Sunteți pe pagina 1din 21

Fraţii Jderi

------------
UCENICIA LUI IONUŢ

1.Despre hramul sfintei mănăstiri


Neamţu, la anul de la Hristos 1469, şi
despre o istorie a lui Nechifor Căliman,
starostele vânătorilor domneşi
-pregătirile pentru întâmpinarea lui
Stefan Vodă
-Nechifor Căliman povesteşti ţăranilor
întâmplări din viaţa sa din care aflăm
motivul venirii voievodului
-tot din povestirea starostelui aflăm
cum Ionuţ a ajuns la tatăl său
---------------------------------------------------------
-----------------------
2.Aici se arată un Voievod mare şi un Jder
mititel
-în faţa mulţimii se înfăţişază Vodă
-lui Nechifor Căliman i se face
dreptate
-Alexăndrel Vodă, coconul domnesc
primeşte ca slugă pe Ionuţ Păr-Negru
---------------------------------------------------------
-----------------------
3.Se vede cum de leagă o frăţie de cruce
şi se arată mai ales despre ce vorbesc
tinerii din toate timpurile
-Alexăndrel şi Ionuţ leaga fraţi de
cruce
-tânărul fiu de voievod îşi destăinuie
dragostea pentru Nasta, fata cheaghinei
Tudosia
---------------------------------------------------------
-----------------------
4.Se vădesc şi alte cusururi ale prietinului
nostru Ionuţ
-Ionuţ apară cu îndârjire jurământul
făcut cu Alexăndrel
-la un popas Ionuţ închină cam multe
pahare şi înfăţişază aproape toată
rănduiala de la herghelia domnească,
lucruri de care nici nu ar fi trebuit să
pomenească; este salvat de Nechifor
Căliman şi ajunge cu bune acasă
---------------------------------------------------------
-----------------------
5.În care se înfăţişază comisul Manole
Jder şi mai cu samă comisoaia Ilisafta
Jderoaia
-prezentarea comisoaiei şi a comisului
este lărgită printr-un dialog reprezentativ
-Jderul cel bătrân este îngrijorat de
lipsa nepoţilor
-aflăm că Vodă vine la Timiş să vadă
cum merg treburile comisului
---------------------------------------------------------
-----------------------
6.Se vede ce mai spune jupâneasa Ilisafta
şi cum se găteşte un ospăţ domnesc sub
straşina pădurii
-vizita lui Ştefan la grajdurile
domneşti
---------------------------------------------------------
-----------------------
7.Ciudată veste din Ţara Leşească
-în care aflăm ca gospodarul întălnit
de Ionuţ pe drum se numeşte Iosip de la
Nimirceni şi este în slujba lui Dămian Păr-
Negru
-aflăm de la Iosip cum Mihu Logofătul,
boier fugit din ţară încearcă să ridice pe
craiul leşesc împotriva lui Ştefan, şi
nereuşind la pus pe Gogolea zis şi Răţoi
să răpească harmsarul domnesc cel mai
de preţ, Catalan
---------------------------------------------------------
-----------------------
8.Umblând pe drumul Sucevii, Ionuţ îşi
află soarta de la o ţigancă prorociţă
-Ionuţ împreună cu vistiernicul Cristea
şi jupăneasa Candachia merg spre curtea
domnească
-pe drum o ţigancă îi prevede lui Ionuţ
întălnirea cu o jupâniţă mică de stat, care
îl aşteaptă
---------------------------------------------------------
-----------------------
9.În ce chip Jder cel mititel a ajuns la
dragostea lui
-Jder cel mititel este înfăţişat la curte,
şi pleacă împreună cu Alexăndrel la
Ionăşeni pentru a o vedea pe Nasta
-Alexăndrel îşi mărturiseşte dragostea
Nastei, însă ea îl preferă pe pe Ionuţ cu
care se şi întălneşte pe ascuns
---------------------------------------------------------
-----------------------
10.Visuri şi spaime ale jupâniţei Nasta
-Stefan primeşte neaşteptată veste de
la Mengli-Ghirai Han despre atacul lui
Mamac, ce sălăşluieşte dincolo de Volga
