Sunteți pe pagina 1din 2

Lucrare de licență SEAA 2020 Nicoleta Aldea

BIBLIOGRAFIE

1. Baba, M., (2015), Bazele contabilității. Abordări teoretice și aplicative în conformitate cu


reglementările în vigoare, Ed. Universității Transilvania din Brașov, Brașov;
2. Baba, M., (2012), Contabilitatea financiară a entităților economice: repere teoretice și
implicații practice, Ed. Universității Transilvania din Brașov, Brașov;
3. Baba,M., (2011), Rapoarte financiar-contabile utilizate în analiza şi deciziile manageriale,
Ed. Universităţii Transilvania, Braşovâ;
4. Bâtcă, Dumitru, C.G., Sahlan, D.N., Irimescu, A.M., (2020), Contabilitate și raportare
financiară, Ediția a III-a, revizuită, Ed. CECCAR, București
5. Bâtcă – Dumitru,(2019), C.G., Contabilitate și raportare financiară, Ed. CECCAR,
București;
6. Bâtcă – Dumitru, C.G., Sahlian, D.N., Șendroiu, C., (2019), Managementul performanței,
Ed. CECCAR, București;
7. Berheci, M., (2010), Valorificarea raportărilor financiare. Sinteze contabile: teorie,
analize, studiu de caz, Ed. CECCAR, București;
8. Busuioceanu, S. , (2012), Expertiza contabila: teorie si practica, Ed. Universitatii
Transilvania din Brasov, Brasov;
9. Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, (2010), Analiza si
diagnostic financiar-contabil, Ed. CECCAR, Bucuresti
10. Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, (2011), Initiere in
evaluarea intreprinderilor, Ed. CECCAR, Bucuresti;
11. David-Socolevschi, I.M., (2015), Analiza cheltuielilor, veniturilor și a rentabilității
firmei, Ed. Universitară, București;
12. Gheorghiu, A., (2012) Analiza performanței firmei: metode și modele, Ed. Economică,
București;
13. Gheorgiu, A., Vidrascu, A., (2008) Bazele contabității, Ed. Universitații Hyperion
Bucureşti;
14. Feleagă, N., Feleagă, L., (2002), Bazele contabilității. O abordare europeană și
internațională, Ed. Economică, București;
15. Feleagă, L., Feleagă, N., (2007) Contabilitatea Financiară. O abordare europeană şi
internațională, Ed. Economica, Bucuresti;
16. Luță, D., (2012) Contabilitate financiară, Ed. Independența Economică, Pitești;
17. Munteanu, V., (coordonator), (2017), Contabilitatea financiară a înteprinderii, ed. a-V-a,
Ed. Universitară, București;
18. Petrescu, S., (2012), Evaluarea economică și financiară a întreprinderii, Concepte-
metode-procedee, Ed.Tehnopress, Iași;
19. Toma, C., (2016), Contabilitate financiară, Ediția a II-a, Ed. Tipo Moldova, Iași;
20. ORDIN Nr. 1802 din 29 decembrie 2014 ‐ Partea I pentru aprobarea
Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale şisituațiile
financiare anuale consolidate;
21. ORDIN Nr. 470/2018 din 11 ianuarie 2018 privind principalele aspecte legate de
întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile
anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului

1
Lucrare de licență SEAA 2020 Nicoleta Aldea

Finanțelor Publice, precum și pentru modificarea și completarea unor reglementări


contabile;
22. ORDIN Nr. 3456/2018 din 1 noiembrie 2018 privind modificarea și completarea unor
reglementări contabile;
23. Bilantul contabil al societatii comerciale Gold Exchange I.F.N. S.R.L;
24. Balanta de verificare a societatii comerciale Gold Exchange I.F.N. S.R.L;
25. https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/OMFP_1802_2014.pdf;
26. https://econ.ubbcluj.ro/~victor.muller/Download/CF%20CIG%20Curs%20si
%20Sem/ContaFinanciara%202014-2015/Conta_financiara_syll_ID_2014.pdf
27. https://www.academia.edu/24799334/ANALIZA_PERFORMAN
%C5%A2EI_FINANCIARE_%C5%9EI_A_RISCULUI_%C3%8ENTREPRINDERII;
28. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex:32008R1274;
29. https://www.contabilsef.md/ro-snc-prezentarea-situa-iilor-financiare-ru-snc-prezentarea-
situa-iilor-financiare-en-46678/;
30. https://www.ceccarbusinessmagazine.ro/lucrarile-contabile-privind-inchiderea-
exercitiului-financiar-cerinte-referitoare-la-elaborarea-situatiilor-financiare-pentru-anul-
2018-a4676/;
31. https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/OMFP_10_2019.pdf;
32. https://www.iasplus.com/en/standards/ias/ias1;
33. http://aplisoft.ro/servicii/documente/Reglementare%20contabila%20cf%20Directiva
%20IV.html;
34. https://www.cafr.ro/uploads/AF10_2008_Site-6c5b.pdf#page=30;
35. https://www.revistadestatistica.ro/suplimente/2013/3_2013/srrs3_2013a34.pdf;
36. https://codfiscal.net/45073/legea-821991-legea-contabilitatii-actualizata-2017;
37. https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/OMFP_2634_2015.pdf;
38. https://www.ceccarbusinessmagazine.ro/studiu-de-caz-privind-evaluarea-performantei-
entitatilor-i-a5863/;