Sunteți pe pagina 1din 9

PROIECT DIDACTIC

DATA: 07.03.2018
CLASA/ ELEV: a V-a
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Şcoala Gimnazială „Mihai Viteazul” Brăila
DIAGNOSTIC: Tulburări/ dificultăţi de învăţare
ARIA CURRICULARĂ: Matematică şi ştiinţe
DISCIPLINA: Matematică
SUBIECTUL LECŢIEI: Adunarea şi scăderea fracţiilor ordinare
TIPUL LECŢIEI: Fixare şi consolidare
CADRU DIDACTIC:

Competenţe generale:
1. Identificarea unor date, mărimi și relații matematice, în contextul în care acestea apar;
2. Prelucrarea unor date matematice de tip cantitativ, calitativ, structural, cuprinse în diverse surse
informaționale;
3. Utilizarea conceptelor și a algoritmilor specifici în diverse contexte matematice;
4. Exprimarea în limbajul specific matematicii a informațiilor, concluziilor și demersurilor de rezolvare
pentru o situaţie dată;
5. Analizarea caracteristicilor matematice ale unei situaţii date.
Competenţe specifice:
 Identificarea fracţiilor ordinare în contexte variate;
 Efectuarea de calcule cu fracţii folosind proprietăţi ale operaţiilor aritmetice;
 Analizarea unor situaţii date în care intervin fracţii pentru a estima sau pentru a verifica
validitatea unor calculi;
 Reprezentarea matematică, folosind fracțiile, a unei situaţii date.
Obiective operaţionale:
O1 – să identifice pe reprezentare elementele unei fracţii;
O2 – să citească o fracţie ordinară;
O3 – să ştie ce reprezintă fiecare element al fracţiei;
O4 – să adune două sau mai multe fracţii cu acelaşi numitor;
O5 – să scadă două sau mai multe fracţii cu acelaşi numitor;
O6 – să rezolve probleme folosind fracţii.

Strategii didactice:
 Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, jocul didactic.
 Mijloace de învăţământ: fişe de lucru, instrumente de scris, planşa cu aspecte teoretice, planşa cu
labirint şi planşa cu blatul de pizza.
Timp de lucru: 50 minute
Modalităţi de evaluare: continuă, orală prin aprecieri verbale şi întărirea răspunsurilor corecte, dar şi
evaluare scrisă prin aplicarea testului de evaluare.

Bibliografie:
g Curriculum naţional, Programa şcolară pentru disciplina matematică, clasa a V-a, Bucureşti, 2017;
g Călăraşu, M., Baibarac, V. (2016). Matematică. Exerciţii şi probleme. Clasa a 5-a. Bucureşti:
Editura Niculescu

1
DESFĂŞURAREA LECŢIEI
Conţinutul învăţării Material Metode şi
Momentele lecţiei Evaluare
Activitatea profesorului Activitatea elevului didactic procedee
Pregăteşte materialele necesare,
familiarizează elevul cu mediul
1. Moment Se pregăteşte pentru activitatea
cabinetului şi creează un climat
organizatoric didactică.
psiho-afectiv optim pentru
desfăşurarea activităţii.
Propune elevului să pună Aranjează ingredientele pe pizza. Planşa cu pizza Conversaţia Orală
2. Captarea
ingredientele pe pizza, respectând desenată Explicaţia Întărirea
atenţiei
cerinţele date. Anexa 4 Jocul didactic răspunsurilor
Anunţă elevul că va consolida Ascultă cu atenţie ceea ce explică
cunoştinţele pe care le are despre profesorul. Orală
3. Anunţarea fracţiile ordinare: citirea fracţiilor Conversaţia Aprecieri verbale
subiectului şi a ordinare, reprezentarea lor vizuală, Explicaţia
obiectivelor identificarea elementelor unei fracţii,
adunarea şi scăderea lor şi rezolvarea
unor probleme care presupun fracţii.
Solicită elevului să spună de Elevul răspunde acestor întrebări. Orală
4. Verificarea Conversaţia
reprezintă o fracţie şi care sunt Fişă de lucru Aprecieri verbale
cunoştinţelor Explicaţia
elementele ei componente. Anexa 1 Întărirea
însuşite Exerciţiul
răspunsurilor
5. Consolidarea şi Solicită elevului să rezolve adunări şi Elevul rezolvă sarcinile primite. Fişă de lucru Explicaţia
asigurarea scăderi cu fracţii ordinare, dar şi Anexa 2 Exerciţiul Orală
feedback-ului probleme care impun fracţii. Joc didactic
6. Transferul Prezintă elevului o fişă de evaluare şi Rezolvă exerciţiile primite pe fişa de
Fişă de
cunoştinţelor şi îi cere acestuia să rezolve exerciţiile. evaluare. Explicaţia
evaluare Scrisă
obţinerea Exerciţiul
Anexa 3
performanţei
Face aprecieri asupra modului de Este atent la aprecierile profesorului.
7. Încheierea desfăşurare a activităţii şi de Conversaţia
Aprecieri verbale
activităţii implicare a elevului în rezolvarea Explicaţia
sarcinilor primite.
Anexa 1
Fişă de lucru

Scrie numărătorii şi numitorii lipsă, din fracţiile de mai jos:


Planşă teorie

O fracţie este folosită pentru a


reprezenta o parte/ părţi dintr-un
întreg.

numărător

Elementele unei fracţii

numitor

Linie de fracţie

Numărătorul ne spune câte părţi egale sunt luate în considerare.

Numitorul ne spune în câte părţi egale este împărţit întregul.


Anexa 2
Fişă de lucru

Adunarea (scăderea) a două fracţii


care au acelaşi numitor se efectuează
adunând (scăzând) numărătorii şi
păstrând numitorii.
Adună

Păstrează
Rezolvă adunările şi ajută-l pe Mihai să ajungă la final!

AI CÂŞTIGAT!

2 1
Pe durata filmului Alin a mâncat din floricele de porumb, iar Valentina a mâncat
3 3
Cu cât a mâncat Alin mai mult?

2 1
Tu îi dai lui Bogdan din prăjitura ta, iar Maria îi dă din prăjitură. Câte părţi
5 5
are Bogdan?
Anexa 3
Fişă de evaluare

1. Scrie numărătorii şi numitorii care lipsesc din fracţiile de mai jos:

2. Calculează:
3 7
 8 + 8 =¿
5 8 3
 11 + 11 + 11 =¿
25 11 6
 5 + 5 + 5 =¿
32 7
 15 − 15 =¿
245 31 5
 18 − 18 − 18 =¿
147 57 83
 23 + 23 − 23 =¿
2
3. Miruna face două feluri de prăjituri. La primul fel foloseşte de cană de zahăr, iar la cel de-al
4

1
doilea fel ea foloseşte doar de cană de zahăr. Cât zahăr a folosit Miruna în total?
4
4
6 bacon
5
6 ciuperci
3
6 ardei
6
6 măsline negre
2
6 broccoli
1
6 ceapă