Sunteți pe pagina 1din 1

Caracterizarea personajului literar

............... este personajul principal al operei literare/al fragmentului citat din opera ........, scrisă
de..., deoarece evenimentele prezentate și celelalte instanțe se concentrează în jurul său cu scopul de
a-l evidenția. Este caracterizat mai ales prin ..................... (ex. fapte, ganduri, limbaj, comportament), dar
și prin relația cu celelalte personaje.

Trăsăturile fizice sunt prezentate direct de către ........ (ex. narator/ personjul Y/ personajul insuși
prin autocaracterizare ) prin intermediul imaginilor vizuale : .............., ..................... El/ ea este............
(spunem tot ce ştim despre personaj : cine este, vârsta, ocupaţia, pasiuni, statutul socio-intelectual etc.)

Portretul moral se conturează indirect, prin acumulări succesive de trăsături. Astfel, el este
……………… ceea ce evidențiază ………….. (numim o trăsătură morală a personajului) . Ilustrativă în acest
sens este secvența în care ………………………… (comentăm secvența care subliniază trăsătura pe care am
amintit-o). Trăsătura sa morală dominantă este ……………… deoarece …………….. . Totodată, este și ………..
(numim încă o trăsătură morală) pentru că ……………. . De pildă, …………… (facem trimitere la alta
secvență).

Consider că acest personaj ilustrează prototipul ……….. (copilului preocupat de cunoaștere/


tânărului ce trece prin diferite etape ale vieții necesare maturizării/ omului matur/ pedagogului sever/
tatălui autoritar/ mamei iubitoare, înțelegătoare etc- îl încadrăm într-un tipar), acesta fiind reprezentat
atât prin caracterizare directă cât și prin caracterizare indirectă, ceea ce contribuie la crearea unui
portret complex.