Sunteți pe pagina 1din 1

UNIVERSITATEA ECOLOGICǍ DIN BUCUREȘTI

FACULTATEA DE DREPT
AN UNIVERITAR 2020-2021
SEMESTRUL I
DISCIPLINA DREPT ROMAN

EXAMEN
SUBIECTE

DEFINIŢI:

1. Dreptul / Dreptul civil roman / Procedura civilă romană


2. Norma de drept
În sens formal, izvoarele dreptului roman desemnează totalitatea formelor necesare
pentru exprimarea normelor juridice. Pentru ca o normă socială să devină norma de drept
sunt necesare anumite procedee de adoptare, procedee care diferă de la o societate la alta
Norma de drept este o norma sociala
3. Dreptul public
Dreptul public este cel care reglementează atât formele de organizare ale statului cât şi
raporturile create între stat şi particulari.
4. Dreptul privat
Dreptul privat este cel care reglementează raporturile dintre particulari.

5. Dreptul subiectiv
6. Dreptul obiectiv
7. Drepturile reale
8. Drepturile personale
9. Proprietatea
10. Posesia