Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECTUL PRIVIND ÎNVĂȚĂMÂNTUL SECUNDAR

(ROSE)

SCHEMA DE GRANTURI PENTRU UNIVERSITĂȚI –


Centre de Învățare

BENEFICIAR: Universitatea din Oradea

TITLUL PROIECTULUI: Centrul de Învățare al


Universității din Oradea

ABILITĂȚI
( CE ȘTII SĂ FACI )

Răspunde la întrebările următoare. Fără îndoială că vei avea nevoie de timp pentru a putea răspunde
onest şi limpede la toate întrebările şi să îţi clarifici interesele, abilităţile şi scopurile personale.
Ce zici de ideea de a ţine un jurnal în această perioadă? Te-ar putea ajuta să îţi organizezi ideile, în plus
îţi va plăcea peste câteva săptămâni să vezi ce progrese ai făcut și să vezi de unde ai pornit!

Ce poţi oferi ?
Implicarea în activităţi de voluntariat te poate ajuta să îţi dezvolţi abilităţi utile în viaţa profesională şi
personală.
Foloseşte lista de mai jos pentru a te cunoşte mai bine, dar şi pentru a decide care abilităţi îţi doreşti să
le dezvolţi în urmatoarea perioadă.

Abilităţi de citire:
 Inţeleg informaţiile scrise adresate unui public general, inclusiv manualele de bază;
 Reuşesc să identific ideile principale dintr-un text scris foarte rapid;

 Abilităţi de scriere:
 Reuşesc să prezint informaţii, gânduri şi idei într-o formă scrisă;
 Stiu să iau notiţe corecte şi complete;
 pot să redactez corespondenţă profesionalaă de bază şi instrucţiuni;
 ştiu să editez texte şi să mă asigur că nu sunt greşeli de scriere, de gramatică sau de sintaxă;
 Abilităţi legate de cifre (numerice):
 Stiu să fac calcule complexe;
 pot să folosesc cunoştinţele de bază din matematică în situaţii practice (măsurători, procentaje, proporţii etc.);
 reuşescsă fac estimări realiste;
 pot să înţeleg grafice şi tabele;
 ştiu să lucrez cu bani şi să inventariez obiecte;

 Abilităţi de vorbire (inclusiv în public):


 pot să organizez şi să prezint informaţii sau idei de manieră clară, concisă – in grupuri mici;
 reuşesc să prezint mesajele într-o formă accesibilă celor care mă ascultă şi adaptată situaţie – in grupuri mari;
 ştiu să particip efectiv în conversaţii şi discuţii;
 cunosc limbi străine.

 Abilităţi de ascultare:
PROIECTUL PRIVIND ÎNVĂȚĂMÂNTUL SECUNDAR
(ROSE)

SCHEMA DE GRANTURI PENTRU UNIVERSITĂȚI –


Centre de Învățare

BENEFICIAR: Universitatea din Oradea

TITLUL PROIECTULUI: Centrul de Învățare al


Universității din Oradea

 Stiu să primesc informaţii şi instrucţiuni de o manieră eficientă;


 Sunt deschis/ă la idei şi perspective noi propuse de alţii (pot să le ascult şi să le evaluez fără să simt nevoia să mă apăr sau
să fiu defensiv/ă);

 Abilităţi legate de viaţa socială (socializare):


 Reuşesc să mă relaţionez pozitiv atât cu colegii cât şi cu profesorii, superiorii;
 Ştiu să lucrez împreună cu alţii;
 îmi place să îi tratez pe ceilalţi cu respect;
 sunt prietenos/oasăşi politicos/oasă;
 reuşesc să înţeleg limbajul trupului altora;

 Abilităţi legate de gândire:


 Reuşesc să înţeleg idei şi să asimilez informaţii noi relative uşor;
 pot să folosesc logica pentru a trage concluzii, prevedea rezultate şi evalua idei;
 dau dovadă de flexibilitate în gândire;
 ştiu sa iau decizii corecte;
 reuşesc să evaluez diferite modalităţi de a acţiona într-o situaţie dată;
 pot să analizez probleme şi să găsesc soluţii;
 reuşesc să deduc sensul cuvintelor necunoscute;
 ştiu să îmi folosesc imaginaţia şi ingeniozitatea, să identific modalităţi diferite de a face un lucru;
 pot să prevăd situaţii şi să îmi folosesc cunostiintele;
 îmi place să învăţ din experienţă şi să îmi folosesc experienţele în alte contexte;

