Sunteți pe pagina 1din 4

GIMNAZIUL CÎȘLA

Data: 9 mai 2021


Subiectul: PACEA–COMOARA NOASTRĂ
Obiective educaționale:
1. Cultivarea dragostei faţă de țară.
2. Motivarea necesităţii de a cunoaşte istoria neamului pentru dezvoltarea personalităţii prin
valori;
3.Manifestarea atitudinei conştiincioase faţă de valoarea istorică a evenimentelor din trecut și
prezent

Strategii didactice:
a) Metode ,procedee și tehnici: mesajul oral, declamarea,cântul vocal-coral.
b) Mijloace didactice: flori, petale, instrument muzical, microfon
Demers educațional
NINA- Din nou e primăvară
Și e pace, și e soare
Se văd fețe zâmbitoare
Fără lacrimi, fără jale
Viața e frumoasă tare

Dar nu mereu a fost așa...


DURERE ÎN TIMP...
- DUMI Doamne, câtă grozăvie-a fost la noi
Şi-acum ne temem de acest cuvânt „război”.
Durerea lui încă se simte peste sat,
Iar fost ostaşi sunt tot mai puţini şi e durut şi e păcat
Şi azi, când ne e bine, e lumină.
Mai auzim un pas mărunt şi o bătaie în surdină,
E pasul de picior”, ce are drept pereche
O buturugă, zis picior, legat cu o curea cam veche
Şi mai vedem o mânecă, ce flutură în vânt.
Ori auzim un bocet, la care-i zicem cânt,
Prin melodie durerea se răsfrânge.
Nepoţii să nu zică:bunica iarăşi plânge”.
Iar anii trec, ca florile din glie.
Eroii pleacă în eterna veşnicie,
Rămânem noi, acei ce răsplată mizeră am dat,
Şi ca fecior, ca neam, prieten de la sat.
Căci nu există preţ la fosta dăruire,
A sângelui vărsat, a lipsei de iubire,
De mamă, fiică, de soţie,
De-nstrăinarea lor, de-a vieţii bucurie.

NINA -Ce este pacea?


-Pacea
Este lumina în noapte,
E zâmbetul curat,
E raza ce-ncălzeşte Năsucul îngheţat.

DUMI -Pacea...
Este o zână bună,
Ce-aduce bucurie
Şi strânge-n jurul mesei
Pe toţi ce-i vrem să fie.

Cântecul ,,Un mic băiat,,


- NINA Pacea...
Este ca mâna mamei Când mângăie fetiţa,
Este sărutul cald Când doare rău bubiţa.

DUMI -Pacea-i cel mai scump cuvânt,


Dintre toate pe pământ,
Fără pace nu-i nimica,
Fără ea ne creşte frica.
Poezia ,,Străbunicul meu eroul,,
NINA - Fără pace nu e soare,
Nu e munca pe ogoare,
Nu adie nicio boare.

DUMI - Fără pace nu e şcoală,


Fără pace e doar boală,
Nu e zbor de ciocârlii,
Nu e râset de copii.

NINA -Fără pace nu e cântec, Nu e zâmbet şi alint,


Fără pace e-ntuneric,
Nu-i lumină pe pământ.

DUMI -Fără pace nu e mama, Iar în suflet suntem goi,


Fără pace nu e tata,
Fără pace ... e război!
Poezia ,,Când e pace pe pământ,,

NINA -Intr-o cască de război


Un hulub cuibar îşi face.
Să cântăm cât mai vioi:
Fie-n viaţă numai pace!

DUMI -Într-un tub de proiectil, Flori aşază un copil,


Să cântăm cu toţi un cânt:
Fie pace pe pământ!
Poezia ,,Să fie pace în lume,,

NINA - În vremuri de război Toate muzele tac...


Pe câmpuri, în noroi,
Tinere trupuri zac.
În ţărână se prefac,
Uitate... Necunoscuţi eroi,
Că-n vremuri de război
Toate muzele tac.

