Sunteți pe pagina 1din 15

Platforma 

cursuri online 

Instrucțiuni utilizare platforma 
Descriere platforma online ‐ Althera 
Platforma de cursuri online Althera a fost special dezvoltată pentru a facilita interacțiunea dintre formatori 
și cursanți, folosind mediul online. Platforma poate fi  accesată de pe orice device (calculator personal, 
laptop,  tabletă,  telefon)  conectat  la  internet,  este  ușor  de  folosit  și  mereu  disponibil  la  dresa  web 
https://platforma.althera.ro. 

Caracteristici secțiune cursuri: 

‐ Gestionarea tipurilor de curs disponibile 
‐ Gestionarea materialelor de suport curs (PDF, video, HTML, etc) 
‐ Gestionarea conturilor de utilizatori pentru formatori 
‐ Gestionarea conturilor de utilizatori pentru cursanți 
‐ Gestionarea conturilor de utilizatori pentru vizitatori 
‐ Gestionarea sesiunilor de curs și a calendarului 
‐ Raport sesiuni arhivate și în derulare 
 

Cursanții  –  au  access  la  cursurile  la  care  s‐au  înscris,  calendarul  și  materialele  de  suport,  link‐ul  de 
videoconferinței, data și ora examenului final. 

Acces la platformă pentru cursanți 
 
Se accesează adresa web: 

https://platforma.althera.ro 

Se introduce utilizatorul și parola prealocat: 

cursant 
xxxxxx 

Se modifică utilizatorul și parola! 
Apoi se face click pe butonul “Intră în cont” 

După login, se accesează secțiunea “Sesiuni de curs”. 

 
 
 
 
 
 
 

1 | P a g e  
 
Platforma cursuri online 
În această secțiune se va lista sesiuna de curs, cu 
următoarele informații: 
 
‐ Denumire Curs – denumirea cursului 
‐ Cod – codul unic al sesiunii de curs 
‐ Link Videoconferință – la acest link se vor 
desfășura videconferințele între formatori și 
cursanți 
‐ Perioada de desfășurare – data de început și 
sfârșit a cursului 
 

La secțiunea Intră în curs: 

În această secțiune ai mereu acces la materiale ajutătoare și parcurgi pașii sesiunii. 
‐ Cod – codul unic al sesiunii de curs 
‐ Denumire Curs – denumirea cursului 
‐ Formator – nume și prenume formator 
‐ Cursanți – nume și prenume cursanți 
‐ Perioada de desfășurare – data de început și sfârșit a cursului 
‐ Dată Examen – data și ora stabilită pentru examenul final 
‐ Link Videoconferință – la acest link se vor desfășura videconferințele între formatori și cursanți 
‐ Status – poate avea 3 valori și anume: Nu a început / În derulare / Încheiat 

Platforma online pentru videoconferință 

Pentru  desfășurarea  cursurilor  de  formare  profesională  în  sistem  online,  ALTHERA  utilizează  platforma 
Zoom (https://zoom.us), accesibilă cursanților și formatorilor prin intermediul link‐ului furnizat de către 
furnizorul de formare.  

Cursanții și formatorii vor accesa platforma Zoom, utilizând un dispozitiv (desktop, laptop, tabletă, telefon) 
cu acces la internet, dotat cu cameră web și microfon, funcționale pe toată perioada cursului.  

În intervalul primei ore de curs, cursanții se vor autentifica pe platforma Zoom, cu nume și prenume și vor 
rămâne conectați la ea cel puțin până la ultima oră din programul de curs.  

Platforma Zoom va fi utilizată de participanți, conform instrucțiunilor cuprinse în Anexele 1 și 2, la prezenta 
procedură. 

Structura cursului online și evidența participanților 

Cursul online menține structura celui desfășurat în sistem clasic. 

Verificarea cunoștințelor 

Cursanții vor susține testele grilă aferente modulelor de curs parcurse în sistem online, prin intermediul 
platformei. Testul scris pentru evaluare pe parcurs se va încărca în format electronic (.docx) la sfârșitul 

2 | P a g e  
 
Platforma cursuri online 
fiecarui modul, de către formator, pentru fiecare cursant în parte la o dată/oră prestabilită. Cursantul are 
la dispoziție 5 minute pentru a prelua testul de pe platformă, iar pentru completare 60 minute, după care 
îl urcă înapoi pe platformă. 

Platforma  de  testare  online  va  fi  accesată  de  participanți,  conform  instrucțiunilor  furnizate  de  către 
furnizorul de formare/formator. 

Testele grilă la care cursantul absentează acumulează 0 puncte. 

Înscrierea  la  examenul  de  absolvire  a  participanţilor  care  au  parcurs  tematica  programului  de  formare 
profesională  se face  pe baza  unei cereri  transmise furnizorului de  formare prin încărcare pe platforma 
online, conform tipizatului pus la dispoziție online. 

