Sunteți pe pagina 1din 3

PROGRAMUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ „DREPT”

CADRU DIDACTIC: Prof.univ.dr.Petrică Trușcă


DISCIPLINA : Drept civil – Persoanele
ANUL: I
FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: IF
SUBIECTE EXAMEN:

1. Subiect sinteză prescripție......................................................................................................


2. Subiect sinteză persoane.........................................................................................................
3. TEST GRILĂ CU 5 ÎNTREBĂRI ȘI 3 VARIANTE DE RĂSPUNS ,,MOTIVAT”

NOTĂ:
1. Rezolvarea subiectelor sinteză și a grilelor identice se notează cu nota 1 (unu).
2. Cele 2 subiecte sinteză și testul grilă cu cele 5 întrebări vor fi postate pe contul de student la data de 10.06.2021,
ora 09.00
3. Rezolvarea subiectelor sinteză și răspunsurile la cele 5 întrebări ,,MOTIVAT”, se vor trimite pe adresa de mail
petrică.trușcă@ucdc.ro, în format word, la data de 10.06.2021, între orele 11.30 - 12.00.

TEMATICĂ REZOLVARE TEST GRILĂ

1. Prescripția extinctivă ( în totalitate )


2. Începutul capacității de folosință a persoanei fizice
3. Încetarea capacității de folosință a persoanei fizice
4. Capacitatea de exercițiu a persoanei fizice ( noțiune, caractere
juridice, lipsa capacității de exercițiu, capacitatea de exercițiu
restrânsă, capacitatea de exercițiu deplină )
5. Tutela
6. Interdicția judecătorească
7. Elementele constitutive ale persoanei juridice
8. Nulitatea persoanei juridice
9. Începutul capacității de folosință a persoanei juridice
10. Reorganizarea persoanei juridice

1
ATÂT REZOLVAREA CELOR DOUĂ SUBIECTE SINTEZĂ CÂT ȘI RĂSPUNSURILE
LA CELE 5 GRILE SE VOR TRECE ÎN ACELAȘI DOCUMENT (răspunsurile la grilă la
finalul subiectelor sinteză). TITLUL DOCUMENTULUI VA FI FORMAT DIN NUMELE ȘI
PRENUMELE STUDENTULUI, ANUL ȘI FORMA DE ÎNVĂȚĂMÂNT.

Răspunsurile la cele 5 grile se vor da pe ultima filă, motivându-se potrivit următorului


“MODEL”
1. Prescripția extinctivă poate fi opusă:
a) În primă instanță, până la închiderea dezbaterilor asupra fondului;
b) De cel care are interes în cadrul procesului civil:
c.) Numai de cel în folosul căruia curge, personal sau prin reprezentant.
REZOLVARE:
a) răspuns greșit, întrucât, potrivit art.2513 C.civ., prescripția poate fi opusă numai în primă
instanță, prin întâmpinare, sau, în lipsa invocării, cel mai târziu la primul termen de judecată
la care părțile sunt legal citate;
b) răspuns greșit, deoarece art.2512 alin. 1 C.civ. prevede că prescripția poate fi opusă numai
de cel în folosul căruia curge, personal sau prin reprezentant;
c) răspuns corect, în temeiul art, 2512 alin. 1 C. civ.

2
MODEL PRIMA PAGINĂ
UNIVERSITATEA CREȘTINĂ ”DIMITRIE CANTEMIR”
FACULTATEA DE ȘTIINȚE JURIDICE
ȘI ADMINISTRATIVE
Programul de studii universitare de licență „DREPT”

Disciplina:Drept civil – Persoanele

SUBIECTE
1. Subiect sinteză prescripție........................................
2. Subiect sinteză persoane...........................................
.

Cadru didactic titular:

Prof.univ.dr.Petrică Trușcă

Student:

Nume: ..................................

ANUL ...........

Forma de învățământ: ...........


Nr.matricol:……………

Iunie 2021