Sunteți pe pagina 1din 3

PROIECT DE LECŢIE

Instituţia de învăţământ: Colegiul Economic Virgil Madgearu, Târgu Jiu


Profesor: Gomoi Mihaela
Data: 17.03.2016
Clasa: a XI-a G
Disciplina: Politici şi strategii de marketing în agenţia de turism
Unitatea de învăţare: Identificarea principalelor mijloace de promovare a produselor şi serviciilor turistice
Lecţia: Elaborarea materialelor publicitare
Tipul lecţiei: Lecţie de formare a priceperilor și deprinderilor
Competenţa specifică: Coordonează politica de distribuţie şi promovare a produselor turistice
Competenţe derivate:
C1 – Identifică metodele de promovare a produselor și serviciilor turistice;
C2 – Enumeră mijloacele de promovare a produselor și serviciilor turistice;
C3 – Identifică materialele publicitare;
C4 -Elaborează materialele publicitare.
Strategia didactică:
Principii didactice:
- Principiul participării şi învăţării active
- Principiul conexiunii inverse
Resursele procedurale: expunerea, analiza, dezbaterea, conversaţia, exemplificarea, problematizarea, jocul didactic, brainstorming.
Resurse materiale: manual, fişe de lucru, videoproiector, prezentare powerpoint, flipchart, laptopuri.
Forme de organizare:
-  grup
- frontal.
Forme de dirijare a învăţării:
- dirijată de profesor
- independentă
Evaluare:
- iniţială/orală
Locul de desfăşurare: laboratorul Firma de exercițiu
Durata: 45 min
Bibliografie:
1. Mihai, Ș., Capotă, V., (2006), Organizarea agenției de turism, manual pentru clasa a XI-a, Editura CD Press;
2. Stănciulescu, G., (2002), Tehnologia turismului, manual pentru clasele a XI-XII-a, Editura Niculescu.
SCENARIUL DESFĂŞURĂRII ACTIVITĂŢII DIDACTICE

MOMENTELE LECŢIEI ACTIVITATEA PROFESORULUI ACTIVITATEA ELEVILOR


1.Moment organizatoric (2 min.) Notarea absenţelor, asigurarea condiţiilor didactice necesare Se pregătesc pentru oră.
desfăşurării orei în bune condiţii.
2. Captarea atenţiei elevilor; Prezinăt elevilor un caz în care o persoană care merge la o Oferă exemple din viaţa socială proprie, cu argumente.
Sensibilizarea pentru activitate agenție de turism să achiziționeze un pachet turistc pe litoralul
(3 min.) românesc este plăcut impresionată de fotografiile de dimensiuni Elevii sunt atenţi, ascultă informaţiile şi aduc argumente
mari, afișele, pliantele și cataloagele de o calitate deosebită în la situația prezentată.
care apareau imagini cu litoralul Greciei și Turciei, imagini care
te purtau cu gândul la o destinație de vis, un colț de rai.Sub
influența materialelor publicitare a achiziționat ”o vacanță de
vis în Grecia” cu toate că a depășit bugetul propus.
3. Reactualizarea cunoştinţelor Acualizează cunoștințele teoretice despre mijloacele de Elevii răspund la întrebarile puse în discuţie.
(10 min.) promovare a produselor şi serviciilor turistice cu ajutorul Elevii urmăresc cu atenţie, ascultă explicaţiile şi îşi
prezentării PPT. notează în caiet informaţiile noi.
Elevii sunt atenţi şi intervin în expunerea lecţiei cu
puncte de vedere proprii.

Profesorul cere elevilor să formeze echipe de câte 5-6. Acesta


4.Fixarea noilor cunoştinţe și formarea priceperilor și deprinderilor lansează spre rezolvare următoarea problemă: Elevii formează echipele și stabilesc câte un lider.

(25 min.) Realizaţi un pliant de popularizare pentru pachetul turistic Elevii urmăresc cu atenţie, ascultă explicaţiile şi încep
descris mai jos: lucrul la indicațiile profesorului.
Ţara: Olanda, Localitatea: Amsterdam, Perioada:
Realizează cerința, etapă cu etapă, împreună cu
01.11.2021 – 31.03.2022, Hotel: Ibis Westcorner.
profesorul.
Un oraş fascinant, de o reală frumuseţe, cu peste 100 de
canale şi 1000 de poduri, renumit pentru lalelele sale viu
colorate, bogăţii artistice valoroase, strălucitoare diamante
şi, nunîn ultimul rând, locuitori foarte prietenoşi...
Detalii: Elevi sunt atenţi la explicaţiile profesorului, urmăresc
Servicii incluse: bilet avion Bucureşti – Amsterdam – indicaţiile şi rezolvă cerinţele.
Bucureşti (compania Wizz Air); cazare 3 nopţi în cameră
dublă standard cu mic dejun; Amsterdam Card valabil 72
ore (asigură folosirea tuturor mijloacelor de transport în
comun, intrări la muzee şi obiective turistice). Tariful este
valabil dacă excursia include noaptea de âmbătă/duminică
şi nu include taxele de aeroport (~94 EUR). Tariful nu
este valabil în perioadele de târg şi cu evenimente
speciale.
Tarif: 576 EUR/persoană

5.Acordarea feedback-ului Profesorul alege aleator o grupă de elevi să-şi prezinte lucrările, Formulează opinii asupra lucrărilor prezentate.
(2 min.) face aprecieri pentru lucrările corect realizate, evidenţiază
gradul de participare a elevilor la transmiterea cunoştinţelor noi.
6.Încheierea lecţiei (1 min.) Salutul; Ieşirea din clasă. Elevii salută profesorul.