Sunteți pe pagina 1din 4

ALGORITMUL- o succesiune de pași ( instrucțiuni) realizați într-

o ordine bine definită, pentru ca pornind de la anumite date


cunoscute (DATE DE INTRARE) să obținem rezultatele dorite
(DATE DE IEȘIRE)

DATE DE INTRARE DATE DE IEȘIRE


 FINITITUDINEA – furnizarea datelor după un număr finit de pași,
 CLARITATEA – precis, fără ambiguități,
 GENERALITATEA – acoperă o clasă generală de probleme,
 CORECTITUDINEA – furnizează soluții corecte,
 EFICIENȚA - numărul de pași parcurși este cșt se poate mai mic,
 OPTIMALITATEA – algoritmul urmează calea directă de rezolvare,
 VERIFICABILITATEA – fiecare pas poate fi verificat,
 COMPLETITUDINEA – sunt tratate și cazurile particulare ale unei
probleme generale.
DATELE – sunt obiecte cu care lucrează orice algoritm. Ele
sunt caracterizate prin: nume tip și valoare.

CLASIFICAREA DATELOR:
I. În funcție de timp:
 ELEMENTARE :
 NUMERICE (naturale, întregi, reale)
 LOGICE – (adevart (true), fals (false))
 ȘIRURI DE CARACTERE
 STRUCTURALE
II. In funcție de momentul utilizării lor în algoritmi:
 DATE DE INTRARE
 DATE INTERMEDIARE
 DATE DE IEȘIRE
III. În fincție de valori:
 VARIABILE
 CONSTANTE
EXPRESIA – enunț alcătuit din unul sau mai mulți operanzi
legați între ei prin operatori.

CLASIFICAREA OPERATORILOR
 De atribuire – utilizat pentru o anumită variabilă sai constantă ( ),
 Aritmetici - +, -, *, / DIV –câtul împarțirii), % (MOD – restul împărțirii)
 Relaționali - <, >, <= (mai mic sau egal), >= (mai mare sau egal), =,
<> (diferit),
 Logici – AND (și), OR (sau), NOT (negație)

TIPURI DE EXPRESII:
 Aritmetice – au ca rezultat o valoare de tip numeric,
 Logice – au ca rezultat o valoare de tip logic.