 Abilităţi legate de memorie:


 Reuşesc să îmi amintesc informaţii ş idetalii atât pe termen scurt cât şi pe termen lung;
 Reuşesc să folosesc instrucţiuni în paşi consecutivi;

 Abilităţi de lucru în echipă:


 Sunt capabil/ă să lucrez împreună cu alţii;
 Sunt capabil/ă să înţeleg scopul grupului;
 Sunt capabil/ă să contribui la eforturile echipei cu idei şi sugestii;
 Sunt capabil/ă să demonstrez respect pentru opiniile altora;

 Abilităţi de operare PC:


 Inţeleg funcţiile de bază ale unui computer;
 Stiu să operez un program de editare de texte;
 stiu sa lucrez in excel cu formule, grafice, tabele,
PROIECTUL PRIVIND ÎNVĂȚĂMÂNTUL SECUNDAR
(ROSE)

SCHEMA DE GRANTURI PENTRU UNIVERSITĂȚI –


Centre de Învățare

BENEFICIAR: Universitatea din Oradea

TITLUL PROIECTULUI: Centrul de Învățare al


Universității din Oradea

 Stiu săfolosesc email-ul in mod profesional;


 Stiu să navighezpe internet pentru a găsi resursele / informaţiile de care am nevoie;
 Stiu să editez fotografii/ filme;
 Stiu să programez în limbajul HTML, Java, .com etc.;

 Abilităţi de management personal:


 Am obiceiuri bune în ceea ce priveşte munca şi o atitudine pozitivă;
 Sunt consecvent/ă, conştiincios/oasă, disciplinat/ă şi motivat/ă să duc munca începută la bun sfârşit;
 lucrez bine şi fără să mi se spună exact ce trebuie să fac, dar ştiu când să cerajutor;
 îmi gestionez bine timpul – nu întârzii și reușesc să fac tot ce mi-am propus într-o zi/ săptămână/ perioadă;
 reuşesc să planific şi să realizez la timp proiectele;
 ştiu să îmi stabilesc obiective şi priorităţi înviaţa personală şi profesională;
 demonstrez iniţiativă şi suntcapabil/ă să rezolv probleme în mod independent;
 îmi place să îmi asum responsabilitatea şi să accept consecinţele propriilor mele acţiuni;
 accept autoritatea altora – profesori, părinți, superiori;
 ştiu să accept criticile constructive;
 reuşesc să îmi exprim calm si constructiv nemulţumirile;
 reuşesc să rămân calm/ă şi să lucrez sub presiune;
 pot să îmi ţin emoţiile şi impulsurile sub control (mai ales când sunt nervos(oasă);
 mă cunosc suficient de bine (sentimente personale, nevoi, puncte tari, valori).
PROIECTUL PRIVIND ÎNVĂȚĂMÂNTUL SECUNDAR
(ROSE)

SCHEMA DE GRANTURI PENTRU UNIVERSITĂȚI –


Centre de Învățare

BENEFICIAR: Universitatea din Oradea

TITLUL PROIECTULUI: Centrul de Învățare al


Universității din Oradea

INVENTAR DE VALORI PROFESIONALE D.E. SUPER

Vă prezentăm 45 de enunţuri referitoare le diferite aspecte ale vieţii profesionale. Este vorba despre satisfacţii obţinute în
activitatea de muncă sau ca urmare a muncii desfăşurate. Fiecare evaluează diferit aceste aspecte: unii le apreciază ca foarte
importante, iar alţii ca lipsite de importanţă. Vă rugăm să citiţi cele 45 de enunţuri şi să indicaţi importanţa pe care o acordaţi
dumneavoastră fiecărui aspect al munci.
Încercuiți numărul corespunzător alegerii dumneavoastră ştiind că:
5 = foarte important
4 = important
3 = oarecare importanţă (importanţă medie)
2 = puţin important
1 = lipsit de importanţă

Aici nu sunt răspunsuri bune sau rele, ci numai răspunsuri adevărate sau false. Este deci esenţial să răspundeti aşa cum le evaluaţi
dvs.personal.

