Sunteți pe pagina 1din 2

OPIS

Nr. Crt Denumirea documentului Nr. File Nr. Pagina

1 Proces Verbal de cercetare 5 1-5

Anexa Nr.
Nr. Crt Denumirea documentului nr. Nr. File Pagina
1 Nota de constatare la fata locului 1 2 6-7
2 Schita loc producere evenimet 2 18
3 Foto loc producere evenimet 1 3 19
4 Foto loc producere evenimet 2 4 1 10
5 Foto loc producere evenimet 3 5 1 11

6 Declaratie Rastuf Nicolae original si tehnoredactata 6 3 12-14


7 Declaratie Voicu Adrian original si tehnoredactata 7 3 15-17
8 Declararie Stoica Vasile original si tehnoredactata 8 3 18-20
9 Declaratie Stoica Serban original si tehnoredactata 9 2 21-22
10 Declarartie Berdei Gheorghe original si tehnoredactata 10 2 23-24
11 Certificat de inregistrare societate 11 1 25
12 Certificat constatator ONRC 12 5 26-30
13 Fisa de aptitudini Rastuf Nicolae copie 13 1 31
Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala
si fisa de identificare a factorilor de risc profesional pentru
14 muncitor necalificat copie 14 11 32-42
15 Carte de identitate Rastuf Nicolae -copie 15 1 33
16 Contract individual de munca Rastuf Nicolae-copie 16 3 34-36
17 Fisa de post rastuf Nicolae-copie 17 3 37-39
Fisa individuala de instruire in domeniul SSM Rastuf Nicolae-
18 copie 18 2 40-41
19 Fisa de Examinare nr.reg 61843 19 13 42-53

20 Documente comunicarea cu institutia medicala 20 2 54-55

21 Plan de prevenire si protectie muncitor necalificat-copie 21 5 56-60


22 Instructiuni proprii SSM-copie 22 35 61-95

23 Decizia de numire a comisiei de cercetare a evenimentului 23 1 96


24 Contract de subantrepriza executie de lucrari-copie 24 6 97-102
25 Contract individual de munca Voicu Adrian-copie 25 3 103-105
26 Fisa de post Voicu Adrian-copie 26 4 106-109
27 Carte de identitate Voicu Adrian -copie 27 1 110
28 Contract individual de munca Stoica Vasile-copie 28 3 111-113
29 Carte de identitate Stoica Vasile-copie 29 1 114
30 Contract individual de munca Stoica Serban-copie 30 3 115-117
31 Carte de identitate Stoica Serban-copie 31 1 118
32 Contract individual de munca Berdei Gheorghe-copie 32 3 119-121
33 Carte de identitate Berdei Gheorghe-copie 33 1 122
34 Foaie colectica de prezenta 34 1,