Monitorizarea evaluării pe parcurs/evaluare finală se desfăşoară în format de videoconferinţă.  

Testele  pentru  examenul  final  se  va  încărca  pe  platformă,  pentru  fiecare  cursant  în  parte,  în  format 
electronic (.docx), conform programului de examen. Cursantul are la dispoziție 5 minute pentru a prelua 
testul de pe platformă, și 2 ore pentru a îl completa și pentru a îl încărca înapoi pe platformă. 

Susţinerea proiectului se face în sistem de videoconferinţă. Proiectele se vor preda electronic, încărcând 
pe platforma online, iar ulterior fizic la sediul furnizorului de formare. 

Furnizorul  de  formare  comunică  cursanților  și  formatorilor  programul  cursului,  modul  de  accesare  a 
platformelor online, ține evidența cursanților prezenți la fiecare zi de curs și în general, veghează la buna 
desfășurare a cursului online.  

Activităţile de formare derulate în sistem on‐line, precum şi a activităţii fiecărui participant la program, 
lucrările scrise, proiectele derulării examenului se arhivează  în format electronic de către furnizorul de 
formare profesională timp de 12 luni. 

Anexa 1 

Cursuri Online prin Zoom App 
 

Ghid de utilizare  

Althera va pune la dispoziția formatorilor un cont pentru aplicația Zoom prin care aceștia vor putea 
derula sesiunile de cursuri. 

ALTHERA va stabili împreuna cu formatorii datele la care se vor derula sesiunile de cursuri.  

ALTHERA prin personalul ei specializat va programa sesiunile online și va pune la dispoziție pe platforma 
Online Althera un link de accesare pentru toți participanții. 

Formatorii se vor conecta la sesiunea online ‐ Cursanții se vor conecta la sesiunea online. 

3 | P a g e  
 
Platforma cursuri online 
Configurare App Zoom 

Accesând  linkul  creat,  participanții  trebuie  să‐și  instaleze  aplicația  Zoom,  conform  specificațiilor 
echipamentului pe care îl folosesc; aplicația este disponibilă aici: https://zoom.us/download  

După  instalarea  aplicației,  pentru  participarea  la  o  întâlnire  online  este  suficientă  accesarea  link‐ului 
furnizat pe platformă de către furnizorul de formare – aplicația va porni singură, nu este necesar să fie 
deschisă anterior. 

Pentru formatori sugeram folosirea dispozitivelor asociate categoriei de PC sau Laptop. 

Puteți urmări aici o descriere mai detaliată a functionalităților: 

https://www.youtube.com/watch?v=5jsOboOj5FE  

4 | P a g e  
 
Configurare App Zoom - Formatori - General
- Vă rugăm să verificați
configurările cf. celor
menționate în poza
alăturată
- Vă sugerăm să bifați
casuțele cu albastru
similar cu cele propuse,
pentru o experiență cât
mai bună cu aplicația

4
Configurare App Zoom - Video

- Vă rugăm să verificați
configurările cf. celor
menționate în poza
alăturată
- Vă sugerăm să bifați
casuțele cu albastru
similar cu cele propuse,
pentru o experiență cât
mai bună cu aplicația

5
Configurare Zoom - Virtual BackGround

- Vă sugeram folosirea unui


fundal din cele puse la
dispoziție de către
aplicație

6
Configurare Zoom - Audio

- Vă rugăm să verificați
configurările cf. celor
menționate în poza
alăturată
- Vă sugerăm să bifați
casuțele cu albastru
similar cu cele propuse,
pentru o experiență cât
mai bună cu aplicația

7
Anexa 2

Cursuri Online prin Zoom App


Instrucțiuni utilizare platformă

1
Configurări la începerea zilei de curs

Opțiunea Rename
permite modificarea
numelui de utilizator
prin completarea
datelor: Nume,
prenume.

2
Configurări în timpul cursului
Ptr. Lectori

- Butonul de microfon:
închide și deschide
microfonul în timpul
unei întâlniri

3
Configurări în timpul cursului
Ptr. Lectori

- Butonul de
participanți: permite
vizualizarea
participanților în
timpul unei întâlniri
- Odată apasat se
extind și posibilitațile
de a pune pe “mute”
toți participanții

4
Configurări în timpul cursului

5
Configurări în timpul cursului - Share Screen
- Butonul de share
screen: permite
lectorilor să partajeze
ecranul pe care îl vad
ei cu participanții la
curs.
- Lectorul poate partaja
ecranul (powerpoint-
ul) sau o tablă, în
functie de ce doreste
să facă în timpul
cursului.
6
Configurări în timpul cursului - Share Screen