Sunteți pe pagina 1din 4

PRODUSUL CARTEZIAN A DOUA MULTIMI NEVIDE

SISTEM DE AXE ORTOGONALE

Produsul cartezian : „ ”

Definitie: Fie A si B doua multimi nevide. Se numeste produsul


cartezian al multimilor A si B si se noteaza A B multimea perechilor
ordonate (a,b) cu proprietatea ca a este element al multimii A, iar b
este element al multimii B.

A B=

Exemplu: A = si B =
A B=
În total produsul cartezian A are 2·3 = 6 elemente.
Reamintim: Numarul de elemente al multimii A se noteaza
card A.
In cazul nostru card A = 2 , card B =3.
In general:
card = (card A)·(card B)

B A= .
In general A B B A.

Exercitiu: Fie A = si B =
Calculati A B.
SISTEM DE AXE ORTOGONALE

Ce este axa numerelor reale?


O axă a numerelor este o dreaptă pe care s-a luat un punct fix, numit origine, un sens
pozitiv şi o unitate de măsură. Numerele negative se reprezintă la stânga originii iar cele
pozitive la dreapta originii.

Reprezentati pe axa numerele: 2; -1,5; 5/2; -3, +4

Definiţie. Două axe perpendicular OX şi OY, cu aceeaşi origine, constituie


un sistem ortogonal de axe de coordonate, XOY.
◊ O este originea sistemului de axe
◊ OX este axa absciselor
◊ OY este axa ordonatelor.
◊ Poziţia unui punct M din plan, în sistemul XOY, este determinată de două
numere a şi b numite coordonatele punctului.
y
b A(a,b) a=abscisa
b=ordonata

O a x

 Orice punct situat pe axa absciselor are ordonata egala cu 0.


 Orice punct situat pe axa ordonatelor are abscisa egala cu 0.
 ex: S(0;-3); V(5;0); P(0;4); F(-2;0) – sa se reprezinte
Exercitiu: sa se reprezinte intr-un sistem de axe ortogonale punctele:
A(-2;5); B(0;-4); C(3;4); D(5;-4); E(-3;-4); F(2;0); G( -3;0); H( 0;5);
Y
u

5
x
A(-2,5)
-- 4
-- 3
-- 2
-- 1

-2 O X