Dumneavoastră personal consideraţi că în profesie ar fi bine:

1. Să aveţi în permanenţă de rezolvat probleme noi 5 4 3 2 1


2. Să îi ajutaţi pe alţii 5 4 3 2 1
3. Să obţineţi creşteri de salariu 5 4 3 2 1
4. Schimbările în modul de lucru să fie frecvente 5 4 3 2 1
5. Să aveţi libertatea de a stabili propriul ritm de muncă 5 4 3 2 1
6. Prestigiul profesional să fie ridicat 5 4 3 2 1
7. Să manifestaţi aptitudini artistice 5 4 3 2 1
8. Să nu lucraţi în echipă 5 4 3 2 1
9. Să nu existe pericolul şomajului 5 4 3 2 1
10. Să vă realizaţi aşa cum doriţi să fiţi 5 4 3 2 1
11. Să aveţi ca şef direct o persoană care se comportă corect cu dvs. 5 4 3 2 1
12. Ambianţa fizică de muncă să fie bună 5 4 3 2 1
13. Să aveţi permanent sentimentul că aţi trăit „o zi plină” 5 4 3 2 1
14. Să aveţi autoritate asupra celorlalţi 5 4 3 2 1
15. Să experimentaţi idei noi 5 4 3 2 1
16. Să creaţi lucruri noi 5 4 3 2 1
17. Rezultatele să permită evaluarea muncii 5 4 3 2 1
18. Să aveţi un şef direct rezonabil 5 4 3 2 1
19. Să fiţi sigur că aveţi totdeauna de lucru 5 4 3 2 1
20. Să faceţi lucrurile mai frumoase 5 4 3 2 1
21. Să luaţi dvs. înşivă deciziile 5 4 3 2 1
22. Să obţineţi un salariu ce creşte în acelaşi ritm cu costul vieţii 5 4 3 2 1
23. Să puteţi discuta lucrurile la care vă gândiţi 5 4 3 2 1
24. Să folosiţi capacitatea de a conduce 5 4 3 2 1
25. Să existe dotări corespunzătoare la locul de muncă 5 4 3 2 1
26. Să puteţi avea modul de viaţă pe care vi-l doriţi 5 4 3 2 1
27. Să puteţi lega prietenie cu colegii de muncă 5 4 3 2 1
28. Ceilalţi să fie conştienţi de importanţa muncii pe care o faceţi 5 4 3 2 1
29. Să nu faceţi mereu acelaşi lucru 5 4 3 2 1
30. Să aveţi sentimentul că îi ajutaţi pe ceilalţi 5 4 3 2 1
PROIECTUL PRIVIND ÎNVĂȚĂMÂNTUL SECUNDAR
(ROSE)

SCHEMA DE GRANTURI PENTRU UNIVERSITĂȚI –


Centre de Învățare

BENEFICIAR: Universitatea din Oradea

TITLUL PROIECTULUI: Centrul de Învățare al


Universității din Oradea

31. Să contribuiţi la binele altora 5 4 3 2 1


32. Să faceţi multe lucruri diferite 5 4 3 2 1
33. Să fiţi admiraţi de ceilalţi 5 4 3 2 1
34. Să aveţi relaţii bune cu colegii de muncă 5 4 3 2 1
35. Să aveţi modul de viaţă pe care vi-l doriţi 5 4 3 2 1
36. Să lucraţi într-un mediu fizic satisfăcător (liniştit, curat, bine luminat, etc.) 5 4 3 2 1
37. Să organizaţi şi să planificaţi munca altora 5 4 3 2 1
38. Să fiţi întotdeauna solicitaţi intelectual 5 4 3 2 1
39. Să câştigaţi atât cât este necesar pentru a trăi decent 5 4 3 2 1
40. Să fiţi propriul dvs. supraveghetor 5 4 3 2 1
41. Să produceţi obiecte atrăgătoare 5 4 3 2 1
42. Să fiţi siguri că veţi obţine o altă încadrare în aceeaşi organizaţie dacă vechiul post de muncă se restructurează 5 4 3
2 1
43. Să puteţi avea ca şef direct un om politicos 5 4 3 2 1
44. Să puteţi cunoaşte rezultatele eforturilor proprii 5 4 3 2 1
45. Să contribuiţi la apariţia unor noi idei 5 4 3 2 1

S-ar putea să vă placă și