DUMI -Sângele curge-n şuvoi,


În urma oricărui atac,
Îl mai spală doar ploi...
Oameni se roagă şi tac.
În vremuri de război...
Poezia ,,PACE – cel mai scump cuvânt,,

NINA -,,Ostaşii războiului sunt cei care cunosc cel mai bine preţul păcii, pentru că
ei, luptând faţă în faţă cu moartea, ne-au lăsat ca testament cerul azuriu, pămîntul
cald, posibilitatea de a zîmbi, de a fi fericiţi, de a soarbi razele păcii!
DUMI -Să nu uităm că anii de pace sunt cuceriţi de sacrificii grele.
NINA -Să ne gândim că undeva departe sau aproape, o pasăre îşi învaţă puii a
zbura, să nu le tulburăm zborul!
DUMI - Să ne gândim că undeva un prunc doarme în leagăn, să nu-1 trezească
vreodată focul de arme!
NINA -Să ne gândim că acum un copilaş face primii paşi, să nu-1 oprească
bubuitul tunurilor!
DUMI -Un elev merge la şcoală, să nu-i risipim visul de a ajunge mare!
NINA -Undeva acum o mamă plânge de dorul copiilor ei, să nu îi despărţim pe
veci!”
Poezia ,,Mulțumim pentru Pace,,

DUMI -Îmi doresc ceea ce mulţi vor,


Pace lumii, lumilor
Pace vouă, pace lor
Pace nouă tuturor!
NINA - Noi vrem pacea să rodească-n lume
Şi primăvara să lege ţările
Cu ghirlande înflorite de zambile.
DUMI - Privind pe înserat planeta caldă
Care şopteşte tainic - Mi -i dor de pace-n lume!
NINA - Pace pentru toţi copiii lumii
Gând curat spre viitor
Pentru toţi copiii lumii
Start spre viitor!
DUMI - Toţi copiii pământului
Toţi copiii au dreptul la soare
La un cântec, un zâmbet şi-o floare
Toţi copiii pământului.
NINA - Toţi copiii pământului
Să înveţe de mici să iubească în frăţie şi pace să crească
Toţi copiii pământului.
Cântecul ,,Pe acest pământ trăim ,,

DUMI - Toţi copiii pământului,


Să se joace cu tot ce le place,
Cu păpuşi, ursuleţi să se joace
Toţi copiii pământului.
NINA - Porumbeii păcii, ne poartă speranţa,
Dorinţa de pace spre zări
Ocrotiţi pământul, nu-1 lăsaţi să piară
Copii, alungaţi orice nor!
DUMI - Copilăria noastră e un fulg de nea
Un strop gingaş de rouă sau o rândunea
Iar noi copiii lumii, vrem pace pe pământ
Să ne unim cu totii într-un cântec sfânt.

NINA „Fericit e cel ce se grăbeşte să zâmbească celui trist..., cel ce știe să


mulţumească sau să ceară chiar şi pentru nimicuri. Iată așa pas cu pas, vorbă caldă
din vorbă caldă fapta bună pentru faptă bună devenim adevăraţi susţinători ai pi Să
nu ne temem a răspândi pacea în lume! Să ne grăbim a fi bun, răbdători. Să
păstrăm pacea în familie ca pe o icoană în biserică, să o trăim în dragoste şi
prietenie ca pe o rădăcină a fericirii. Să o ocrotim îm societatea în care trăim, să o
păzim cu mare grijă pentru înflorirea neamului. Să o păzim cu sfințenie în suflet,
în vorbe, în fapte, că valoarea păcii nu găseşte dimensiuni, iar preţul plătit pentru
pace este prea dureros!!!”

DUMI - Binele să-nvingă răul,


Lacrimi doar de bucurie
În lumea întregă să fie.

ÎMPREUNĂ:Suntem fericiţi, creştem ocrotiţi.


Vă mulțumim!

S-ar putea să vă placă și