şi are de gând să atace Moldova
-Ionuţ reuşeşte să ajungă pe ascuns
la Nasta de la care află de un complot
împotriva lui Alexăndrel Vodă, ocazie cu
care primeşte noi dovezi de dragoste din
partea fetei
---------------------------------------------------------
-----------------------
11.Ionuţ Jder află o capcană gătită
stăpânului său
-după ce prinde o parte din cei care
mijlociseră ca veştile despre drumurile la
Ionăşeni să ajungă în Lehia, Ionuţ
reuşeşte să salveze pe coconul domnesc
plecând în miez de noapte spre tabăra lui
Vodă
-pe drumul de întoarcere sunt atacaţi
de lehi, dar se apără cu mare curaj
---------------------------------------------------------
-----------------------
12.Când au cercat la Timiş nişte
neguţători pricepuţi şi mai cu samă
îndrăzneţi
-trei neguţători de ceară, conduşi de
Grigorie Gogolea sub acoperirea unei
negustorii de ceară, încearcă să fure pe
Catalan, calul cel mai ce preţ al Domnului
-în încercarea de a ucide calul, Răţoi
cade prins, însă scapă nevătămat fiind
eliberat în schimbul vieţii coconului
---------------------------------------------------------
-----------------------
13.Despre ieşirea în pradă a tatarilor de
dincolo de Volga
-Mamac-Han atacă Lehia şi Moldova
-victoria este de partea moldovenilor
care, prin Simion şi Iunuţ Păr-Negru
reuşesc să prindă pe feciorul hanului
Emin Sidi Mamac
-Ştefan pedepseşte pe Ionuţ cu
îndepărtarea de la curte o vreme pentru
ispăşirea greşelilor
---------------------------------------------------------
-----------------------
14.Cele din urmă veşti despre răutăţile
prădalnicilor
-se află vestea răpirii jupânesei
Tudosia şi a Nastei care întristează şi mai
mult pe Jderul cel mititel
-tot mai multe persoane află de
dragostea lui Ionuţ pentru Nasta: Ilisafta,
Jder Bătrânul, Simion ,Candachia
---------------------------------------------------------
-----------------------
15.Pe neaşteptate, Ionuţ pune la cale cea
mai mare nebunie
-Iosip de Nimirceni povesteşte cum a
aflat despre soarta celor doua jupâniţe de
la Ionăşeni
-Ionuţ plănuieşte împreună cu
Gheorghe Tatarul cum să fugă de la Timiş
---------------------------------------------------------
-----------------------
16.Cum se pregătesc Jderii cei mai să-l
caute pe cel mititel
-se află despre fuga de la Timiş a lui
Ionuţ
-toţi cei patru fraţi împreună cu
Nechifor Căliman şi Manole Jder pornesc
cu cartă de la domnie în căutarea
fugarului
---------------------------------------------------------
-----------------------
17.Unde şi cum l-au găsit Jderii cei mari
pe cel mezin şi ce au făptuit cu toţii în
acel loc
-Ionuţ împreună cu Gheorghe Tatarul
reuşesc să se strecoare în tabăra lui
Suleiman-Beg sub înfăţişarea unor fraţi
turci
-alături de restul familiei cei doi atacă
haremul de la Ormanlî-Ghiol unde află
vestea morţii jupâniţei Nasta
-înainte de a se încheia atacul moare
Sofia greaca, o mai veche cunoştinţă a
Jderilor, şi nu mult după aceea îşi află
sfărşitul şi Suleiman-Beg răpus de
jungherul lui Gheorghe
-în final toţi se reîntorc cu bine la
rosturile lor
---------------------------------------------------------
-----------------------
IZVORUL ALB

1.Când a fost cutremurul cel mare


-cutremurul urmărit la curtea
domnească de la Suceava
-se arată şi fii lui Nechifor Căliman
---------------------------------------------------------
-----------------------
2.Aici se arată şi feciorii cei mari ai
starostelui Nechifor
-aflăm din povestirea celor doi fraţi că
