Sunteți pe pagina 1din 1

ANEXA 35

CONSTATARE DE FAPTE

Subsemnatul guran ramona avand functia de sef tura la magazinul 2234 Vanju Mare,
am constat urmatoarele fapte:
FAPTE :
Angajata gherghinoiu camelia in functia de casier in data de 08.11.2020 nu a gestionat
corect banii din sertar,iesind un minus de -15.17 RON
Angajata a fost sanctionata verbal.

Data şi ora comiterii/descoperirii faptei :08.11.2020

Persoana vinovată :
Nume:gherghinoiu camelia
Funcţia :Casier
Domiciliu :VANJU MARE
Act identitate :
Observatie facuta de persoana sanctionata:

Sanctiune propusa:

Retinerea bonusului lunar

Dacă s-a dispus suspendarea Contractului Individual de Muncă conform art. 52 lit. a
din Codul Muncii :

Semnatura sef tura Nume, semnatura angajat


guran gherghinoiu
MAGAZIN PROFI 2733Vanju Mare
DATA:
08.11.2020
Constatare de fapte s-a făcut în două exemplare, salariatul atestând prin semnătură că a primit un
exemplar original.

S-ar putea să vă placă și