Sunteți pe pagina 1din 2

Reteaua de Nivelment de stat

Datele Geodezice de Referinţă sunt acele mărimi care conduc la încadrarea


reţelei geodezice considerate în sistemul de coordonate corespondent. În prezent se
folosesc în România următoarele Date Geodezice de Referinţă oficiale, care urmează a
se folosi în lucrările de specialitate care se desfaşoară în prezent în ţara noastră, inclusiv
cele executate în domeniul cadastrului.
Reţeaua de Triangulatie de Stat
- elipsoidul de referinţă Krasovski (1940), orientat pe pilastrul mare al
Observatorului astronomic din Pulkovo (Federaţia Rusă);
- planul de proiecţie stereografică 1970 (cu plan unic
secant Braşov);
Reţeaua de Nivelment de Stat
- sistemul de nivelment Marea Neagră 1975, cu punct zero fundamental în
reperul de adâncime protejat situat în Capela militară din Municipiul
Constanţa;
- sistemul de altitudini normale (Molodenski).
Reţeaua de Nivelment de Stat de ordinele I, II, III şi IV a fost constituită, la
momentul iniţial, din cca 14000 repere şi mărci de nivelment, completată cu o Reţea de
îndesire de ordinul V, constituită, la momentul iniţial, din cca 250 repere şi mărci de
nivelment.
Reţeaua altimetrică de ordinul I a României acoperă uniform teritoriul ţării,
fiind una dintre cele mai apreciate din Europa. Chiar dacă multe mărci şi/sau repere de
nivelment au fost distruse, reţeaua existentă este suficient de densă pentru a fi folosită
ca reţea de sprijin în efectuarea lucrărilor realizate în diverse sectoare ale economiei
naţionale.
În anii de după Revoluţia din 1989, s-a introdus, sporadic, tehnologia de
determinare a punctelor geodezice în sistemul poziţionării globale GPS (Global
Positioning System). Există, pe teritoriul României, o serie de puncte determinate cu
tehnologia GPS, atât în scopuri civile cât şi militare, aparţinând unor reţele europene,
dar care nu sunt constituite încă într-o reţea GPS omogenă pe teritoriul ţării.
De aceea este necesară realizarea Reţelei Naţionale GPS a României,
compatibilă cu reţelele similare existente de mai mulţi ani în celalte ţări din Europa,
inclusiv în unele ţări vecine. În anul 2003, ICGFC a început crearea acestei reţele, cu
determinarea unui număr de cca 300 puncte geodezice. Se preconiza că la finele anului
2005 reţeaua să cuprindă un număr de cca 3500 puncte geodezice, uniform răspândite în
teritoriu şi cu multiple legături la actuala reţea geodezică de sprijin precum şi la staţii
GPS permanente, situate în mai multe ţari europene, ceea ce, din păcate, nu s-a realizat
încă.

S-ar putea să vă placă și