Ionuţ este acum aşezat împreună ce ei la
vânătoarea domnească
-fraţii primesc poruncă de la
arhimandritul Amfilonie Şendrea şă
meargă cu scrisoare la pârcălabul Luca
Arbore la cetatea Neamţului
---------------------------------------------------------
-----------------------
3.Vedeniile şi istorisirile lui Stratonic cel
nebun
-prezentarea amplă a monahului
-aflăm o poveste mai veche a lui Iaţco
Hudici din care aflăm cum au fost prinşi
cu trădare Isaiia şi Negrilă; cum a murit
pârcălabul Neculai Albu
-aflăm şi de meşteşugul nemaiîntâlnit
al lui Stratonic de a înţelege graiul
animalelor
-la curtea logofătului Toma se
înfăţişază părintele Stratonic, iar mai apoi
"ruştele" : jupâneasa cea mare şi fiica lui
Iaţco Hudici
---------------------------------------------------------
-----------------------
4.Mărturisirea măriei sale Ştefan-Voievod
-capitolul cuprinde un lung dialog
dintre arhimandritul Amfilonie Şendrea şi
Ştefan din care aflăm dorinţa măriei sale
de a gasii pe prorocii ascunşi în munţi
precum şi pregătirile de nuntă şi bătălie
(la 14 septembrie soseşte Domniţa Maria,
la 17 septembrie se întemeiază tabăra de
la Vaslui şi o săptămână mai târziu la
Bârlad se adună călărimea din Ţara-de-
Jos)
---------------------------------------------------------
-----------------------
5.Unde Onofrei Căliman şi Samoilă
Căliman dus o scrisoare la Cetatea
Neamţului
-Onofrei şi Samoil ajung cu bine la
Neamţ cu scrisoarea pentru Luca Arbore
-prin cartea tocmai venită Ionuţ,
Simion, Onofrei, Samoilă şi slujile lor sunt
chemate la curtea domnească de la
Suceava
---------------------------------------------------------
-----------------------
6.Unde se arată şi vorbeşte iar cunoştinţa
noastră veche, comisoaia Ilisafta
-alfăm despre dragostea lui Simion
pentru fata lui Hudici, Maruşca
-comisoaia Ilisafta se arată ingrijorată
pentru noua domnă de la Suceava precum
şi pentru Simion
---------------------------------------------------------
-----------------------
7.Jderii se duc la Domnie
-cei doi jderi împreună ajung la
Suceava li mai apoi şi Manole Jder şi
Nechifor Căliman
-în timp ce aşteptau să intre la Vodă
sunt invitaţi de boierul Hudici care îi
pofteşte la el acasă
-aici se arată şi Maruşca dragostea lui
Simion
---------------------------------------------------------
-----------------------
8.Ce au vorbit Jderii cu măria sa
-după o lungă cuvântare a
arhimandritul Amfilonie, vine şi Vodă care
pune la cale o vănătoare de bouri rocmai
la Cheahlău
-Vodă hotărăşte să trimită scrisoare
de iertare pentru boierul Mihu
---------------------------------------------------------
-----------------------
9.Vânătoare domnească şi bourul cel tare
de la Izvorul Alb
-vănătorii găsesc bourul cel alb însă îl
cruţă caci era îmblânzit
-Domnul alfă de moartea prorocului pe
care îl căuta,însă îl întâlneşte noaptea în
vis
---------------------------------------------------------
-----------------------
10.Despre nunta domnească şi despre
năcazurile lui Niculăeş Albu, jitnicer
-are loc nunta voievodului cu Domniţa
Maria
-Niculăeş Albu pune la care răpirea
fetei lui Hudici
-Stratonic este legat şi lăsat încuiat
într-o cameră de han
---------------------------------------------------------
-----------------------
11.Când s-a aflat că a fost furată jupâniţa
lui Iaţco Hudici
-Maruşca este furată iar Hudici îşi
rupe piciorul în acest incident
-aflăm că Maruşca este fata
voievodului
-Ştefan pune la cale prinderea lui
Niculăeş care a fugit în Lehia
