Sunteți pe pagina 1din 6

ÎNVĂŢĂTOR 

:
CLASA: a – IV– a
OBIECTUL: EDUCAŢIE FIZICĂ
SUBIECTUL:
Dezvoltarea vitezei de reacţie şi execuţie în acţiuni motrice complexe:
Jocul „Prinde-mi umbra”, Jocul „Cursa de urmărire”;
Alergarea de rezistenţă- consolidarea pasului alergător de semifond: Jocul
„Conducătorul hotărăşte drumul”,Jocul „Alergare în triunghi”;
OBIECTIVE DE REFERINŢĂ:
- Influenţarea evoluţiei corecte şi armonioase a organismului şi dezvoltarea
calităţilor motrice de bază;
- Dezvoltarea deprinderilor motrice de bază, aplicativ-utilitare şi sportiv -
elementare.
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
- Să execute cu rapiditate crescută acţiunile comandate sau necesare la
semnale vizuale, auditive, tactile;
- Să-şi perfecţioneze calităţile şi deprinderile motrice de bază (viteza) în
vederea aplicării în activităţi motrice
- Să manifeste corectitudine în desfăşurarea întrecerilor, în relaţiile cu
partenerii şi cu adversarii
METODE ŞI PROCEDEE: observaţia, conversaţia, explicaţia,
demonstraţia, exersarea, exerciţiul, jocul
MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT: cronometru, fluier, echipament
sportiv.
MODURI DE ORGANIZARE: frontal, pe echipe, individual.
DURATA: 50 minute
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII
Verigi Conţinut Formaţii Dozare Evaluare
1. Organizarea - alinierea clasei în linie pe un rând, Capacitatea
colectivului de - controlul ţinutei, de organizare
elevi - salutul, ☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻ 2 minute Capacitatea
2 minute - prezenţa, în linie pe un rând de executare
- anunţarea temelor a comenzilor

2. Pregătirea - întoarceri la stânga şi la dreapta În coloană câte unul 1/2 Capacitatea


organismului ☻ lungime de executare
pentru efort - variante de mers ☻ 1/2 a diferitelor
mersul piticului, mers pe vârfuri cu braţele sus, mers ☻ lungime tipuri de
ghemuit ☻ 1/2 mers
4 minute ☻ lungime Capacitatea
- variante de alergare ☻ 1/2 de executare
alergare uşoară ☻ lungime a diferitelor
alergare cu genunchii sus ☻ 1/2 tipuri de
alergare cu pendularea gambelor înapoi ☻ lungime alergare
- alcătuirea formaţiei de gimnastică 1/2 Capacitatea
lungime de formare a
coloanei de
gimnastică
3. Influenţarea Exerciţiul 1 În şah Capacitatea
selectivă a P.I. – stând uşor depărtat ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ de executare
aparatului T1 – aplecarea capului înainte ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ a exerciţiilor
locomotor T2 – revenire în stând ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ pentru
10 minute T3 – extensia capului diferite
T4 – revenire în stând 2 X 8 timpi segmente ale
T5 – aplecarea capului lateral stânga corpului
T6 – revenire Capacitatea
T7 – aplecarea capului lateral dreapta de
T8 – revenire coordonare a
Exerciţiul 2 mişcărilor
P.I. – stând uşor depărtat
T1 – ridicarea braţelor înainte Capacitatea
T2 – ridicarea braţelor sus de executare
T3 – coborârea braţelor cu mâini pe umeri a exerciţiilor-
T4 – ridicarea braţelor sus joc
T5 – coborârea braţelor lateral În şah
T6 – îndoirea braţelor cu mâini pe umeri ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ 2 X 8 timpi
T7 – revenire în stând uşor depărtat cu braţele lateral ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻
T8 – revenire în stând uşor depărtat ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻
Exerciţiul 3
P.I. – stând Capacitatea
T1 – pas lateral stânga cu ridicarea braţelor lateral de executare
T2 – ridicare pe vârfuri cu braţele sus a exerciţiilor
T3 – revenire în stând depărtat cu braţele lateral 2 X 8 timpi pentru
T4 – revenire în stând diferite
T5-8 – idem T1 – 4 dar spre dreapta segmente ale
Exerciţiul 4 corpului
P.I. – stând uşor depărtat cu mâini pe şolduri
T1 – aplecarea trunchiului lateral stânga
T2 – arcuire Capacitatea
T3 – aplecarea trunchiului lateral dreapta de
T4 – arcuire coordonare a
T5 – aplecarea trunchiului lateral stânga cu ridicarea mişcărilor
braţului drept sus 2 X 8 timpi
T6 – arcuire Capacitatea
T7 – aplecarea trunchiului lateral dreapta cu ridicarea de executare
braţului stâng sus a exerciţiilor-
T8 – arcuire joc

