Sunteți pe pagina 1din 2

ITEMI OBIECTIVI

ITEMI CU ALEGERE DUALA

Citeşte următoarele enunţuri. Încercuieşte litera A dacă le consideri adevărate şi litera F dacă le
consideri false.
A-F Tastatura este un dispozitiv de ieşire
A- F CD-ROM-ul este un dispozitiv optic de citire
A- F Memorarea informaţiei se poate face pe stick-uri USB

ITEMI CU ALEGERE MULTIPLĂ

Alege varianta corectă din cele propuse:


1. Dintre următoarele programe, nu este browser:
a) Opera
b)Mozilla Firefox
c)Windows Media Player
d)Internet Explorer.

2. Download înseamnă:
a) Copiere
b)Descărcare
c)Decupare
d)Ştergere.
3. Care dintre programele de mai jos este antivirus?
a) Kaspersky
b)Winamp
c)Internet Explorer
d)Yahoo Messenger.
4. O adresă de email creată pe Yahoo are forma:
a) yahoo@nume_utilizator
b) nume_utilizator@yahoo.com
c)nume_utilizator@gmail.com

ITEMI DE ASOCIERE/ TIP PERECHE

Realizează corespondenţa dintre cele două coloane scriind pe foaie perechile corecte.
a)Windows Vista 1)prelucrare imagini
b)Google 2)vizualizare video/audio
c)VLC 3)motor de căutare
d)Adobe Photoshop 4)prezentări
e)Microsoft Power Point 5)sistem de operare

ITEMI SEMIOBIECTIVI

ITEMI CU RĂSPUNS SCURT

Indică pentru spaţiile libere informaţia corectă:


a)Mai multe foi de calcul alcătuiesc un ...........
b)Aplicaţiile care lucrează cu foi de calcul se numesc editoare de...........
c)Unitatea de bază a foii de calcul este...........
ITEMI DE COMPLETARE

Completaţi spaţiile libere cu termenii corespunzători, pentru a da un sens corect propoziţiilor.


Tastatura trebuie să fie................., pentru a asigura un acces mai uşor la................Tastele se
lovesc .............. iar în restul timpului degetele trebuie ţinute ..................Dacă lucraţi foarte mult cu
tastatura, luaţi ................ dese şi executaţi ................. de gimnastică a ..................... şi a mâinii.

ÎNTREBĂRI STRUCTURATE

Citeşte cu atenţie textul următor:


Calculatorul este alcătuit din două componente: hardware, adică echipamentele fizice(partea
materială) şi software, adică programele şi datele(partea logică). Componenta hardware prelucrează
automat informaţia şi asigură comunicarea între om şi calculator. Componenta software asigură
conducerea şi controlul procesului de prelucrare şi efectuarea unor lucrări curente.
Răspunde la următoarele întrebări pe baza textului lecturat:
a)daţi exemplu de două componente hardware şi precizaţi la ce foloseşte fiecare
b)daţi exemplu de două componente software şi precizaţi la ce foloseşte fiecare
c)ce componente ale calculatorului asigură funcţia de memorare
d)ce este un program de calculator, ce rol are, din ce este alcătuit.

ITEMI SUBIECTIVI

ESEU STRUCTURAT
Scrieţi un eseu de 1- 2 pagini în care să descrieţi evoluţia sistemelor de operare. Se va avea
în vedere:
Primele sisteme de operare apărute
Firmele producătoare
Evoluţia unui sistem de operare(versiuni)
ESEU LIBER
Redactează, în maximum două pagini, un text având caracter informatic cu titlul „Motoare de
căutare a informaţiei”.
Notă: se punctează utilizarea limbajului informatic adecvat, respectarea succesiunii
cronologice/logice a evenimentelor şi încadrarea textului în limita de spaţiu precizată.

REZOLVAREA DE SITUAŢII PROBLEMĂ

1. Se dă şirul de cuvinte: client, reţea, server, informaţii, motor de căutare. Stabiliţi ordinea
logică a cuvintelor din şir şi motivaţi alegerea prin precizarea legăturilor dintre elemente.
2. Se consideră următoarea situaţie problematică: un elev caută un site cu referate utilizând
motorul de căutare AltaVista, dar nu reuşeşte să-l găsească. Ce îi indicaţi? De ce?

S-ar putea să vă placă și