-Simion şi Ionuţ urmează să ia parte la
urmărirea fugarilor
-Vodă dictează scrisoare prin care
cere boierilor lehi prindă pe fugari şi să-i
înapoieze domniei spre judecare
---------------------------------------------------------
-----------------------
12.Jderii s-au dus în Ţara Leşească
-Ionuţ în fruntea celor 30 de oşteni
pleacă cei 150 de boi ai boierului Hudici
spre hotarul cu Lehia
-după ce au trecut Prutul vine cu veste
Gheorghe Tatarul
-aflăm astfel că Niculăeş a fost văzut
la Colomeea
-prin aceleaş veşti Ionuţ primeşte
poruncă să meargă până la Slonim, un sat
nu departe de Colomeea de unde o să
primească veste de la Iosip
---------------------------------------------------------
-----------------------
13.Într-o noapte s-a întâmplat o minune
-la popasul de la moara lui Onisifor,
călătorii potcovesc caii pregătindu-se de
vreme rea
-aflăm că la Volcineţ Niculăeş a făcut
popas câteva zile pentru adihna femeilor
-Moaşa Vorniceasa Irina o ajută pe
Maruşca înţelegând durerea ei
---------------------------------------------------------
-----------------------
14.Unde s-arată alţi cunoscuţi ai noştri
-înainte de a ajunge la Slonim, la
Râpile lui Behadâr călătorii reuşesc să
facă praf lotrii lui Gogolea care se dă
prins şi vrea să-şi schimbe stăpânul
-de la moş Alia aflăm despre popasul
lui Niculăeş la Volcineţ
---------------------------------------------------------
-----------------------
15.În care se arată că femeile au
totdeauna dreptate
-Ionuţ se întâlneşte cu Iosip care îi
aduce porunca de a face tabără la Slonim
pentru a-i aştepta pe ceilalţi
-Simion salvează pe Maruşca şi
omoară pe Niculăeş
-oamenii lui Gogolea merg să-l prindă
pe boierul Mihu, iar Răţoi rămâne zălog la
moldoveni
-se porneşte pe drumul de întoarcere
---------------------------------------------------------
-----------------------
OAMENII MĂRIEI SALE

1.Pe bătrânul Manole Păr-Negru îl dor


şalele
-Manole este eliberatdin slujbă, comis
fiind numit Simion, iar comis al doilea
Ionuţ
-bătrânul Jder aşteaptă nepot de la
Maruşca
-pe Manole îl dor şalele de atâta
odihnă şi de aceea pune să fie călcat de
un urs
-vine la acasă Ionuţ
---------------------------------------------------------
-----------------------
2.Aicea şi comisul Manole dă sfaturi
mezinului său
-Ionuţ a venit să-l cheme pe bătrân
pentru a-l face bine pe Vizir fiul lui
Catalan de care Domnul are nevoie la
Vaslui unde s-a adunat tabăra mare
-Ilisafta vrea să-l vadă pe Ionuţ
însurat, ultimul rămas după însurătoarea
lui Damian şi a lui Simion
-la grajduri Ionuţ întâlneşte pe Ştefan
Meşter cu care pleacă spre Vaslui,
trecând pe la Suceava
---------------------------------------------------------
-----------------------
3.În care se arată se fel de om e
dumnealui postelnicul Ştefan Meşter
-în drum spre Suceava Ştefan Meşter îi
dezvăluie lui Ionuţ un complot a lui
Alexăndrel Vodă îndreptat asupra
lui;pricina era marele răsunet pe care îl
avuseseră faptele băiatului
-călătorii ajung la curtea veche de la
Timiş
---------------------------------------------------------
-----------------------
4.Călătorii de noapte
-călătorii ajung cu bine la Suceava de
unde pleacă cu Doamna Voichiţa şi
Domniţa Maria
-din mers drumul spre Neamţ este
schimbat la cererea lui Nicodim cu drumul
spre Roman
-la Cristeşti călătorii sunt atacaţi
Atanasie Alvanitul cel ce purtase în braţe
pe Săndrel-Vodă
-acesta moare mărturisind însă înainte
părintelui Nicodim cine îl pusese să dea
