Sunteți pe pagina 1din 2

PROIECT DIDACTIC

Profesor: Angelescu Rodica

Data: 26.10.2010
Clasa: a X-a (profil uman – 1 ora / săptămână)
Disciplina: Biologie
Unitatea de învățare: Structura și funcțiile fundamentale ale organismelor vii-Nutriția
autotrofă
Tema:Fotosinteza-Frunza:structură și rol
Durata: 50 minute
Tipul lecției: predare-învățare (comunicare-însușire de cunoștințe noi)
Competențe generale:
1. Receptarea informaţiilor despre lumea vie
2. Explorarea sistemelor biologice
3. Utilizarea şi construirea de modele şi algoritmi in scopul demonstrării principiilor
lumii vii
4. Comunicarea orală şi scrisă utilizând corect terminologia specifică biologiei
5. Transferarea şi integrarea cunoştinţelor şi metodelor de lucru specifice biologiei în
contexte noi
Competențe specifice:
1.1. Culegerea de date din surse variate de informare/ documentare în
scopul asimilării de cunoştinţe despre structura şi funcţiile organismelor;
1.2. Recunoaşterea organelor vegetale în scopul comparării lor;
1.3. Identificarea structurii microscopice a organelor vegetale (frunza) în
vederea explicării relaţiei dintre structură şi funcţie;
2.1. Utilizarea investigaţiei pentru evidenţierea structurii şi funcţiilor
organismelor;
3.1. Reprezentarea structurii şi funcţiilor organismelor pe baza modelelor;
4.1. Utilizarea corectă a terminologia specifice biologiei în diferite situaţii
de comunicare;
4.2. Prezentarea informaţiilor folosind diverse metode de comunicare;
5.3. Realizarea de conexiuni intra, inter şi transdisciplinare.

Competențe derivate:
1. Să definească nutriția autotrofă;
2. Să interpreteze ecuația chimică generală a fotosintezei;
3. Să identifice funcțiile frunzei;
4. Să distingă părțile componente ale unei frunze (morfologia);
5. Să analizeze alcătuirea internă a frunzei (anatomia).

Resurse educaționale:
– procedurale:
Metode și procedee:
*demonstrția / observarea
*conversația euristică
*problematizarea
*explicarea
*modelarea
Forme de organizare: frontală
– materiale: - planșe
- atlase
- mulaj
- colecție de frunze
- cretă, tablă

S-ar putea să vă placă și