Sunteți pe pagina 1din 2

Evaluare initiala DATA______________

Clasa IX-a
Nume şi prenume elev _________________________

SUBIECTUL I
Completaţi spaţiile libere cu termenii potriviţi :
Istoria civilizației umane cunoaște 2 tipuri de democrație: ______________________ și
_______________________. În scopul prevenirii abuzului de putere, în constituțiile statelor
democratice este stipulat principiul ___________________________________, care divizează
puterile în: _________________________, _______________________,
și ___________________________________________.

SUBIECTUL II
Completează spațiile libere cu termenii potriviți:
Prietenia se poate defini ca una dintre cele mai importante ____________________ale sufletului
nostru încărcată de noblețe și _____________________pentru ceilalți. Pentru adolescenți, prietenia
este un lucru foarte________________, deoarece aceste relații influențează
_____________________de sine și contribuie la dobândirea________________________, ajută la
_______________________
personală, la stabilirea de ______________________și la luarea____________________________.
Lista de termeni: identității, dăruire, înțelegerea, scopuri, dezvoltarea, esențial, deciziilor, valori,
SUBIECTUL III
Răspundeți cu adevarat (A) sau fals(F) :
1. Prietenia este o înaltă calitate umană care dă sens existenței noastre. A F
2. Toți adolescenții manifestă tendințe de abstinență sexuală. A F
3. Alcoolul și drogurile nu prezintă un comportament de risc pentru adolescenți. A F
4. Stersul este denumit „ Boala secolului XX” A F
SUBIECTUL IV

Stabilește valoarea de adevăr a următoarelor afirmații:


1.În prezent, în R. Moldova funcţionează sistemul de de guvernare al democraţiei directe.
________
2.Prin democraţie reprezentativă înţelegem sistemul de guvernare în care deciziile de interes
public sunt luate de către reprezentanţii aleşi de cetăţeni. ____________
3.Într-un stat democratic cetăţenii n-au dreptul să se asocieze liber în organizaţii care să le
promoveze interesele.________________
4. Constituția este legea fundamentală a unui stat._____________

SUBIECTUL V
Determină efectele asupra sănătății a următoarelor vicii practicate de mulți oameni pentru a
reduce stresul. /fumatul,drogurile,alcool/și propune solutii pentru depașirea stresului.
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
„ Dacă vrem să trăim într-o lume mai bună, trebuie să contribuim la crearea ei”
( Mahatma Gandhi
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

S-ar putea să vă placă și