Sunteți pe pagina 1din 1

Dosarul de înscriere al cursantului conţine:

- 1 cerere de înscriere,
- 2 formular grup ţintă,
- 3 acord de prelucrare a datelor cu caracter personal,
- 4 declaraţie de disponibilitate participare la curs şi finalizare,
- copie CI/BI- format A4,
- copie certificat de nastere - format A4,
- copie certificat de căsătorie - format A4,
- copie diplomă de licenţă, (copie diploma master, diploma doctorat - dacă e cazul)
- adeverinţă eliberată de unitatea de învăţământ din care rezultă: funcţia
didactică, specializarea, vechimea, gradul didactic, statut (titular/suplinitor),
funcție de conducere (director/director adjunct)- format A4.

Atașez următoarele:
1 - ANEXA 1 cerere de înscriere,
2 - ANEXA 8 formular grup ţintă,
3 - ANEXA 3 acord de prelucrare a datelor cu caracter personal,
4 - ANEXA 5 declaraţie de disponibilitate participare la curs şi finalizare,

IMPORTANT :
Documentele vor fi așezate în ordinea indicată mai sus, nu vor fi capsate, vor avea
formatul A4, copiile xerox nu vor fi realizate față-verso, nu xeroxați două documente pe
aceeași pagină, documentele vor fi așezate într-un dosar plasticat pentru fiecare cadru
didactic.