Sunteți pe pagina 1din 13

CARACTERISTICI

LE UNUI LIDER
CREŞTIN
Înţelegerea clară a
conceptului de “lider”;
CARACTERISTICILE UNUI LIDER CREŞTIN

• Cunoaşterea profundă a
Scripturii şi capacitatea de a
aplica principiile biblice în
slujire;

• Identificarea competenţelor
proprii asociată
cudisponibilitatea de a-şi
recunoaşte vulnerabilităţile;


CARACTERISTICILE UNUI LIDER CREŞTIN
• Curajul de a confrunta
păcatul şi de a refuza
compromisul;

• Abilitatea de a crea şi
implementa o viziune clară şi
motivatoare;

• Acceptarea unor puncte de


vedere diferite, dar totuşi
complementare viziunii
existente;
VALORILE
ECHIPEI
VALORILE ECHIPEI

C OMUNICARE
R ESPONSABILITAT
E
I NTEGRITATE
S MERENIE
T RANSPARENŢĂ
O PERATIVITATE
OBIECTIVELE
FUNDAMENTALE
ALE ECHIPEI
OBIECTIVELE FUNDAMENTALE ALE ECHIPEI
2. Stabilirea unor scopuri
tangibile.

3. Organizarea şi
supravegherea funcţionării
eficiente a departamentelor
de slujire.

4. Gestionarea conflictelor cu
fermitate dar şi cu
compasiune.
OBIECTIVELE FUNDAMENTALE ALE ECHIPEI
6. Promovarea unui limbaj decent
şi a unei atitudini de respect
între slujitori, delegarea
sarcinilor în funcţie de abilităţi
precum şi responsabilizarea
reciprocă.

7. Curajul de a lua o decizie şi de


a-ţi asuma decizia luată,
indiferent de consecinţele
acesteia pe plan personal.
OBIECTIVELE
CONCRETE ALE
ECHIPEI
OBIECTIVELE CONCRETE ALE ECHIPEI

1. Eliminarea atmosferei de
neîncredere şi refacerea
părtăşiei între slujitori printr-
un program realist de
consiliere şi vizitare a
bisericilor din comunitate.

2. Comunicarea permanentă a
hotărârilor comitetului de
conducere către toate
bisericile din Comunitate.
3. Reorganizarea pe
OBIECTIVELE CONCRETE ALE ECHIPEI
principii de funcţionalitate
maximă a activităţii
executivului comunităţii.

4. Evaluare permanentă a
activităţii departamentelor
comunităţii (spiritual,
administrativ, juridic) şi
coordonarea acestora de aşa
manieră încât, responsabilii
acestora să fie implicaţi activ
în bunul mers al
cu OBIECTIVELE
copiii şi ALEtinerii
CONCRETE ECHIPEI din
Comunitate prin crearea unui
grup de lucru format din
reprezentanţi ai bisericilor din
Comunitate, care să propună şi
să implementeze noi strategii
relevante pentru generaţia
contemporană.

6. O informare trimestrială a
bisericilor, vis-a-vis de
activitatea Comitetului
Comunităţii şi de stadiul
OBIECTIVELE CONCRETE ALE ECHIPEI

7. Gradul de îndeplinire al
obiectivelor stabilite va fi
evaluat periodic în aşa fel încât
la finalul mandatului de 4 ani
să putem raporta îndeplinirea
lor, bineînţeles cu concursul
colegilor slujitori.