : figurilor
„Reconstituie figurile copiilor, după rasa -exercițiul -evaluare copiilor
fiecăruia.” continuă aparținând
„Recunoaște materialul.” diferitelor
rase
ARTĂ: Recunoașterea
,,Colorează obiectele de igienă personală.” materialelor
„Mărgele pentru păpușă” specifice
obiectlor de
JOC DE ROL : îmbrăcăminte
,,Îmbracă păpuşa.” Recunoașterea
Din păcate, Dănuț nu-și cunoaște prea bine obiectelor de
colegii de la grădiniță. El le cere ajutorul -evaluare igienă
celor mici. Aceștia o fac cu bucurie: continuă personală
sortează jetoanele cu fetițe și băieți, -exerciții Înșirarea
așezăndu-le la măsuța potrivită, după care mărgelelor,
caracterizează fiecare copil din imagine(de prin alternarea
ex: fetița este brunetă cu ochi verzi, are o a două culori
rochie roșie; băiețelul este roșcat cu ochi
albaștri și poartă pantaloni scurți și cămașă Caracterizarea
maro etc.). personajelor
În cele din urmă, copiii vor încercui (fetițe și
obiectele de îmbrăcăminte și încălțăminte băieți)
specifice fetițelor, respectiv băieților.

6.Asigurarea Educatoarea le cere copiilor să-și exprime -conversația -evaluare -exprimarea


feed-back-ului opinii în legătură cu atitudinea lui Dănuț orală unor opinii și
față de curățenie, dar și față de colegii de la argumentarea
grădiniță. lor
7.Evaluarea Educatoarea va face aprecieri asupra Aprecierea
performanțe- modului în care copiii au participat la rezultatelor
lor activitate. prin
recompense

S-ar putea să vă placă și