Sunteți pe pagina 1din 1

Pastelul. Adjectivul.

Pronumele
clasa a VI-a

Citește cu atenție textul de mai jos pentru a putea răspunde cerințelor următoare.

În pragul scărilor rămas-am si nu-mi mai recunosc Și blând s-abate-un vânt, trezit e umbrarul tot și-n dulce larmă
grădina. Se clatină crengile, iar umbra se clatină și ea, se sfarmă,
E noapte, -o noapte viorie, de parc-ar fi trecut lumina Și-n luminiș de drum scăpată pe unde aiurit s-abate
Prin ochii cei mai duși de visuri, prin inima cea mai Nu mai cunoști de-s flori de umbră sau dacă-s flori adevărate.
blajină,
E-o dulce noapte alungată dintr-un serai, de vreo cadână.
Mi-i dor, o, noapte fermecată, de nu știu ce mi-i dor.. pe-
aproape
Un pas nu îndrăznesc, de teamă să nu rup farmecul uimirii, Parc-au trecut un pas, o șoaptă, ușor ca zgomotul pe ape
Se frânge umbra-nduioșată, pe-alocuri, unde trandafirii De vâsle-ntârziate-n neguri prin depărtări, ori ca fiorul
S-aprind prin crengi; iar nalba toată și micșunelele-bătute Bătăilor pripit de aripi ce-și lasă pe adâncuri zborul.
Par lacrimi mari de nestimată pe-un tort de catifea cusute.
(Dimitrie Anghel, Farmec de noapte)

1. Scrie un enunț în care precizezi tema poeziei, selectând din text două secvențe potrivite.
2. Precizează rima și măsura versurilor din prima strofă.
3. Transcrie, din text, un epitet, o personificare, o comparație și o imagine vizuală.
4. Care sunt emoțiile și sentimentele pe care le exprimă versurile de mai sus?
5. Explică, în 2-3 rânduri, semnificația secvenței: Și blând s-abate-un vânt, trezit e umbrarul tot și-n dulce
larmă / Se clatină crengile, iar umbra se clatină și ea, se sfarmă.
6. Transcrie, din prima strofă, un adjectiv propriu-zis, un adjectiv participial, un adjectiv la gradul
superlativ relativ de superioritate, un adjectiv cu 3 forme flexionare.
7. Analizează morfologic și sintactic adjectivele din ultimul vers al strofei a doua.
8. Construiește enunțuri în care să folosești adjectivul dulce conform cerințelor:
a) cu funcția sintactică de nume predicativ
b) la gradul superlativ absolut de superioritate
c) la genul masculin, numărul plural
d) în cazul Ac
9. Într-un text de 8-10 rânduri, descrie tabloul naturii surprins în versurile poeziei Farmec de noapte de
Dimitrie Anghel.