Sunteți pe pagina 1din 1

Model de somație de plată

Către,
 
___________________

Cu domiciliul / sediul in _________________________________________

Subsemnatul(a) / Subscrisa _______________________________ cu domiciliul /sediul în


________________ str. ____________________ nr. ______, bl. _____, sc. _____, et. _____,
ap. _____, județ/ sector__________, CNP/CUI _________________, prin prezenta va
comunicam

SOMAȚIE
OFERTĂ REALĂ DE PLATĂ

ca la data de __________, ora _______ să vă prezentați la sediul Biroului Executorului


Judecătoresc ....in Constanța, str., , nr., jud. , tel., mail: executormihaiflorea@yahoo.com,
pentru a vă achita suma de ___________ lei, pe care o datorez cu titlul de
__________________ în temeiul
___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________.

Eventualele obiecțiuni privind oferta de plată le veți putea face în fața executorului
judecătoresc la data convocării sau prin acțiune în anularea ofertei reale.

Dată,                                                                                                     Semnătură,

________________                                                                              ________________

BIROULUI EXECUTORULUI JUDECĂTORESC ......

S-ar putea să vă placă și