Sunteți pe pagina 1din 2

TEMA IUBIRII

IUBIREA – e un sentiment de dragoste pentru o persoană de sex opus sau un


sentiment de afecțiune față de cineva sau ceva. E legătura dintre două suflete
asemenea, o reciprocitate de sentimente.

E sentimentul care te înalță, dar te și coboară, care ucide, dar și naște în același
timp. E sentimentul cel mai înălțător capabil să provoace războaie, e fiorul ce îți
dă aripi, dragostea nu e păcat,e iertare, nu e întuneric, e lumină, e bucurie. Ea nu
trăiește decât atâta timp cât se crede veșnică.

Iubirea îl preschimbă pe om în înger, îl scoate din starea omenească și-l așează în


starea îngereștii eliberări de patimi. E marea temă a literaturii din toate timpurile,
pentru că indiferent de epocă, sentimentul este etern uman. Sufletul care îl
iubește pe Dumnezeu rătăcește căutându-l și aflându-l:

În valuri de lumină, undeva

și n-am știut că asta e iubire

Să treci din beznă în nemărginire,

Cu mâna strânsă-n mâinile Cuiva. (Zorica lațcu, Răpire)

Iubirea e veșnică, ea nu se stinge, chiar dacă lume ar pieri, ea se identifică întru


totul cu Dumnezeu., înveșnicește viața omului, biruind gândul morții.

Iubirea însă e ca soarele

Care rămâne pururi curat

și după ce-milos-i-a sărutat

leprosului, pe uliță, picioarele. (M.Isanos, Dragostea mea)

Poetul e un jertfitor care aduce în dar, ca jertfă, însăși iubirea lui prin poezie.
Opera devine un templu al rugăciunii care înveșnicește opera literară.
„Eu iubesc și-ncep a-nveșnici” – I. Alexandru, Iubire

Iubirea, mai ales atunci când aduce suferință, îi răspunde morții ci Inviere.

Iubirea este esența vieții, ce il cuprinde și pe celălalt, chiar și pe vrăjmaș, căci


iubindu-l pe cel neajutorat îi dai lui șansa de-a iubi:

Să-l iubești și pe vrașmaș înseamnă

A-i da lui însuși șansa de-a iubi. I.Alexandru, Iubire

Cea mai frumoasă definiție a iubirii o găsim în Noul Testament

Iubirea nu piere niciodată, e veșnică, puternică, străbate dincolo de mormânt și


ajunge pe cel iubit

Iubirea e un joc care se poate juca în doi și pe care-l pot câștiga amândoi.

Nu m-am decepționat în iubire, ci în oameni, iubirea e sfântă, e minunată.

Niciodată nu vom greși iubind, Un om care are inima plină de iubire nu e niciodată
singur, sărac sau urât.

Dragostea nu poate să dispară, chiar și când viața pare să aibă o singură culoare.
Din culoarea dragostei apar celelalte culori. Crede numai!

În dragoste dacă nu-ți pierzi capul, îți pierzi timpul.

Pe la poarta cui mi-e drag


Treabă n-am și tot îmi fac
Pe la care mi-e urât
Am treabă și nu mă duc.

Ce e amorul?
E un lung prilej pentru durere,
Căci mii de lacrimi nu-i ajung
Și tot mai multe cere. Eminescu, Ce e amorul?