Sunteți pe pagina 1din 4

Limbajul Pseudocod

Este o modalitate de reprezentare a algoritmului, independent de un anumit


limbaj de programare. Acesta respecta reguli si o anumita sintaxa in descrierea
operatiilor ce il compun.
In descrierea algoritmilor, notiunea de operatie va fi inlocuita cu cea de
instructiune. Se utilizeaza aceleasi structuri: structura secventiala, structura
decizionala si structura repetitiva. Restul de notiuni utilzate pana acum(date,
variabile, constante, operatori, expresii) raman valabile si pentru pseudocod.
Structura secventiala
1. Declararea variabilelor – se realizeaza la inceputul alg. si pp. specificarea
datelor problemei, a tipului de date si a valorii unei constante.

tipul < lista variabile>

Ex: intreg a,b,c


real m
caracter t
text s

2. Instructiunea de citire

citeste <lista variabile> Ex.: citeste a,b,c


citeste m

3. Instructiunea de scriere

scrie <lista variabile> Ex: scrie a,b,c


scrie “Media este “, m

4. Instructiunea de atribuire
v expresie Ex: b 13
Ex. Se dau doua numere intregi a si b. Calculeaza suma numerelor a si b.
START
intreg a, b, S;
citește a, b;
S = a + b;
scrie S;
STOP
Instructiuni pentru implementarea in limbaj de programare
a structurii liniare
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
cout << "Hello World!";
return 0;
}
Sintaxa:
 #include <iostream> este o bibliotecă de fișiere antet
 using namespace std înseamnă că putem folosi nume pentru
obiecte și variabile din biblioteca standard.
 int main()- apare intodeauna intr-un program C++. Aceasta
se numește funcție . Orice cod din parantezele sale
buclate {}va fi executat.
 return 0 încheie funcția principală.
 !!! compilatorul ignoră spațiile albe. Cu toate acestea, mai
multe linii fac codul mai lizibil.
Ex. Scrie un program care citeste doua numere intregi a si b de maxim 5
cifre, ce reprezinta laturile unui dreptunghi. Sa se afiseze aria si
perimetrul dreptunghiului.
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
int l,L,P,A; l=7, L= 9
cout<<"l="; P= 2*7 + 2*9=32 cm
cin>>l; A=9*7=63 cm2
cout<<"L=";
cin>>L;
P=2*(l+L);
cout<<"Perimetrul dreptunghiului este: "<<p;
A=l*L;
cout<<"Aria dreptunghiului este: "<<A;
}
Ex2: Se citesc 3 numere a, b,c intregi . Scrie un program care afiseaza
media aritmetica a celor 3 numere citite.
#include<iostream>
using namespace std;
int main ()
{
int a,b,c;
cin>>a>>b>>c;
m=(a+b+c)/3;
cout<<m;
return 0;
}