atacul; el trebuia să ducă pe doamnele
Radului-Vodă la mănăstirea de la
Pângăraţi
---------------------------------------------------------
-----------------------
5.În tabăra şi paraclisul măriei sale de la
Vaslui
-Ionuţ ajunge la Vaslui la tabăra
domnească
-părintele Amfilohie îl convinge pe
Jder să păstreze secretul asupra atacului
pentru a nu îndurera şi mai mult pe
domnitor
-Amfilohie îi dezvăluie lui Ionuţ un alt
secret, cel legat de naşterea sa: sora
arhimandritului Oana era mama
adevărată şi deci Jderul era nepotul
părintelui
-Ionuţ urmează a fi trimis departe
pentru a domoli supărarea lui Alexăndrel
---------------------------------------------------------
-----------------------
6.Istorisirea unui vechi om de ispravă
-la Ionuţ vine moş Ilia Chiorul şi
povesteşte cum Grigire Gogolea şi Toma
lui Bogat aau intrat în slujbă la Alexăndrel
Vodă după ce slujiseră în tabăra de la
Vaslui; Alexăndrel ia cerut să pună la cale
un atac asupra lui Ionuţ, însă până la
urmă Toma moare iar Răţoi scapă cu greu
ajungând la Vaslui şi punânduse sub grija
arhimandritului Amfilohieş ultima dintre
veştile pe care le avea de adus moşul era
că Grigore Gogolea vroia să-i vorbească
personal
-chemat de arhimandrit Ionuţ află
unde trebuia să plece la Sfântul Munte, la
Atos unde are să găsească pe Stratonic,
slujba pe care o are de îndeplinit este de
a aduce informaţii despre pregătirile
păgânilor
-arhimandritul îi mai cere tânărului să
se mute mai aproape de dânsul pentru a-l
sfătui mai des în cele câteva zile pe care
le are până la plecare
---------------------------------------------------------
-----------------------
7.Întâlnirea cu al doilea om de ispravă şi
cunoscut vechi al lui Jder
-Ionuţ merge la Gogolea şi îi promite
că va fi eliberat, şi că dacă vrea să-şi
arate recunoştinţa pentru tron să aducă
pe boierul Mihu care se afla la Brăila
-Ionuţ pune la cale o păcăleală pentru
Alexăndrel: îi strecoară în sobă un cocoş
iar când acesta şi coconul domnesc se
trezeşte speriat, i se învăţişază în chip de
stafie anunţându-l de moartea lui
Atanasie Alvatinul
-Ionuţ pleacă să îndeplinească slujba
cu care fusese însărcinat
---------------------------------------------------------
-----------------------
8.Unde comisul cel bătrân şi monahul ies
la lume
-Nicodim pleacă să-şi vadă nemurile şi
ajunge să plece împreună cu Manole la
Vaslui să înfăţişeze pe Vizir Domnului
Ştefan
-în tabăra de la Vaslui stau de vorbă
cu arhimandritul îsă nici acesta nu le
răspunde decât că există un Dumnezeu
care privegheză şi în care trebuie să aibe
credinţă
---------------------------------------------------------
-----------------------
9.Se înmulţeşte neamul comisului
-Jderii plecă de la Vaslui şi pe drum la
un popas află povestea lui Moş Irimie
Mănăilă
-acasă, la Timiş Maruşca după grele
suferinţe dă naştere în luna a şaptea la
un băiat, care are să se numească Manole
-Manole şi Nicodim ajung acasă unde
monahul primeşte veste curioasă de la
părintele Ioanichie; vestea, o ciudată
ghicitoare este de fapt veste dată de
Ionuţ aflat în ţinut străin
---------------------------------------------------------
-----------------------
10.Întâmplări de mirare ale comisului Jder
pe drumurile Împărăţiei
-romanul revine la drumul lui Ionuţ şi
al tatarului care acum făceau popas la
malul Siretului
-cei doi trec Dunărea pe la vadul
Obluciţei şi fiind descoperiţi Ionuţ se
preface a fi nebun; ajunşi în faţa cadiului
îşi revine brusc şi împreună cu Botezatu