Exerciţiul 5
P.I. – stând uşor depărtat cu mâini pe şolduri În şah 2 X 8 timpi
T1 – răsucire trunchiului spre stânga ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻
T2 – arcuire ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻
T3 – răsucirea trunchiului spre dreapta ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻
T4 – arcuire
T5-8 – idem T1-4
Exerciţiul 6
P.I. – stând
T1 – săritură cu depărtarea laterală a picioarelor
T2 – revenire în stând prin săritură
T3 – săritură cu depărtarea picioarelor, stângul înainte
T4 – revenire în stând prin săritură În şah 2 X 8 timpi
T5 – săritură cu depărtarea laterală a picioarelor ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻
T6 – revenire în stând prin săritură ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻
T7 – săritură cu depărtarea picioarelor, dreptul înainte ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻
T8 – revenire în stând prin săritură

4. Dezvoltarea Viteza de reactie-executie cu dominanta viteza de reactie Capacitatea


vitezei de reacţie şi de organizare
execuţie în acţiuni -alergare usoara: la semnal sonor schimbare de directie, pe grupe
motrice complexe urmata de alergare de viteza pana la un nou semnal (4x6 m)
15 minute --cate doi fata in fata la 7-8m distanta , unul asezat celalalt se
deplaseaza spre el..La un moment dat cel de jos se ridica, se
intoarce si alearga evitand sa fie prins de celalalt;

Jocul „Prinde-mi umbra”. Se desfăşoară când este soare şi


poate forma fiecărui copil câte o umbră. Copiii sunt
împrăştiaţi pe teren, iar un copil ales de învăţător prinde Copiii sunt împrăştiaţi pe teren. 4X
umbra unuia dintre ei. Dacă reuşeşte să pună piciorul pe
umbra celui urmărit, rolurile se inversează, urmăritul ☻ ☻ Capacitatea
devenind urmăritor. Cel urmărit se poate feri de a fi prins, ☻☻☻ de respectare
micşorându-şi umbra ghemuindu-se. Se va urmări să nu ☻ a regulilor
fie prins mereu acelaşi copil. ☻ ☻ jocului
Jocul „Cursa de urmărire” Clasa este împărţită pe două Capacitatea
şiruri paralele la interval de 2 metri unul de celălalt. Prima de
echipă este a „urmăriţilor” , iar a doua a „prinzătorilor”. coordonare a
La 20 de m este trasată linia de sosire. Copiii din echipa mişcărilor
„urmăriţilor”vor fi aşezaţi în poziţia de start din picioare 2X
cu faţa la linia de sosire, iar cei din a doua echipă cu Capacitatea
spatele spre direcţia de deplasare în stând ghemuit. La Două şiruri de executare
semnalul conducătorului de joc, copiii din echipa ☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻ a jocului
„prinzătorilor” încearcă să îi prindă pe ceilalţi înainte de a
trece linia de sosire. Fiecare jucător prins va aduce echipei
un punct. Jocul se reia cu schimbarea rolurilor.Câştigă ☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻
echipa care a strâns cele mai multe puncte. Cei din echipa
„prinzătorilor” pot avea şi alte poziţii de plecare.
5. Alergarea de Jocul „Conducătorul hotărăşte drumul” Colectivul este Capacitatea
rezistenţă- împărţit în trei grupe. La fiecare grupă primul este numit de organizare
consolidarea conducător de joc şi conduce grupa ce va alerga prin pe grupe
pasului alergător curtea şcolii. După 40 de secunde sau 1 minut, grupele
de semifond trebuie să se găsească din nou la locul de plecare, Capacitatea
10 minute învăţătorul anunţând scurgerea timpului din 10 în 10 3 grupe 3X de respectare
secunde. Câştigă grupa care la sfârşitul timpului stabilit se a regulilor
găseşte aliniată la locul de plecare, fără însă să sosească jocului
mai devreme.
Jocul „Alergare în triunghi” Pe laturile unui triunghi, 2 grupe 3X
marcat vizibil la colţuri, se va alerga din latură în latură.
Pe o latură alergare în tempo uşor, pe cealaltă în tempo
susţinut, iar pe ultima mers liber pentru revenirea
organismului. Colectivul este împărţit în două grupe.
6. Revenirea În coloană câte unu vor executa o tură de alergare uşoară. În coloană 2L+2l
organismului după Elevii vor executa exerciţii de respiraţie din mers, mers cu În coloană 2L+2l
efort scuturarea braţelor şi a picioarelor, mers liniştit
2 minute
7.Aprecieri, Alinierea În linie pe un rând
indicaţii Aprecieri generale şi individuale asupra modului de În linie pe un rând
2 minute execuţie, salutul 2 min.

S-ar putea să vă placă și