scapă cu bine judecând o pricină care nu
exista
-într-un târg numit Sofia, Ionuţ pune
la pământ pe Uzun luptătorul lui Hrana-
Beg
---------------------------------------------------------
-----------------------
11.Alte întâmplări şi mai de mirare
-cei doi călători căutând hanul Ghiul-
hane sunt acuzaţi de o faptă şi mai
gravă, aceea de a vedea o chipul unei
copile însă scapă şe de data aceasta prin
bunăvoinţa lui Hrana-Beg, care pe
deasupra le mai dă şi carte cu care să
aibă drum liber până la Muntele Sfânt
unde le era calea
-întrâ-un târg mai mare din Rumelia
au văzut oştile lui Mehmet-Sultan care
urmau să înainteze până la dunăre
-depărtându-se de drum călătorii sunt
atacaţi de patru oameni care se dovedesc
a fi chiar de la Sfântul Munte
-până la urmă cei patru sunt eliberaţi
de Ionuţ care ajunge cu bine la locul
stabilit
---------------------------------------------------------
-----------------------
12.Când a fost botezat un păgân la Vaslui
şi a sosit un bărbos la cetatea Crăciuna
-familia Păr-Negru pleacă la Vaslui
pentru a-şi boteza nepotul înainte de
începerea iernii
-după ce micul jder a întrat în rândul
creştinilor, Nicodim pleacă la cetatea
Crăciunea unde nu după mult timp
soseşte şi Ionuţ; mai apoi soseşte şi
Stratonic care aduce veşti de mare
importanţă pentru cei doi fraţi Jderi
-lângă Corbu, pe apa Siretului este
prin cu ajutorul lui Grigorie Gogolea şi
moş Ilia Chirul, boierul Mihu şi jupânul
Agapie Cirnohut, însă cei doi tre în lumea
celor drepţi înainte de a se bucura de
izbândă
---------------------------------------------------------
-----------------------
13.Avem hodina vântului şi tihna apelor
"Avem hodina vântului şi tihna apelor.
Statornici întru nestatornicie
Ne bucurăm numai de moarte,
Căci atunci vedem faţa lui
Dumnezeu."
-Ionuţ Jder devenit acum Onu, se
înfăţişază la Vodă cu cei doi prinşi şi ca
răsplată i se scrie pe numele lui un
pământ aflat în ţinutul Nemţu, şi i se
încredinţează două "steaguri" de răzăşi
cu care să se înfîţişeze la Roman pentru
primirea solilor
-Ionuţ se dovedeşte un destoinic
oştean antrenându-şi cu mare măiestri
oamenii
-solii veneţieni sunt doi seniori, la care
se adaugă doi patricieni ai Republicii
-conduşi de postelnicul Ştefan noii
veniţi descoperă frumuseţile care se
ascund în acest colţ depărtat al Europei
---------------------------------------------------------
-----------------------
14.În care se arată ce spun solii; iar la
urmă ne întâlnim cu Hrana-Beg
-ne sunt prezentate trei scrisori: a
părintelui Dominican Geromino della
Rovere către papă, signor Giuseppe
Vanini catre gran signor Andrea Vanini şi
tot către acest din urmă signor scria şi
Guido Solari(impresiile celor trei dintre
cele mai diferite, fiecare privind din altă
perspectivă aceste ţinuturi)
-urmează o bătălie la Voineasa în care
cade prizonier Hrana-Beg un mai vechi
cunoscut al lui Ionuţ
---------------------------------------------------------
-----------------------
15.Genune pe genune o chiamă...
"Genune pe genune o chiamă
Cu glasul vâltorilor.
Toate şuvoaiele şi valurile tale
Peste mine au trecut..."
-Jderii se întorc cu prizonierii la Vaslui;
Ionuţ primeşte ca rob pe Hrana-Beg pe
care îl trimite la Timiş
-are loc sângeroasa bătălie de la
Vaslui în urma căreia armatele lui
Soliman-Paşa sunt înfrânte
-în urma luptei îşi găsesc odihna
veşnică Manole şi Simion Păr-Negru,
precum şi Nechifor şi Samoilă Căliman
-romanul se încheie cu însemnările lui
Nicodim din ceaslovul său